Een zorgzame, inclusieve en veilige samenleving: daaraan werken we intensief samen in de regio, lokaal en regionaal.

Een toekomstbestendige regio. Waar mensen graag willen wonen, ondernemen, werken en verblijven. Daar staan en gaan we voor.

Een economisch vitaal en (internationaal) concurrerend Midden-Brabant: gezamenlijk verzilveren we economische kansen.

Governancetraject

Welk type bestuurlijke samenwerking hebben we nodig om de doelen uit de strategische meerjarenagenda te realiseren?


Voortgang governancetraject

Voortgang governancetraject

Het governancetraject van Regio Hart van Brabant is globaal opgedeeld in vier stappen: voorbereiding, verkenning, verdieping en verslaglegging. De voorbereidende fase wordt nu afgerond en de eerste verkennende stappen zijn gezet. Wat houdt dat in en wat gaat er nu gebeuren?

lees meer

Hoe houden we het sociaal domein leefbaar, werkbaar en betaalbaar?

Hoe houden we het sociaal domein leefbaar, werkbaar en betaalbaar?

Die vraag stond centraal tijdens de heisessie over het sociaal domein voor beleidsmedewerkers, managers, wethouders en projectleiders in regio Hart van Brabant. Het doel van de dag was om binnen onze regio samen te werken aan ambities voor een toekomstbestendig sociaal domein. Nu, in de nabije toekomst en op de lange termijn.

lees meer

Terugblik radenavond over Jeugdhulp

Terugblik radenavond over Jeugdhulp

Op 24 juni 2020 nemen 90 mensen deel aan de radenavond over Jeugdhulp in Regio Hart van Brabant. Door de coronamaatregelen geen fysieke bijeenkomst, maar een webinar. De sprekers geven hun toelichting vanuit het fraaie Jan van Besouw in Goirle, in aanwezigheid van drie raadsleden uit de klankbordgroep. Lees hier de terugblik.

lees meer

“Eerste wapenfeit van jongerenambassadeurs Heusden is ‘precies goed’”

“Eerste wapenfeit van jongerenambassadeurs Heusden is ‘precies goed’”

Zo kopte het Brabants Dagblad over de lancering van een skeelerroute voor jongeren, dóór jongerenambassadeurs. Zij worden daarin ondersteund door het Innovatienetwerk Jeugd van Regio Hart van Brabant.

lees meer

Paul van Dijk: “Ik ben blij dat iedereen bij de REKS zo betrokken is en over grenzen heen durft te kijken”

Paul van Dijk: “Ik ben blij dat iedereen bij de REKS zo betrokken is en over grenzen heen durft te kijken”

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het concept-bod REKS. De afgelopen periode hebben de lokale bestuurders met de plannen ingestemd, en het concept-bod is inmiddels aan het Nationaal Programma RES aangeboden. In de tussentijd wordt ook al gewerkt aan het definitieve bod, dat begin 2021 klaar moet zijn. Een mooi moment om met Paul van Dijk, procesregisseur REKS, terug te blikken én vooruit te kijken: “Het komende jaar wordt spannend, en dat vraagt om lef en vergezichten.”

lees meer

Maatschappelijke functies gemeenten onder druk: een videoboodschap

Maatschappelijke functies gemeenten onder druk: een videoboodschap

Nederland behoort tot de top 10 met gelukkigste mensen ter wereld. Als je het aan kinderen vraagt staan we zelfs op nummer 1. Midden-Brabanders zijn van nature warme en gemoedelijke mensen. Dat zit diep in onze genen. Dat maakt het hier fijn leven en verblijven. Juist daarom is het van belang onze voorzieningen te behouden en moet de financiële huishouding van gemeenten weer op een gezond peil gebracht worden! Actie is nodig.

lees meer