Een zorgzame, inclusieve en veilige samenleving: daaraan werken we intensief samen in de regio, lokaal en regionaal.

Een toekomstbestendige regio. Waar mensen graag willen wonen, ondernemen, werken en verblijven. Daar staan en gaan we voor.

Een economisch vitaal en (internationaal) concurrerend Midden-Brabant: gezamenlijk verzilveren we economische kansen.

Cover SMA banner

Kloppend hart van metropoolregio Brabant: samen willen we uitblinken in duurzame ontwikkeling


Ook in tijden van corona weet het Jongerenpunt kwetsbare jongeren te bereiken

Ook in tijden van corona weet het Jongerenpunt kwetsbare jongeren te bereiken

De gevolgen van de coronacrisis raken ons allemaal. Maar hoe zit dat met kwetsbare jongeren in Hart van Brabant? We zetten ons in voor een jeugdwerkloosheidsvrije regio. Die uitdaging lijkt nu groter dan ooit, maar het team van het Jongerenpunt weet van aanpakken.

lees meer

Concept-bod Regionale Energie- en Klimaatstrategie vastgesteld op regioniveau

Concept-bod Regionale Energie- en Klimaatstrategie vastgesteld op regioniveau

Op regioniveau is het concept-bod voor de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) vastgesteld. In dit REKS-bod komen onder meer plannen terug voor de grootschalige opwek van duurzame energie, aardgasloze alternatieven voor het verwarmen van gebouwen en aanpassingen aan klimaatverandering. 

lees meer

Midden-Brabant bruist van de techniek tijdens Dutch Technology Week

Midden-Brabant bruist van de techniek tijdens Dutch Technology Week

Update 26 maart: vanwege de verregaande maatregelen die het kabinet heeft genomen i.v.m. de coronacrisis, is besloten om de DTW2020 niet door te laten gaan. Er is ook goed nieuws: in 2021 vindt de Dutch Technology Week plaats van 31 mei t/m 5 juni.

lees meer

Nieuwe samenwerkingsafspraken in de aanpak van huiselijk geweld

Nieuwe samenwerkingsafspraken in de aanpak van huiselijk geweld

Bij de aanpak van huiselijk geweld zijn veel partijen betrokken. Landelijk is hiervoor een nieuwe visie ontwikkeld, die nu in onze regio wordt geïmplementeerd. Naast heldere afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is, is deskundigheidsbevordering een belangrijk onderdeel van de visie. 

lees meer

 Veiligheidsteam van start bij Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Veiligheidsteam van start bij Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Voor een andere aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling bouwen we aan een Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Een van de drie onderdelen van dit centrum is het Veiligheidsteam, dat in januari van start is gegaan met de eerste gezinnen. De ambitie is om in 2020 met honderd casussen aan de slag te gaan.

lees meer

 Onderzoek naar herverdeling middelen gemeentefonds

Onderzoek naar herverdeling middelen gemeentefonds

Gemeenten ontvangen geld van de rijksoverheid uit het gemeentefonds. Verschillende taken en projecten die bij Regio Hart van Brabant belegd zijn, worden ook op deze manier gefinancierd. Het verdeelmodel van dit fonds is tegen het licht gehouden en de eerste resultaten zijn beschikbaar. 

lees meer