Een zorgzame, inclusieve en veilige samenleving: daaraan werken we intensief samen in de regio, lokaal en regionaal.

Een toekomstbestendige regio. Waar mensen graag willen wonen, ondernemen, werken en verblijven. Daar staan en gaan we voor.

Een economisch vitaal en (internationaal) concurrerend Midden-Brabant: gezamenlijk verzilveren we economische kansen.

Governancetraject

Welk type bestuurlijke samenwerking hebben we nodig om de doelen uit de strategische meerjarenagenda te realiseren?


Jeugdwelzijnsraad zoekt jongeren die willen meedenken

Jeugdwelzijnsraad zoekt jongeren die willen meedenken

De regionale Jeugdwelzijnsraad zoekt jongeren die - vanuit hun eigen ervaring met jeugdhulp - willen meedenken. De Jeugdwelzijnsraad (JWR) geeft gevraagd en ongevraagd advies over actuele onderwerpen in de jeugdhulp. Daardoor sluit de ondersteuning beter aan bij wat jongeren nodig hebben.

lees meer

Berend de Vries: “Participatie en draagvlak zijn de sleutel tot een succesvolle energietransitie.”

Berend de Vries: “Participatie en draagvlak zijn de sleutel tot een succesvolle energietransitie.”

In Hart van Brabant maken we plannen om meer duurzame energie op te wekken en onze omgeving aan te passen aan klimaatverandering, de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Volgens Berend de Vries is het logisch dat we als regio meewerken aan de internationale klimaatopgave: “Wij hebben de kennis en middelen, dat is niet overal op de wereld zo. Laten we dus het goede voorbeeld geven en als regio ons steentje bijdragen.”

lees meer

Gemeenten Hart van Brabant slaan handen ineen en komen met eigen munt

Gemeenten Hart van Brabant slaan handen ineen en komen met eigen munt

De gemeenten werken succesvol samen en daarom starten zij nu een campagne waarmee zij willen bijdragen aan het verbeteren van de wereld. Onderdeel van de campagne is het onthullen van een waardevolle munt. Tijdens de onthulling wordt verteld wat deze munt waard is.

lees meer

Regio Hart van Brabant wil minder complexe scheidingen

Regio Hart van Brabant wil minder complexe scheidingen

In ongeveer 20% van de gevallen dat kinderen bij een scheiding betrokken zijn, ontstaan hevige conflicten tussen de ouders. De problemen worden nog groter als de ouders het gezamenlijk gezag niet goed regelen. Op de Dag van de Scheiding op 11 september start om die reden een campagne om te onderstrepen hoe belangrijk dit is.

lees meer

Welke ondersteuning biedt Midpoint Brabant in de coronatijd?

Welke ondersteuning biedt Midpoint Brabant in de coronatijd?

Een half jaar geleden zag de wereld er heel anders uit. Bij het uitbreken van corona moest ook Midpoint Brabant snel schakelen. Midpoint Brabant is onze regionale, economische ontwikkelorganisatie. Samen werken we aan de realisatie van doelen uit de strategische meerjarenagenda. We vroegen directeur Bas Kapitein welke acties zijn organisatie heeft genomen ter ondersteuning van het bedrijfsleven in Midden-Brabant. 

lees meer

Voortgang governancetraject

Voortgang governancetraject

Het governancetraject van Regio Hart van Brabant is globaal opgedeeld in vier stappen: voorbereiding, verkenning, verdieping en verslaglegging. De voorbereidende fase wordt nu afgerond en de eerste verkennende stappen zijn gezet. Wat houdt dat in en wat gaat er nu gebeuren?

lees meer