Jeugdhulp


wijzende vinger naar rechts  in het projectenoverzicht staat de meest actuele informatie over het Innovatienetwerk Jeugd > en over de koers Samen met de Jeugd >


blokfoto jeugdhulp home

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. Dat is geregeld in de Jeugdwet. De negen gemeenten in Hart van Brabant pakken deze taak samen op. De gezamenlijke ambitie is dat onze jeugd gezond, veilig en prettig opgroeit en dat ouders zelf in staat zijn om hun kinderen op te voeden. Ouders krijgen als dat nodig is ondersteuning bij wat zij kunnen en problemen worden zo veel mogelijk voorkomen. Opvoeden is een zaak van ons allemaal, iedereen kan daaraan een bijdrage leveren. Soms is er meer nodig. Dan is er een hulpverlener dichtbij in de buurt die snel in gesprek gaat met het gezin en aanzet tot actie. Voor kinderen en gezinnen die langduriger ondersteuning nodig hebben, is er hulp op maat. Als de veiligheid van het kind in het geding is, handelen we snel en adequaat. We willen dit doen met een eenvoudig en effectief jeugdstelsel dat bovendien betaalbaar is. Een jeugdstelsel dat is ingebed in de dagelijkse leefwereld van het kind en zijn ouders. Gebaseerd op eigen kracht, sociaal netwerk en integraliteit.

Projecten die vallen onder jeugdhulp

Algemene informatie

 • Doelstelling

  Elk kind heeft het recht om gezond, veilig en prettig op te groeien. Om zijn of haar mogelijkheden te onderzoeken, te dromen, talenten te ontwikkelen en het beste in zichzelf naar boven te halen. De ambitie is dat we denken vanuit de leefwereld van kinderen, jongeren en hun ouders.

  “Ik wil als jongere gezien worden die aan zijn toekomst aan het werken is en niet als iemand met een probleem. Ik ben geen cliënt, maar een jongere, een mens.”

  Deze hartenkreet van een van de jongeren uit ons regionale jongerennetwerk zegt voor ons alles. In de jeugd(hulp) die wij in de regio Hart van Brabant organiseren moeten we kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers weer écht gaan zien. Kijken naar talenten en potentie en voorbij de focus op ‘het probleem’. Onze koers Samen met de Jeugd is dan ook opgebouwd uit vijf belangrijke bouwstenen:

  • Het kind écht zien - met zijn eigen verhaal, droom en talenten.
  • Aandacht hebben - voor de context van het kind.
  • In verbinding werken - met elkaar doen wat het kind nodig heeft.
  • Erbij zijn - in het gewone leven van het kind werken.
  • Veiligheid voorop - voor kinderen, ouders én professionals.

 • Aanpak

  De aanpak is samen met zorgaanbieders, jongeren en andere partners, uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Samen met de Jeugd. Samen met partners, kinderen/jongeren en ouders, werken we aan vier regionale thema’s.

  1. Wonen doe je thuis
  Kinderen/jongeren groeien op in een thuissituatie en krijgen dichtbij huis de hulp die zij nodig hebben. Om deze ambitie te bereiken, willen we uithuisplaatsingen en het opgroeien van kinderen/jongeren in intramurale jeugdhulpinstellingen zoveel als mogelijk voorkomen. Dit vraagt om alternatieve verblijfsvormen én ook andere, aanvullende ambulante hulp. Als er toch verblijf nodig is, dan willen we dat het leefklimaat aansluit bij de behoeften van kinderen/jongeren, zodat kinderen/ jongeren zich goed kunnen ontwikkelen.

  2. Ieder kind groeit veilig op
  Ieder kind kan veilig opgroeien, zodat hij/zij zich maximaal kan ontwikkelen. We willen voorkomen dat kinderen/jongeren in onveilige situaties opgroeien. Om dit te bereiken willen we eerder en sneller signaleren waar sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. We hebben daarbij speciale aandacht voor (vecht)scheidingen. Waar de veiligheid van kinderen/jongeren in het geding is, willen we de situatie zo snel mogelijk stabiliseren en escalaties voorkomen. Duurzaam oplossen, noemen we dat.

  3. Snel op de juiste plek
  (Huis)artsen zijn belangrijke verwijzers naar jeugdhulp. We trekken, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, samen met (huis)artsen op om ervoor te zorgen dat kinderen/jongeren snel op de juiste plek komen. Dat kan binnen de huisartsenpraktijk, GGD of maatschappelijk werk zijn én waar nodig wordt doorverwezen naar het wijkteam en/of specialistische zorg. We zetten in op de samenwerking tussen huisartsen en wijkteams, waarbij normaliseren, geen etiketten plakken, kijken naar talenten en snel handelen (verkorten van de wachttijden) uitgangspunten zijn. Lees meer >

  4. Thuis op school
  Kinderen/jongeren ontwikkelen zich op school. Bij voorschoolse educatie, (speciaal) basisonderwijs en (speciaal) voortgezet onderwijs. School is een belangrijke vindplaats voor de jeugd(hulp). We willen op scholen eerder signaleren, zodat kinderen zo preventief als mogelijk en indien nodig snel de juiste hulp krijgen én zich op school kunnen blijven ontwikkelen. Hiervoor is het nodig om de aansluiting met scholen te verbeteren en afspraken te maken over ‘grijze gebied’ in de verantwoordelijkheden tussen onderwijs en jeugdhulp. Lees meer >

