Zorgen Doen We Samen

zorgen doen we samen 2

Voor onze gemeenten en de zorgpartijen in Hart van Brabant staan welzijn en gezondheid van de inwoners voorop. Uitdagingen zoals personeelstekort, wachtlijsten, de toename van complexere zorgvragen en financiën zien we terug in het sociaal domein en in het zorgdomein. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is domeinoverstijgende samenwerking nodig. Daarvoor is het programma Zorgen Doen We Samen opgezet. Dit is een programma waarin partners uit de zorg en de Hart van Brabantgemeenten samen integrale oplossingen vormgeven die aansluiten op de behoeften van inwoners. Met als doelen meer ‘positieve’ gezondheid bij de inwoner, verbeterde toegankelijkheid en betere betaalbaarheid van zorg en ondersteuning.

Projectoverzicht

 • Doelstelling

  Meer ‘positieve’ gezondheid bij onze inwoners, verbeterde toegankelijkheid van de zorg en betere betaalbaarheid van zorg en ondersteuning. 

 • Aanpak

  We werken aan de hand van drie speerpunten die hieronder worden toegelicht.

  Bestuurlijk Platform
  Via Zorgen Doen We Samen is er een bestuurlijk platform, waar gemeenten en zorgpartijen structureel bijeen komen. Naast elkaar ontmoeten en het uitwisselen van kennis en ervaring, biedt dit bestuurlijk platform een podium om gezamenlijke uitdagingen te duiden en te bespreken. Vanuit daar wordt bepaald wat nodig is om deze uitdagingen op te lossen. Daarnaast biedt dit platform een bestuurlijke leeromgeving. De uitdagingen die op ons afkomen zijn helder, de oplossingen vaak niet. Door hierover bestuurlijk met elkaar in gesprek te gaan, ontstaat er een omgeving waarin beide domeinen kunnen leren en kunnen bijsturen.

  Expertisenetwerk
  Er gebeurt ontzettend veel in de regio. Door deze informatie te bundelen en actief te delen, ontstaat een lerend regionaal netwerk waar elke gemeente zijn voordeel mee kan doen. Dit doen we onder andere door het houden van webinars, waarin relevante informatie én goede regionale voorbeelden worden gedeeld.

  Het verkennen/ oppakken van domeinoverstijgende initiatieven
  Indien er initiatieven zijn, waarin gezamenlijk optrekken tot een 1+1=3 kan leiden, verkennen we wat domeinoverstijgend kan worden opgepakt. Zo gaan we in 2023 aan de slag met het IZA. Het IZA biedt enorm veel kansen om domeinen beter aan elkaar te gaan verbinden. Kansen die bij kunnen dragen aan onder andere een beter afgestemd aanbod, kostenbeheersing, efficiëntie, arbeidspotentieel en de (positieve) gezondheid van onze inwoners. Kansen waarbij in het bestuurlijk platform Zorgen Doen We Samen de noodzaak wordt gevoeld deze regionaal op te gaan pakken. Met meer samenhang en stevige ambities.

 • Resultaten

  De afgelopen jaren zijn er diverse resultaten behaald. Hieronder volgen er enkele:

  • Eén ingang voor het sociale wijkteam per gemeente: inwoners en professionals weten waar ze terecht kunnen met al hun vragen. Er ligt een advies over de doorontwikkeling.
  • Eén aanspreekpunt voor de huisarts in het gemeentelijk sociale team is gerealiseerd. Ook de leden van het sociaal wijkteam weten wie ze aan kunnen spreken per huisartsenpraktijk. Er ligt een advies over de doorontwikkeling.
  • Er is een bestuurlijk platform ingericht waar bestuurders elkaar ontmoeten, ervaringen en kennis uitwisselen en uitdagingen bespreken en oppakken.

  Inmiddels hebben er tien webinars plaatsgevonden. Tijdens deze webinars staat naast kennisverrijking ook het delen van goede, regionale voorbeelden centraal. Thema's die onder meer aan de orde kwamen, zijn dementie, de wirwar van wet- en regelgeving en positieve gezondheid. Met 80-100 kijkers per webinar en een evaluatiecijfer van een 8, zien wij dat dit voorziet in een behoefte. Klik hier voor meer informatie over de afgelopen en komende webinars >

 • Positie binnen de organisatie

  Sociaal domein > Integrale aanpak

  Portefeuillehoudersoverleg Sociaal

 • Samenhang met de kernagenda

  Binnen de kernagenda is het programma Zorgen Doen We Samen gekoppeld aan de volgende opgave en activiteit:

  • Opgave: inzet op gezondheid en preventie vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid met partners in het medische domein, om de kosten van individuele ondersteuning in het sociaal domein te drukken en voorkomen.

