Een zorgzame, inclusieve en veilige samenleving: daaraan werken we intensief samen in de regio, lokaal en regionaal.

Een toekomstbestendige regio. Waar mensen graag willen wonen, ondernemen, werken en verblijven. Daar staan en gaan we voor.

Een economisch vitaal en (internationaal) concurrerend Midden-Brabant: gezamenlijk verzilveren we economische kansen.

Strategische meerjarenagenda

De komende periode investeren we in de voorbereidingen van de actualisatie van de strategische meerjarenagenda.


Meer ruimte voor logistiek en industrie

Meer ruimte voor logistiek en industrie

Bedrijventerreinen in Brabant zijn weer goed gevuld en leegstand is, mede door de aantrekkende economie, flink teruggedrongen. De nieuwe prognose voor bedrijventerreinen laat zien dat met name de logistiek en industrie de komende jaren nog extra ruimte vragen.

lees meer

Ruim 2,6 miljoen subsidie voor verkeersmaatregelen

Ruim 2,6 miljoen subsidie voor verkeersmaatregelen

De regio krijgt ruim € 2,6 miljoen subsidie van de provincie Noord-Brabant om allerlei verkeersmaatregelen in 2019 uit te voeren. En er is meer geld ter beschikking gesteld voor verkeer en vervoer!

lees meer

We gaan voor minder restafval

We gaan voor minder restafval

Het kan veel minder: zelfs maar liefst gemiddeld 6 kilogram per inwoner per jaar. Restafval. Mits iedereen luiers en incontinentiematerialen op de juiste manier inlevert.

lees meer

WerkHart krijgt ondersteuning

WerkHart krijgt ondersteuning

De regionale werkgeversdienstverlening WerkHart krijgt vanuit de regio ondersteuning als het gaat om de onderlinge samenwerking.

lees meer

Leerwerkloket biedt dienstverlening nu structureel

Leerwerkloket biedt dienstverlening nu structureel

Heb je vragen op het gebied van leren en werken, dan ga je naar het Leerwerkloket Midden-Brabant. Deze organisatie bestaat sinds 2015 en heeft nu een structurele basis in Regio Hart van Brabant.

lees meer

Hart van Brabant Award voor Wim Bens

Hart van Brabant Award voor Wim Bens

Bij gelegenheid van zijn afscheid als directievoorzitter van de Rabobank Tilburg en omstreken heeft Wim Bens de Hart van Brabant Award ontvangen. Hij kreeg deze uitgereikt door Theo Weterings, voorzitter van Regio Hart van Brabant, als bijzondere blijk van waardering voor zijn verdiensten voor de regio.

lees meer