Een zorgzame, inclusieve en veilige samenleving: daaraan werken we intensief samen in de regio, lokaal en regionaal.

Een toekomstbestendige regio. Waar mensen graag willen wonen, ondernemen, werken en verblijven. Daar staan en gaan we voor.

Een economisch vitaal en (internationaal) concurrerend Midden-Brabant: gezamenlijk verzilveren we economische kansen.

Governancetraject

Welk type bestuurlijke samenwerking hebben we nodig om de doelen uit de strategische meerjarenagenda te realiseren?


“Eerste wapenfeit van jongerenambassadeurs Heusden is ‘precies goed’”

“Eerste wapenfeit van jongerenambassadeurs Heusden is ‘precies goed’”

Zo kopte het Brabants Dagblad over de lancering van een skeelerroute voor jongeren, dóór jongerenambassadeurs. Zij worden daarin ondersteund door het Innovatienetwerk Jeugd van Regio Hart van Brabant.

lees meer

Paul van Dijk: “Ik ben blij dat iedereen bij de REKS zo betrokken is en over grenzen heen durft te kijken”

Paul van Dijk: “Ik ben blij dat iedereen bij de REKS zo betrokken is en over grenzen heen durft te kijken”

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het concept-bod REKS. De afgelopen periode hebben de lokale bestuurders met de plannen ingestemd, en het concept-bod is inmiddels aan het Nationaal Programma RES aangeboden. In de tussentijd wordt ook al gewerkt aan het definitieve bod, dat begin 2021 klaar moet zijn. Een mooi moment om met Paul van Dijk, procesregisseur REKS, terug te blikken én vooruit te kijken: “Het komende jaar wordt spannend, en dat vraagt om lef en vergezichten.”

lees meer

Maatschappelijke functies gemeenten onder druk: een videoboodschap

Maatschappelijke functies gemeenten onder druk: een videoboodschap

Nederland behoort tot de top 10 met gelukkigste mensen ter wereld. Als je het aan kinderen vraagt staan we zelfs op nummer 1. Midden-Brabanders zijn van nature warme en gemoedelijke mensen. Dat zit diep in onze genen. Dat maakt het hier fijn leven en verblijven. Juist daarom is het van belang onze voorzieningen te behouden en moet de financiële huishouding van gemeenten weer op een gezond peil gebracht worden! Actie is nodig.

lees meer

Twee jaar erbij voor Een Gezond Leisureklimaat!

Twee jaar erbij voor Een Gezond Leisureklimaat!

Ook ná 2020 blijf Een Gezond Leisureklimaat recreatieondernemers in de regio helpen bij het beschermen van hun bedrijf tegen hoos- en hittestress. Via het wethoudersoverleg Economie draagt Regio Hart van Brabant financieel bij aan het programma Een Gezond Leisureklimaat. De uitvoering ervan is belegd bij Midpoint Brabants House of Leisure.

lees meer

 Gevolgen corona binnen het sociaal domein

Gevolgen corona binnen het sociaal domein

Om binnen het sociaal domein adequaat te reageren op de (gevolgen van) de coronacrisis, is een regionaal kernteam Crisis en (on)Veiligheid in het leven geroepen. De focus van dit team richt zich op twee vragen: is ons huidige systeem in staat met de veranderde realiteit om te gaan, en wat kunnen we in de (nabije) toekomst verwachten?

lees meer

Regionale aanpak stikstof Hart van Brabant

Regionale aanpak stikstof Hart van Brabant

Sinds de Raad van State in mei 2019 heeft geoordeeld dat het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met het Europees recht, heeft het onderwerp voor veel onrust gezorgd in onze samenleving. Het oordeel heeft ook voor onze provincie en regio veel gevolgen. Daarom wordt vanuit Regio Hart van Brabant nu ingezet op een regionaal ondersteuningsloket.

lees meer