Een zorgzame, inclusieve en veilige samenleving: daaraan werken we intensief samen in de regio, lokaal en regionaal.

Een toekomstbestendige regio. Waar mensen graag willen wonen, ondernemen, werken en verblijven. Daar staan en gaan we voor.

Een economisch vitaal en (internationaal) concurrerend Midden-Brabant: gezamenlijk verzilveren we economische kansen.

Cover SMA banner

Kloppend hart van metropoolregio Brabant: samen willen we uitblinken in duurzame ontwikkeling


Kindermishandeling: ook jij kunt iets doen

Kindermishandeling: ook jij kunt iets doen

Van 18 t/m 24 november is het de landelijke week tegen Kindermishandeling. Tijdens de week zijn in de regio Hart van Brabant veel activiteiten binnen het thema 'Ook jij kunt iets doen!'

lees meer

Vijf vragen aan nieuwe coördinator Veiligheidsteam, onderdeel van Centrum Huisellijk Geweld en Kindermishandeling

Vijf vragen aan nieuwe coördinator Veiligheidsteam, onderdeel van Centrum Huisellijk Geweld en Kindermishandeling

Regio Hart van Brabant is door het Rijk aangewezen als proeftuin voor een andere aanpak om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen. Daarom is er nu ruimte om een Centrum voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling op te richten. We stellen vijf vragen aan verschillende betrokkenen in dit proces. In dit artikel Amanda van Dongen, coördinator Veiligheidsteam, onderdeel van het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

lees meer

Sylvia Torremans: “We hebben als regio het initiatief genomen, daar moeten we trots op zijn!”

Sylvia Torremans: “We hebben als regio het initiatief genomen, daar moeten we trots op zijn!”

De Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) brengt de mogelijkheden voor energiebesparing en duurzame energie- en warmteopwek in kaart en kijkt hoe we het klimaat een plaats kunnen geven in ons landschap. Sylvia Torremans is voorzitter van de werkgroep Ruimtelijke Ordening (RO) en Landschap: “Als we die windmolens dan toch een plek moeten geven, laten we er dan voor zorgen dat het landschap erbij wint. En wij daarmee ook. Die insteek maakt het een heel leuke opgave.”

lees meer

“Gespikkeld wonen: kwetsbaar en sterk bijeen”

“Gespikkeld wonen: kwetsbaar en sterk bijeen”

Zo kopt het Brabants Dagblad over de ontwikkelingen bij onze regionale aanpak Beschermd Wonen. “‘Gespikkeld wonen’ is een van de negen vernieuwende methoden die de regio de komende vijf jaar invoert.”

lees meer

GFT, wat doe jij ermee? Tips om onnodig afval te voorkomen

GFT, wat doe jij ermee? Tips om onnodig afval te voorkomen

Kook op maat en meet vooral je porties pasta, rijst en aardappelen. Gebruik bijvoorbeeld een kopje rijst voor twee personen. In het kader van de campagne ‘GFT, wat doe jij ermee?’ delen alle gemeenten in de regio Hart van Brabant tips hoe je makkelijker je GFT kan scheiden en afval kan voorkomen.

lees meer

 Programma Natuurbod Hart van Brabant aangenomen

Programma Natuurbod Hart van Brabant aangenomen

De regionale wethouders met in hun portefeuille Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting hebben half september het Programma Natuurbod Hart van Brabant aangenomen. Daarin staat hoe we op (sub)regionaal schaalniveau uitvoering gaan geven aan het natuurbod om zo een bijdrage te leveren aan het vervolmaken van het Brabantse Natuurnetwerk.

lees meer