Woonzorganalyse

In 2021 hebben we voor alle doelgroepen het aanbod en de (toekomstige) behoefte in beeld gebracht aan wonen, zorg en welzijn. Dit zowel voor de regio als geheel, als voor de afzonderlijke gemeenten. De analyse zelf is afgerond, maar krijgt mogelijk een vervolg in een regionale woonzorgvisie. De rapportage en factsheets zijn hieronder te vinden, als ook een link naar de GIS-applicatie.

Projectdetails

Positie binnen de organisatie

Domein: Mens & Samenleving
Portefeuillehouderoverleg: Maatschappelijke Ontwikkeling

Projecttitel

Woonzorganalyse

Samenhang met de strategische agenda

In de strategische meerjarenagenda 2019 - 2023 van Regio Hart van Brabant is als activiteit opgenomen: “We werken in de regio aan een passend woonaanbod voor ouderen en andere zorggerelateerde doelgroepen. Denk daarbij aan levensloopbestendige en nultreden woningen, maar ook aan concepten als meergeneratiewoningen, groepswonen en moderne hofjes. Bij voorkeur in de nabijheid van (zorg)voorzieningen.”

Deze activiteit is niet voorzien van een concrete opdracht om een analyse op vraag en aanbod uit te voeren, maar vraagt daar wel om. De woonzorganalyse geeft hier invulling aan.

Doelstelling

In 2021 hebben we voor alle doelgroepen het aanbod en de (toekomstige) behoefte in beeld gebracht aan wonen, zorg en welzijn. Dit zowel voor de regio als geheel, als voor de afzonderlijke gemeenten.

Het regionaal oppakken van deze opgave heeft veel voordelen. Het is efficiënter en effectiever. Bovendien vindt momenteel al een regionale woonzorganalyse plaats vanuit het traject Weer Thuis. Met deze aanvullende woonzorganalyse creëren we de kans het hele palet aan doelgroepen waarbij woon-, zorg- en welzijnsvraagstukken spelen voor de gehele regio in beeld te brengen.

Aanpak en resultaat

Het project bestaat uit twee fasen met elk een eigen resultaat:

  • Verkenning: het resultaat hiervan is een gedragen projectplan voor de regionale woonzorganalyse.
  • Woonzorganalyse: het resultaat hiervan is in ieder geval inzicht in de woon- en zorgopgave voor een nader te bepalen aantal doelgroepen.

De analyse bestaat uit diverse producten: een regionale rapportage, factsheets op gemeentelijk niveau en een GIS-applicatie. In de gis-applicatie kun je ook op wijk- en buurtniveau de vraag en het aanbod aan wonen, zorg en welzijn terug vinden.

De factsheets per gemeente vind je onderaan deze pagina.

Bestuurlijk opdrachtgevers

Marcelle Hendrickx, wethouder gemeente Tilburg

Dilek Odabasi, wethouder gemeente Waalwijk

Ambtelijk opdrachtgever

Louis Teunissen en Nicole Boonman

Gedelegeerd opdrachtgever namens de kring gemeentesecretarissen

Projectleider

Peter Meulenberg

Fase project

Afgerond, krijgt een vervolg in een regionale woonzorgvisie

Looptijd

Juni 2021 - maart 2022

Relevante andere projecten

De analyse kan niet los worden gezien van het traject Weer Thuis; een regionaal traject waarvoor op dit moment al een vraag- en aanbodanalyse wordt uitgevoerd voor Beschermd Wonen. De analyses tezamen bieden uiteindelijk een compleet beeld van de woonzorgopgave voor alle zorg gerelateerde doelgroepen in onze regio.

Deelnemende gemeenten

Alle elf Regio Hart van Brabantgemeenten

Betrokken partijen

  • Corporaties: een afvaardiging namens TBV Wonen, Tiwos, WonenBreburg, Casade, Leystromen, Woonveste en Woonzorg Nederland
  • Zorgpartijen/Zorgkantoor

Financiering

Via de begroting van Regio Hart van Brabant

Documentatie

De woonzorganalyse bestaat uit een GIS-applicatie, een rapport en factsheets per gemeenten.

Factsheets maart 2022

Meer weten?

Neem contact op met de programmamanager Sociaal Domein Neeltje Schoenmakers via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.