Een zorgzame, inclusieve en veilige samenleving: daaraan werken we intensief samen in de regio, lokaal en regionaal.

Een toekomstbestendige regio. Waar mensen graag willen wonen, ondernemen, werken en verblijven. Daar staan en gaan we voor.

Een economisch vitaal en (internationaal) concurrerend Midden-Brabant: gezamenlijk verzilveren we economische kansen.

Governancetraject

Welk type bestuurlijke samenwerking hebben we nodig om de doelen uit de strategische meerjarenagenda te realiseren?


Midpoint Brabant directeur Bas Kapitein blikt terug én vooruit: juist nu samen aanpakken!

Midpoint Brabant directeur Bas Kapitein blikt terug én vooruit: juist nu samen aanpakken!

Een jaar geleden, in januari 2020, trad Bas Kapitein aan als algemeen directeur van Midpoint Brabant, waar de uitvoering van ons economisch programma grotendeels belegd is. Daarvoor was Bas jarenlang programmadirecteur bij Regio Hart van Brabant. Hoe kijkt hij terug op zijn eerste jaar bij Midpoint Brabant?

lees meer

Een Gezond Leisureklimaat: naar duurzaamheid in kleine stappen

Een Gezond Leisureklimaat: naar duurzaamheid in kleine stappen

Duurzaamheid hoeft niet ingewikkeld te zijn. Een Gezond Leisureklimaat, een programma van Midpoint Brabant, laat recreatieondernemers in Midden-Brabant zien dat je met kleine stappen snel verder kunt komen, zonder meteen grote investeringen te hoeven doen.

lees meer

Een klimaatbestendig landschap voor Hart van Brabant

Een klimaatbestendig landschap voor Hart van Brabant

In Hart van Brabant maken we plannen om onze omgeving aan te passen aan klimaatverandering. Met een klimaatbestendig landschap voorkomen we overlast door hitte, water, droogte en overstromingen. We spraken met Tommy Radkiewicz en Corné Machielsen van Waterschap Brabantse Delta over deze regionale klimaatopgave.

lees meer

Terugblik kinderrechtentour 2020

Terugblik kinderrechtentour 2020

Om de kinderrechten en het recht op participatie te vieren organiseerden de Hart van Brabantgemeenten, het Innovatienetwerk Jeugd, Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst en eerstejaarsstudenten van Fontys Hogeschool Pedagogiek de Kinderrechtentour. De tour ging langs kids uit Hilvarenbeek, Waalwijk, Heusden, Goirle, Dongen en Tilburg!

lees meer

Regionale samenwerking mobiliteit: met volle kracht vooruit in 2021

Regionale samenwerking mobiliteit: met volle kracht vooruit in 2021

De Regionale MobiliteitAgenda 2021 – 2023 is goedgekeurd op de bestuurlijke ontwikkeldag mobiliteit en ruimte. Daaruit rolt een compleet programma voor komend jaar. Daarnaast is de snelfietstunnel in Tilburg-Zuid geopend, is er een overeenkomst gesloten voor de snelfietsroute F629 (Tilburg, Dongen, Oosterhout), is er met enthousiasme gereageerd op de aanpak landbouwverkeer Hilvarenbeek én wordt er gewerkt aan nieuwe samenwerkingsafspraken tussen Regio Hart van Brabant en de provincie.

lees meer

Handelingsperspectief woonwagenbeleid Hart van Brabant in de maak

Handelingsperspectief woonwagenbeleid Hart van Brabant in de maak

Wethouders Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting hebben op de Hart van Brabantdag 3 december besloten tot een regionaal handelingsperspectief voor woonwagenbeleid. Uit een eerste inventarisatie blijkt namelijk dat er onvoldoende zicht is op de totale behoefte aan standplaatsen en dat er overlap zit in de wachtlijsten van onze gemeenten.

lees meer