Een zorgzame, inclusieve en veilige samenleving: daaraan werken we intensief samen in de regio, lokaal en regionaal.

Een toekomstbestendige regio. Waar mensen graag willen wonen, ondernemen, werken en verblijven. Daar staan en gaan we voor.

Een economisch vitaal en (internationaal) concurrerend Midden-Brabant: gezamenlijk verzilveren we economische kansen.

Cover SMA banner

Kloppend hart van metropoolregio Brabant: samen willen we uitblinken in duurzame ontwikkeling


GFT, wat doe jij ermee? Tips om onnodig afval te voorkomen

GFT, wat doe jij ermee? Tips om onnodig afval te voorkomen

Kook op maat en meet vooral je porties pasta, rijst en aardappelen. Gebruik bijvoorbeeld een kopje rijst voor twee personen. In het kader van de campagne ‘GFT, wat doe jij ermee?’ delen alle gemeenten in de regio Hart van Brabant tips hoe je makkelijker je GFT kan scheiden en afval kan voorkomen.

lees meer

 Programma Natuurbod Hart van Brabant aangenomen

Programma Natuurbod Hart van Brabant aangenomen

De regionale wethouders met in hun portefeuille Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting hebben half september het Programma Natuurbod Hart van Brabant aangenomen. Daarin staat hoe we op (sub)regionaal schaalniveau uitvoering gaan geven aan het natuurbod om zo een bijdrage te leveren aan het vervolmaken van het Brabantse Natuurnetwerk.

lees meer

Ook in 2020 aandacht voor projecten Routebureau

Ook in 2020 aandacht voor projecten Routebureau

De regionale wethouders Economie hebben half september besloten om ook in 2020 extra in te zetten op projecten van het Routebureau. Voor 2020 wordt nog verkend op welke thema’s wordt ingezet. De suggestie is geopperd om in te zetten op ruiterroutes, naast reeds bestaande wandel- en fietsroutes.

lees meer

Energietransitie aangepakt door bewoners

Energietransitie aangepakt door bewoners

Een groots project dat raakt aan de regionale energiestrategie is SMILE, voor energieneutrale wijken in Midden-Brabant. SMILE gaat in op de vraag hoe bewoners een bijdrage kunnen leveren in het toewerken naar een energieneutrale omgeving. SMILE loopt nog een jaar. Waar staan we en wat volgt nog?

lees meer

Als je uit elkaar gaat...

Als je uit elkaar gaat...

Tijdens de Dag van de Scheiding 2019 op vrijdag 13 september is de regionale site alsjeuitelkaargaat.nl gelanceerd. De site moet stellen en hun kinderen helpen bij een scheiding.

lees meer

 Op naar een Centrum voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Op naar een Centrum voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Regio Hart van Brabant is door het Rijk aangewezen als proeftuin Centrum voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Wat gaan we daar precies doen en hoe ziet de planning eruit?

lees meer