Een zorgzame, inclusieve en veilige samenleving: daaraan werken we intensief samen in de regio, lokaal en regionaal.

Een toekomstbestendige regio. Waar mensen graag willen wonen, ondernemen, werken en verblijven. Daar staan en gaan we voor.

Een economisch vitaal en (internationaal) concurrerend Midden-Brabant: gezamenlijk verzilveren we economische kansen.

Strategische meerjarenagenda

De komende periode investeren we in de voorbereidingen van de actualisatie van de strategische meerjarenagenda.


Hoe voorkom je dat de GFT-container gaat stinken?

Hoe voorkom je dat de GFT-container gaat stinken?

Zet de GFT-container een beetje open met behulp van een stuk hout. Zo stinkt de container minder in de zomer en vriest de deksel niet vast in de winter. In het kader van de campagne ‘GFT, wat doe jij ermee?’ delen alle gemeenten in de regio Hart van Brabant tips hoe je makkelijker je GFT kan scheiden en afval kan voorkomen. Een simpel stuk hout maakt de GFT-container aantrekkelijker in gebruik, wat afvalscheiden stimuleert.

lees meer

Green Deal Gezondheidssector Hart van Brabant: de tussenbalans

Green Deal Gezondheidssector Hart van Brabant: de tussenbalans

Op 30 november 2017 is de Green Deal Gezondheidszorg Hart van Brabant ondertekend. We zijn nu halverwege de looptijd. Daarom is er een tussenrapportage gemaakt. Het algemene beeld dat daaruit voortkomt, is dat we in onze regio goed bezig zijn met het verduurzamen binnen de gezondheidszorg, maar dat er ook nog enkele concrete uitdagingen liggen.

lees meer

Samenwerking politie en politiek wat betreft handhaving

Samenwerking politie en politiek wat betreft handhaving

Wethouders van Regio Hart van Brabant hebben zich gezamenlijk gebogen over het handhavingsplan 2019 - 2022 van de politie. We kunnen vanuit de regio namelijk direct bijdragen aan de uitvoering van dit plan en zo de politie versterken in haar handhavingsverantwoordelijkheid.

lees meer

Hoog bezoek voor werkgeversbenadering fietsstimulering

Hoog bezoek voor werkgeversbenadering fietsstimulering

Afgelopen 20 mei bezocht staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) snelfietsroute F261 en De Efteling. Er was tevens een inspiratiemiddag voor werkgevers in het Efteling Hotel, getiteld 'Fietsstimulering: van sprookje naar werkelijkheid'.

lees meer

Publieke agenda Circulaire Economie in de startblokken

Publieke agenda Circulaire Economie in de startblokken

In deze agenda staat straks verwoord wat de negen Hart van Brabantgemeenten gezamenlijk kunnen en willen ondernemen om de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken. En hoe we met beperkte middelen er toch voor zorgen dat we de juiste rol, positie en aanpak kiezen voor de regio.

lees meer

Subsidie voor uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie

Subsidie voor uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie

Voor ondersteuning bij het proces om te komen tot een uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie is bij het rijk een beroep gedaan op de Regeling Procesondersteuning Regionale Versnelling. Van daaruit is een subsidie van € 150.000 toegekend.

lees meer