Jeugdhulp

blokfoto jeugdhulp home

 

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. Dat is geregeld in de Jeugdwet. De  gemeenten in Hart van Brabant pakken deze taak samen op. Onze samenwerking op jeugdhulp heeft een stevige basis. Onze Koers Samen met de Jeugd wordt namelijk breed gedragen, en de Bestuurscommissie Jeugd heeft een krachtig mandaat.

In de tabel hieronder geven we een overzicht, waarbij onder Aanpak  links zijn opgenomen naar de programmalijnen, vaste thema’s en vaste taken. 

Algemene informatie

 • Positie binnen organisatie

  Domein: Mens & Samenleving

  Portefeuillehoudersoverleg: Bestuurscommissie Jeugd

 • Projecttitel

  Jeugdhulp

 • Samenhang met kernagenda

  Jeugdhulp behoort tot de kernagenda.

 • Doelstelling

  De gezamenlijke ambitie is dat onze jeugd gezond, veilig en prettig opgroeit en dat ouders zelf in staat zijn om hun kinderen op te voeden. Ouders krijgen als dat nodig is ondersteuning bij wat zij kunnen en problemen worden zo veel mogelijk voorkomen. Soms is er meer nodig. Dan is er een hulpverlener dichtbij in de buurt die snel in gesprek gaat met het gezin en aanzet tot actie. Voor kinderen en gezinnen die langduriger ondersteuning nodig hebben, is er hulp op maat. Als de veiligheid van het kind in het geding is, handelen we snel en adequaat. We willen dit doen met een eenvoudig en effectief jeugdstelsel dat bovendien betaalbaar is. Een jeugdstelsel dat is ingebed in de dagelijkse leefwereld van het kind en zijn ouders. Gebaseerd op eigen kracht, sociaal netwerk en integraliteit.

  De visie op jeugdhulp heet Koers Samen met de Jeugd en is vastgesteld door de gemeenteraden van alle gemeenten in Regio Hart van Brabant. Deze Koers wordt ook door de sociaal adviesraden en andere partners onderschreven. En biedt daarmee een stevige basis voor de regionale samenwerking.

 • Aanpak

  Gemeenten hebben een inhoudelijke opdracht om de jeugdhulp goed in te richten en daar waar nodig te verbeteren, te transformeren. We geven dat in Regio Hart van Brabant - samen met jongeren en partners - vorm in het uitvoeringsprogramma ‘Samen met de Jeugd’. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit 4 thema’s:

  1. Wonen doe je thuis - Lees meer >>
  2. Ieder kind groeit veilig op - Lees meer>>
  3. Snel op de juiste plek - Lees meer >>
  4. Thuis op school - Lees meer >> 

  Daarnaast hebben we vaste taken:

  1. Cliënt-ervaringsonderzoek - Lees meer >>
  2. Innovatienetwerk Jeugd & jongerenparticipatie - Lees meer >>
  3. Taken gastheergemeente - Lees meer >>

  Verder lopen de volgende tijdelijke projecten:

  1. Jeugdbescherming Brabant - Lees meer >>
  2. Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming (landelijk) - Lees meer >>

  Voor jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie loopt een integraal inkooptraject - Lees meer >>

 • Bestuurlijk opdrachtgever

  Het Algemeen Bestuur van Regio Hart van Brabant heeft speciaal voor jeugdhulp een bestuurscommissie ingesteld: de Bestuurscommissie Jeugd. Daarin zitten de wethouders jeugd (ook wel portefeuillehouders, jeugd genoemd) van de 11 gemeenten. Voor de Bestuurscommissie Jeugd is de vastgestelde regionale Koers ‘Samen met de jeugd’ leidend.

  De Bestuurscommissie Jeugd heeft vergaande bevoegdheden. Besluiten over regionale jeugdhulp worden daar genomen in plaats van in de 11 colleges afzonderlijk. 

  De Bestuurscommissie Jeugd:

  • Stelt de begroting vast voor de regionale jeugdhulp in het komend jaar, en geeft aan hoe de kosten over de 11 gemeenten worden verdeeld;
  • stelt de uitvoeringsplannen vast voor het komend jaar en monitort de voortgang.
  • stelt het verslag en de rekening op over regionale jeugdhulp in het afgelopen jaar.
  • informeert de 11 gemeenten over de voortgang.
 • Ambtelijk opdrachtgever

  Harrie Timmermans, gemeentesecretaris Heusden, in samenwerking met Frans Swinkels, directeur sociaal domein gemeente Tilburg.

 • Betrokken partijen

  Het verschil maken in de regio kunnen we niet alleen. In de uitvoering van de ontwikkelopgaven, pilots en projecten binnen de programmalijnen trekken we daarom samen met partners op. We zoeken actief naar deze samenwerking. Het gaat om samenwerking met bijvoorbeeld zorgaanbieders, huisartsen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, GGD en onderwijs. De ene keer zal een partner een opgave voor ons uitvoeren en de andere keer werken we samen om de klus te klaren.

  Minstens zo belangrijk is dat we Samen met de Jeugd werken. We kunnen wel alles zelf naar ons beste weten proberen te bedenken, maar kinderen, jongeren en hun ouders kunnen ons vaak veel beter vertellen wat er nodig is en waar wij onze aandacht op zouden moeten richten. Voor het uitvoeringsprogramma werken we samen met een vaste adviesgroep van jongeren, die ons adviseren en spiegelen in onze ambities en plannen en met ons op onderzoek uitgaan: de jeugdwelzijnsraad. Soms is het wat zoeken om de wereld van de gemeente en de leefwereld van de jongere dichterbij elkaar te brengen, maar we zien dat als een uitdaging. Een uitdaging om in taal die jongeren begrijpen een goed gesprek te voeren.

  Dit ‘samen doen’ vraagt wel iets van ons als gemeenten. Vaak zijn we opdrachtgever, maar ‘samen doen’ vraagt nou juist van ons dat we als gelijkwaardige partners optrekken. Dit vraagt van ons een open houding, het openstaan voor nieuwe ideeën, deze waar nodig faciliteren, soms ook gewoon durven loslaten en bovenal luisteren naar wat onze jongeren en partners ons te vertellen hebben en daar samen van leren.

 • Financiering

  De gemeenten krijgen geld van het Rijk voor het uitvoering van de Jeugdwet. Ongeveer 90% van de financiering van de jeugdhulp loopt via de regiobegroting. Daarnaast investeren de gemeenten via de eigen begroting in jeugdhulp, bijvoorbeeld voor preventie, vroegsignalering en de lokale Toegang. Dit zit niet in de regiobegroting.

 • Meer weten?

  Secretaris van de Bestuurscommissie Jeugd Pleun van Riemsdijk, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In verband met zwangerschapsverlof wordt Pleun tot 1 oktober 2022 vervangen door Peggy Emmerink, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Contact

 • Secretaris van de Bestuurscommissie Jeugd: Pleun van Riemsdijk, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 • Ga voor informatie voor ouders/verzorgers, zorgaanbieders en verwijzers naar www.zorginregiohartvanbrabant.nl. Deze website bevat praktische informatie en contactgegevens voor mensen die met jeugdhulp te maken hebben.

Nieuws


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.