  • Activiteit: samenwerking met zorgverzekeraars en het medisch domein over hun inzet op het gebied van preventie en gezondheid.
 • Programmamanagement
  • Ellen Struijcken, programmacoördinator Hart van Brabantgemeenten
  • Tonny de Groot, directeur Zorgnetwerk Midden-Brabant
  • Jan Lam, programma-ondersteuning

  Bestuurderstafel

  Gemeenten

  • Denise Kunst, wethouder gemeente Dongen
  • Frans Swinkels, directeur sociaal domein gemeente Tilburg

  Zorgnetwerk Midden-Brabant/medisch domein

  • Anita Wydoodt, voorzitter stuurgroep, bestuurder Elisabeth-TweeStedenziekenhuis
  • Ellen Otte, algemeen bestuurder PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant
  • Juliette van Eerd, bestuurder GGZ Breburg
  • Annet Boekelman, bestuurder Mijzo
  • Thérèse Claassen, directeur Publieke Gezondheid GGD Hart van Brabant
 • Bestuurlijk opdrachtgever
 • Ambtelijk opdrachtgever
 • Betrokken partijen
 • Looptijd

  Per jaar wordt bekeken of de wens is het programma te verlengen. De huidige afspraken lopen tot eind 2023.

 • Deelnemende gemeenten

  Alle Hart van Brabantgemeenten

 • Financiering (aard en omvang)

  Het project Zorgen Doen We Samen is opgenomen in de begroting Regio Hart van Brabant (in 2023 € 20.000). Cofinanciering met het Zorgnetwerk Midden-Brabant.

Meer informatie

 • Neem bij vragen contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Neem een kijkje op de site van het Zorgnetwerk Midden-Brabant >

In het nieuws

juli 2022

Webinar over mantelzorger
Oog voor de mantelzorger. Dat was het onderwerp van het achtste webinar over samenwerking tussen het sociaal domein en het zorgdomein afgelopen 30 juni. Kijk dit webinar terug op YouTube en download de presentaties.

mei 2022

Terugkijken: zesde webinar
Het zesde webinar over samenwerking tussen het sociaal domein en het zorgdomein was op 12 mei. Dat ging over wet- en regelgeving in de ouderenzorg. Dit webinar is opgenomen en terug te kijken via YouTube.

maart 2022: vijfde webinar

Kijk vijfde webinar terug
Heb je het gemist, het vijfde webinar over samenwerking tussen het sociaal domein en het zorgdomein afgelopen 24 maart? Het thema was 'dementie over de domeinen heen'. Je kunt het terugkijken via YouTube.

oktober 2021: succesvol eerste webinar

Eerste webinar succesvol
Laagdrempelig en inspirerend. Dat zijn de belangrijkste pluspunten van het eerste webinar van 3 over samenwerking tussen het sociaal domein en zorgdomein op 7 oktober.

april 2021: zorgen doen we samen 2.0

April 2021: Zorgen doen we Samen 2.0
Het programma Zorgen doen we Samen, gericht op het versterken van de samenwerking tussen het sociaal domein en het zorgdomein, gaat een volgende fase in.

oktober 2020: evaluatie en vervolg Zorgen Doen We Samen

oktober 2020: evaluatie en vervolg Zorgen Doen We Samen
Het programma Zorgen Doen We Samen is uitgebreid geëvalueerd. De uitkomsten zijn positief. Zo hebben deelnemers veel energie ervaren tijdens de scrumsessies. Besloten is om rondom het thema ouderen een aantal vervolgacties uit te zetten.

juni 2020: evalutie van scrumteams

juni 2020: evalutie van scrumteams
De ontwikkelingen in het programma Zorgen Doen We Samen volgen elkaar in rap tempo op. Zo gaat onder meer de innovatieve werkwijze met scrumteams geëvalueerd worden.

december 2019: eerste adviezen overgenomen

december 2019: eerste adviezen overgenomen
Welke knelpunten worden er ervaren in de samenwerking tussen gemeenten en het medisch domein? Deze vraag stelt het programma Zorgen doen we Samen. Dit levert verrassende resultaten op, waarbij de eerste adviezen op de Hart van Brabantdag zijn overgenomen in het portefeuillehoudersoverleg Maatschappelijke Ontwikkeling.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.