  We doen het samen
  Het verschil maken in de regio kunnen we niet alleen. In de uitvoering van de pilots/projecten en ontwikkelopgaves trekken we daarom samen met partners op. We zoeken actief naar deze samenwerking. De ene keer zal een partner een opgave voor ons uitvoeren en de andere keer werken we samen om de klus te klaren.
  Minstens zo belangrijk is dat we samen met de jeugd werken. We kunnen wel alles zelf naar ons beste weten proberen te bedenken, maar kinderen, jongeren en hun ouders kunnen ons vaak veel beter vertellen wat er nodig is en waar wij onze aandacht op zouden moeten richten. Hoe we dat doen lees je op de site Samen met de Jeugd en de site Innovatienetwerk Jeugd.

 • Bestuurlijk opdrachtgever

  De bestuurscommissie Jeugd is bestuurlijk opdrachtgever. De bestuurscommissie bestaat uit de wethouders Jeugd van de negen Hart van Brabantgemeenten. De bestuurscommissie Jeugd maakt afspraken over inkoop, toegang tot informatie/ advies/ hulp, verantwoording, risicobeheersing, beleidsinformatie, monitoring en innovatie.

  De bestuurscommissie Jeugd bestaat uit (v.l.n.r. op onderstaande foto):

  • Gerrit Overmans, Hilvarenbeek
  • Piet Poos (vicevoorzitter bestuurscommissie), Goirle
  • Petra Lepolder, Dongen
  • Peter van Steen, Heusden
  • Marcelle Hendrickx, Tilburg (gastheergemeente)
  • Dilek Odabasi, Waalwijk
  • Aletta van der veen (voorzitter bestuurscommissie), Gilze en Rijen
  • Stefanie Vatta, Oisterwijk
  • Jan Brekelmans, Loon op Zand (niet op de foto, volgt)

  Bestuurscommissie Jeugd

 • Ambtelijk opdrachtgever en secretaris

  Ambtelijk opdrachtgever: Harrie Timmermans, gemeentesecretaris Heusden, in samenwerking met Frans Swinkels, directeur sociaal domein gemeente Tilburg
  Secretaris bestuurscommissie Jeugd: Pleun van Riemsdijk, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Kartrekkers
  Elk thema heeft enkele kartrekkers vanuit de gemeenten:
  1. Wonen doe je thuis – Gabriëlle van der Zalm (Oisterwijk) en Dominique Hopmans (Tilburg)
  2. Ieder kind groeit veilig op – Jetske Zijlstra (Tilburg), Yvette Smeets (ABG-gemeenten)
  3. Snel op de juiste plek – Gwen Kriekaard (Hilvarenbeek), Klaske Gonlag en Leonoor van Dijk (Dongen), nog in te vullen (Tilburg)
  4. Thuis op school – Peggy Emmerink (Goirle), Marjan Sol (Waalwijk) en Tanja Verhoeven (Tilburg)
 • Looptijd
  Het uitvoeringsprogramma Samen met de Jeugd loopt van 2019 tot en met 2021. Hierna is het tijd voor een evaluatie van waar we staan en bouwen we weer verder.
 • Betrokken partijen
  Betrokken partijen naast de negen gemeenten in regio Hart van Brabant is een breed scala aan partners, en natuurlijk kinderen/jongeren en ouders. Als gastheergemeente regelt Tilburg de inkoop en contractering van de regionale inkoop van jeugdhulp, (beleids)monitoring en ondersteuning van de regionale samenwerking.
 • Financiering
  De gemeenten krijgen geld van het Rijk voor het uitvoering van de Jeugdwet. We zien de afgelopen jaren dat er meer zorg wordt gevraagd en dat de problemen complexer worden. De gemeenten in Hart van Brabant hebben al meermalen een dringend beroep gedaan op Den Haag om voldoende geld te krijgen om de jeugdwet uit te voeren.
  De financien jeugdhulp zijn verwerkt in de begroting en jaarrekening van Regio Hart van Brabant. Deze zijn in te zien op de pagina bedrijfsvoering onder downloads. Ongeveer 90% van de financiering van de jeugdhulp loopt via deze regiobegroting. Daarnaast investeren de gemeenten via de eigen begroting in jeugdhulp, bijvoorbeeld voor de lokale Toegang.

Nieuwsbrief Samen met de Jeugd

Op de hoogte blijven?
Nieuwsbrief Meld je aan voor de nieuwsbrief
Of lees eerder verschenen nieuwsbrieven terug. Je vindt ze op de overzichtspagina met andere nieuwsbrieven.

Contact

 • Secretaris bestuurscommissie Jeugd: Pleun van Riemsdijk, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Ga voor informatie voor ouders/verzorgers, zorgaanbieders en verwijzers naar www.zorginregiohartvanbrabant.nl. Deze website bevat praktische informatie en contactgegevens voor mensen die met jeugdhulp te maken hebben.

Uitgelicht

Nieuws


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring