1 gezin, 1 plan: dat is de stip op de horizon

De ambitie is dat onze jeugd gezond, veilig en prettig opgroeit en dat ouders in staat zijn om hun kinderen op te voeden. Ouders krijgen ondersteuning bij wat zij zelf kunnen en problemen worden zo veel mogelijk voorkomen. Opvoeden is een zaak van ons allemaal, iedereen kan daaraan een bijdrage leveren.

Soms is er meer nodig. Dan is er een hulpverlener in de buurt die snel in gesprek gaat met het gezin en aanzet tot actie. Voor kinderen en gezinnen die langdurig hulp nodig hebben, is er hulp op maat. Als de veiligheid van het kind in het geding is, handelen we snel en adequaat.

We willen dit doen met een eenvoudiger en effectiever jeugdstelsel dat bovendien betaalbaar is. Een jeugdstelsel dat is ingebed in de dagelijkse leefwereld van het kind en zijn ouders. Gebaseerd op eigen kracht, sociaal netwerk en integraliteit.

doelstellingen jeugdhulp

doelstellingen jeugdhulp
Er zijn zes doelstellingen voor de jeugdhulp die staan opgenomen in het regionaal beleidskader Jeugdhulp 2015-2018:

 • gebruikers van het jeugdhulpaanbod zijn tevreden over de geboden hulp en ondersteuning;
 • de aangeboden hulp en ondersteuning is passend en effectief;
 • het gebruik van specialistische hulp gaat omlaag, ten gunste van lichte vormen van hulp;
 • de lokale toegangen/sociale wijkteams schakelen aantoonbaar sneller op en af, wat kortere doorlooptijden van het specialistisch aanbod tot resultaat heeft;
 • minder jeugdigen krijgen een maatregel op last van de kinderrechter, ten gunste van het aantal jeugdigen en gezinnen dat hulp op vrijwillige basis ontvangt;
 • professionals in en om het jeugdveld handelen volgens de Meldcode Kindermishandeling.

bestuurscommissie jeugd

bestuurscommissie jeugd
De Bestuurscommissie Jeugd bestaat uit de wethouders jeugd van de negen Hart van Brabant-gemeenten. Onder het motto ‘Samen voor de jeugd’ stelden de gemeenteraden in maart 2014 het ‘Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018’ vast. Hierin maakten de gemeenten onder meer afspraken over inkoop en toegang tot informatie, advies en hulp. En over verantwoording, risicobeheersing, beleidsinformatie, monitoring en innovatie. De colleges hebben afgesproken dat Tilburg de zogenoemde gastheergemeente is, bijvoorbeeld voor de inkoop en contractering van de regionale inkoop van jeugdhulp, (beleids)monitoring en ondersteuning van de regionale samenwerking.

Samenstelling bestuurscommissie jeugd, op de foto van links naar rechts:

 • gemeente Dongen: Piet Panis (transities, onder meer jeugdzorg) en Bea van Beers (onder meer jeugdbeleid en onderwijs)
 • gemeente Gilze en Rijen: Aletta van der Veen
 • gemeente Goirle: Marjo Immink
 • gemeente Heusden: Wim van Engeland
 • gemeente Hilvarenbeek: Bernd Roks
 • gemeente Loon op Zand: Wil Ligtenberg
 • gemeente Oisterwijk: Peter Smit
 • gemeente Tilburg: Marcelle Hendrickx
 • gemeente Waalwijk: Hans Brekelmans

externe websites

Bekijk ook andere websites over jeugdhulp.

lees meer

inkoop jeugdhulp

De regio kan de veranderingen in de jeugdhulp en Wmo/AWBZ niet alleen realiseren, hier hebben wij de zorgaanbieders voor nodig. Op www.zorginregiohartvanbrabant.nl staat informatie over de regionale en lokale inkooptrajecten. Regio Hart van Brabant koopt het zorgaanbod grotendeels regionaal in, en voor en klein deel ook lokaal of met enkele gemeenten samen.

veilig thuis

Veilig Thuis Midden-Brabant is er voor advies, hulp en ondersteuning rond huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en seksueel geweld. Bij Veilig Thuis kun je terecht als je hulp zoekt of als je je zorgen maakt over iemand anders. Meer informatie over Veilig Thuis in onze regio staat op de website>

nieuwsbrief Samen voor de Jeugd

Zorg in de regio Hart van Brabant bundelt zesmaal per jaar artikelen en nieuwsberichten over de samenwerking, ervaringen en waardevolle initiatieven voor een adequater jeugdstelsel. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..