Zorgen doen we Samen

zorgen doen we samen 2

Voor onze gemeenten en de zorgpartijen in Hart van Brabant staan welzijn en gezondheid van de inwoners voorop. Uitdagingen zoals personeelstekort, wachtlijsten, de toename van complexere zorgvragen en financiën zien we terug in het sociaal domein en in het zorgdomein. Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, is domeinoverstijgende samenwerking nodig. Daarvoor is het programma Zorgen doen we Samen opgezet. Dit is een programma waarin partners uit de zorg en gemeenten in Regio Hart van Brabant samen integrale oplossingen vormgeven die aansluiten op de behoeften van inwoners. Met als doelen: meer ‘positieve’ gezondheid bij de inwoner, verbeterde toegankelijkheid van de zorg en betere betaalbaarheid van zorg en ondersteuning. 

Twee speerpunten

We werken aan de hand van twee speerpunten: ‘bestuurlijk platform’ en ‘expertisenetwerk’.
Bestuurlijk Platform
Via Zorgen doen we Samen is er een bestuurlijk platform, waar gemeenten en zorgpartijen structureel bijeen komen. Naast elkaar ontmoeten en het uitwisselen van kennis en ervaring, biedt dit bestuurlijk platform een podium om gezamenlijke uitdagingen (systemische knelpunten) te duiden en te bespreken. Vanuit daar wordt bepaald wat nodig is om deze uitdagingen op te lossen. Daarnaast biedt dit platform een bestuurlijke leeromgeving. De uitdagingen die op ons afkomen zijn helder, de oplossingen vaak niet. Door hierover bestuurlijk met elkaar in gesprek te gaan, ontstaat er een omgeving waarin beide domeinen kunnen leren en kunnen bijsturen.
Expertisenetwerk
Er gebeurt ontzettend veel in de regio. Door deze informatie te bundelen en actief te delen, ontstaat een lerend regionaal netwerk waar elke gemeente zijn voordeel mee kan doen. 

Webinars domeinoverstijgend werken

We verspreiden vanuit Zorgen doe we Samen kennis rondom de verbinding tussen het sociaal domein en het zorgdomein door het houden van webinars. Tijdens deze webinars staat naast kennisverrijking ook het delen van goede, regionale voorbeelden centraal. Thema's die onder meer aan de orde kwamen, zijn dementie, de wirwar van wet- en regelgeving en positieve gezondheid. Met 80-100 kijkers per webinar en een evaluatiecijfer van een 8, zien wij dat dit voorziet in een behoefte. Klik hier meer over de afgelopen en komende webinars >

Meer informatie

  • Bekijk hier de volledige, actuele projectomschrijving >
  • Neem bij vragen contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Neem een kijkje op de site van het Zorgnetwerk Midden-Brabant >

In het nieuws

mei 2022

Terugkijken: zesde webinar
Het zesde webinar over samenwerking tussen het sociaal domein en het zorgdomein was op 12 mei. Dat ging over wet- en regelgeving in de ouderenzorg. Dit webinar is opgenomen en terug te kijken via YouTube.

maart 2022: vijfde webinar

Kijk vijfde webinar terug
Heb je het gemist, het vijfde webinar over samenwerking tussen het sociaal domein en het zorgdomein afgelopen 24 maart? Het thema was 'dementie over de domeinen heen'. Je kunt het terugkijken via YouTube.

oktober 2021: succesvol eerste webinar

Eerste webinar succesvol
Laagdrempelig en inspirerend. Dat zijn de belangrijkste pluspunten van het eerste webinar van 3 over samenwerking tussen het sociaal domein en zorgdomein op 7 oktober.

april 2021: zorgen doen we samen 2.0

April 2021: Zorgen doen we Samen 2.0
Het programma Zorgen doen we Samen, gericht op het versterken van de samenwerking tussen het sociaal domein en het zorgdomein, gaat een volgende fase in.

oktober 2020: evaluatie en vervolg Zorgen Doen We Samen

oktober 2020: evaluatie en vervolg Zorgen Doen We Samen
Het programma Zorgen Doen We Samen is uitgebreid geëvalueerd. De uitkomsten zijn positief. Zo hebben deelnemers veel energie ervaren tijdens de scrumsessies. Besloten is om rondom het thema ouderen een aantal vervolgacties uit te zetten.

juni 2020: evalutie van scrumteams

juni 2020: evalutie van scrumteams
De ontwikkelingen in het programma Zorgen Doen We Samen volgen elkaar in rap tempo op. Zo gaat onder meer de innovatieve werkwijze met scrumteams geëvalueerd worden.

december 2019: eerste adviezen overgenomen

december 2019: eerste adviezen overgenomen
Welke knelpunten worden er ervaren in de samenwerking tussen gemeenten en het medisch domein? Deze vraag stelt het programma Zorgen doen we Samen. Dit levert verrassende resultaten op, waarbij de eerste adviezen op de Hart van Brabantdag zijn overgenomen in het portefeuillehoudersoverleg Maatschappelijke Ontwikkeling.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.