Een zorgzame, inclusieve en veilige samenleving: daaraan werken we intensief samen in de regio, lokaal en regionaal.

Een toekomstbestendige regio. Waar mensen graag willen wonen, ondernemen, werken en verblijven. Daar staan en gaan we voor.

Een economisch vitaal en (internationaal) concurrerend Midden-Brabant: gezamenlijk verzilveren we economische kansen.

Strategische meerjarenagenda

De komende periode investeren we in de voorbereidingen van de actualisatie van de strategische meerjarenagenda.


MMM Streekproducten uit het Hart van Brabant

MMM Streekproducten uit het Hart van Brabant

Boeren, bakkers en brouwers in de regio Hart van Brabant maken de lekkerste en de mooiste producten, iedere dag weer. Producten die lokaal, vers én ambachtelijk zijn gemaakt. Streekproducten dus. Op die streekproducten en hun makers zijn we trots! Daarom hebben we er een boek van gemaakt.

lees meer

Regionale informatiebijeenkomst Jeugdhulp

Regionale informatiebijeenkomst Jeugdhulp

Woensdag 31 oktober kwamen raadsleden van Regio Hart van Brabant in het raadhuis van Oisterwijk bij elkaar om meer te horen over het Uitvoeringsprogramma Samen met de Jeugd en over de begroting Jeugdhulp 2018.

lees meer

Kind en scheiding

Kind en scheiding

Het aantal conflictscheidingen stijgt de laatste jaren flink. Als ouders er niet uitkomen, ook niet na het inschakelen van eventuele hulp, kunnen ze hun geschil voorleggen aan de rechtbank. In de regio Hart van Brabant zijn daarover door gemeenten en de rechtbank Zeeland-West-Brabant nieuwe afspraken gemaakt. De nieuwe werkwijze gaat in met ingang van 1 februari 2019.

lees meer

Ervaringsverhalen maken indruk op Bestuurscommissie Jeugd

Ervaringsverhalen maken indruk op Bestuurscommissie Jeugd

Wat doen de aanbieders van het Kennisnetwerk SJS (Samenwerkende Jeugdzorgspecialisten) in de regio Hart van Brabant? Wat is hun aanpak? Hoe werken zij en hoe werken zij samen? Wie zijn hun cliënten? Tijdens een serie werkbezoeken krijgt de Bestuurscommissie Jeugd antwoord op deze vragen.

lees meer

Verduurzaming van de zorg in regio Hart van Brabant

Verduurzaming van de zorg in regio Hart van Brabant

Een jaar geleden startte de Green Deal Gezondheidssector Hart van Brabant. Verduurzaming van de zorg door reductie van het energieverbruik, minder verspilling van voedsel en een forse verkleining van de afvalberg. Hoe is het eerste jaar verlopen en wat is de stand van zaken van deze Green Deal?

lees meer

Week tegen Kindermishandeling van start

Week tegen Kindermishandeling van start

Van 19 t/m 23 november is de Week tegen Kindermishandeling 2018. Het hele jaar door zetten gemeenten en partners in de regio Hart van Brabant zich in om kindermishandeling terug te dringen, zodat kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien. In de Week tegen Kindermishandeling wordt extra aandacht gevraagd voor dit belangrijke thema.

lees meer