1 gezin, 1 plan, 1 coördinator: dat is de stip op de horizon

De ambitie is dat onze jeugd gezond, veilig en prettig opgroeit en dat ouders zelf in staat zijn om hun kinderen op te voeden. Ouders krijgen als dat nodig is ondersteuning bij wat zij kunnen en problemen worden zo veel mogelijk voorkomen. Opvoeden is een zaak van ons allemaal, iedereen kan daaraan een bijdrage leveren.

Soms is er meer nodig. Dan is er een hulpverlener dichtbij in de buurt die snel in gesprek gaat met het gezin en aanzet tot actie. Voor kinderen en gezinnen die langduriger ondersteuning nodig hebben, is er hulp op maat. Als de veiligheid van het kind in het geding is, handelen we snel en adequaat. We willen dit doen met een eenvoudig en effectief jeugdstelsel dat bovendien betaalbaar is. Een jeugdstelsel dat is ingebed in de dagelijkse leefwereld van het kind en zijn ouders. Gebaseerd op eigen kracht, sociaal netwerk en integraliteit.

Bestuurscommissie Jeugd

Bestuurscommissie Jeugd

De Bestuurscommissie Jeugd bestaat uit de wethouders jeugd van de negen Hart van Brabantgemeenten en maakt afspraken over inkoop en toegang tot informatie, advies en hulp. En over verantwoording, risicobeheersing, beleidsinformatie, monitoring en innovatie. De colleges hebben afgesproken dat Tilburg de zogenoemde gastheergemeente is, bijvoorbeeld voor de inkoop en contractering van de regionale inkoop van jeugdhulp, (beleids)monitoring en ondersteuning van de regionale samenwerking.

Samenstelling bestuurscommissie jeugd, op de foto van links naar rechts:

  1. Gemeente Hilvarenbeek: Gerrit Overmans
  2. Gemeente Goirle: Piet Poos, vicevoorzitter Bestuurscommissie Jeugd
  3. Gemeente Loon op Zand: Wil Ligtenberg
  4. Gemeente Heusden: Peter van Steen
  5. Gemeente Tilburg: Marcelle Hendrickx, gastheergemeente Tilburg
  6. Gemeente Waalwijk: wethouder Dilek Odabasi
  7. Gemeente Gilze en Rijen: Aletta van der Veen, voorzitter Bestuurscommissie Jeugd
  8. Gemeente Dongen: wethouder Rolf Vullings
Gemeente Oisterwijk: Dion Dankers (interim wethouder Jeugd), niet op foto