Een zorgzame, inclusieve en veilige samenleving: daaraan werken we intensief samen in de regio, lokaal en regionaal.

Een toekomstbestendige regio. Waar mensen graag willen wonen, ondernemen, werken en verblijven. Daar staan en gaan we voor.

Een economisch vitaal en (internationaal) concurrerend Midden-Brabant: gezamenlijk verzilveren we economische kansen.

Cover SMA banner

Kloppend hart van metropoolregio Brabant: samen willen we uitblinken in duurzame ontwikkeling


Wachtlijsten wegwerken voor de jeugd in Hart van Brabant

Wachtlijsten wegwerken voor de jeugd in Hart van Brabant

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. De negen gemeenten in Hart van Brabant pakken deze taak samen op. Vanuit de ambitie dat de kinderen en jongeren gezond, veilig en prettig opgroeien. Eén van de grote uitdagingen is om kinderen en jongeren die hulp nodig hebben snel op de juiste plek te krijgen.

lees meer

Jongeren presenteren manifest met wensen voor de energietransitie

Jongeren presenteren manifest met wensen voor de energietransitie

De 23-jarige Lenny Vogelzang heeft op 14 mei het jongerenmanifest aan de stuurgroep van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) gepresenteerd. In dit manifest vertellen jongeren hoe zij aankijken tegen de energietransitie en op welke manier ze hierbij betrokken willen worden. Dit REKS-initiatief is mede met de Brabantse Milieufederatie als REKS-partner opgezet.

lees meer

Interview met Mattias Gijsbertsen, programmadirecteur Geweld Hoort Nergens Thuis

Interview met Mattias Gijsbertsen, programmadirecteur Geweld Hoort Nergens Thuis

Het nationale programma Geweld Hoort Nergens Thuis heeft de opdracht om huiselijk geweld en kindermishandeling eerder in beeld te brengen en daarna te stoppen en duurzaam op te lossen. Dit is een complex vraagstuk dat niet zomaar op te lossen is. Daarom is het ook een meerjarig programma. Er is daarbij aandacht voor speciale doelgroepen. Het is nodig om met elkaar een veilig netwerk te vormen rondom de slachtoffers, plegers en hun omgeving.

lees meer

Gezocht: ervaringsdeskundigen huiselijk geweld en/of kindermishandeling

Gezocht: ervaringsdeskundigen huiselijk geweld en/of kindermishandeling

Als je zelf huiselijk geweld en/of kindermishandeling hebt meegemaakt, heb je ervaringen opgedaan die uniek zijn. Hoe belangrijk professionele begeleiding ook is, als ervaringsdeskundige heb je daarbovenop nog iets extra’s te bieden. Daarom zijn we op zoek naar mensen die hun eigen ervaringen op een ondersteunende manier in willen en kunnen zetten.

lees meer

Vacature programmamanager regionale arbeidsmarkt

Vacature programmamanager regionale arbeidsmarkt

Samen met Midpoint Brabant werken we aan een regio waar zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen in de maatschappij door onderwijs of een baan. Midpoint Brabant heeft daarvoor nu een vacature voor een programmamanager regionale arbeidsmarkt.

lees meer

Tilburg-Waalwijk prolongeert Logistieke Hotspot nr.1 positie

Tilburg-Waalwijk prolongeert Logistieke Hotspot nr.1 positie

Tilburg-Waalwijk heeft de smaak te pakken want voor de tweede keer is deze regio uitgeroepen tot belangrijkste Logistieke Hotspot van Nederland. Dit is mede gerealiseerd door de regionale inzet op het programma Smart Logistics van Midpoint Brabant. De ambities voor dit programma hebben we samen ontwikkeld in onze strategische meerjarenagenda.

lees meer