Zorgen doen we Samen

zorgen doen we samen 2

Als mensen een probleem hebben met hun gezondheid en/of het voeren van de huishouding en onderhouden van hun sociale leven, gaan ze soms op zoek naar ondersteuning. Die kan komen uit het sociale domein, uit de zorg of uit beide domeinen. Is er een overgang nodig van ondersteuning vanuit het ene naar het andere domein of als er ondersteuning nodig is vanuit beide domeinen, dan kan dat leiden tot fricties. De Hart van Brabant-gemeenten en het Zorgnetwerk Midden-Brabant zijn begin 2018 het programma 'Zorgen doen we Samen' gestart om deze fricties op te sporen. Doel is om oplossingen te bedenken die binnen het stelsel uitvoerbaar zijn en die van professionals zelf komen.

van 1.0 naar 2.0

Zorgen doen we Samen 1.0 is inmiddels afgerond. Er zijn knelpunten in kaart gebracht:

  • de overgang van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar de Wet langdurige zorg (Wlz);
  • de toegang die meerdere loketten kent;
  • het ontbreken van één aanspreekpunt voor huisartsen per gemeente;
  • samenwerking huisarts, sociaal domein en wijkverpleegkundige.

Daarnaast zijn er mooie ontwikkelingen aangejaagd, gevolgd en geëvalueerd. Het vervolg, Zorgen doen we Samen 2.0, vraagt om een communicatief sterke beweging die de urgentie in de samenwerking tussen zorg- en sociaal domein zichtbaar maakt, die aanjaagt en een lerend netwerk ontwikkelt. Daarin bundelen medewerkers van de gemeenten en zorgorganisaties hun krachten.

Webinars domeinoverstijgend werken

Vanuit dit programma worden er 3 webinars georganiseerd voor professionals in het sociaal domein en het zorgdomein. Doel is om bij elkaar input op te halen hoe je het best met je collega's van het andere domein kunt samenwerking. Op het menu staan onder meer goede voorbeelden uit de praktijk. De data en thema's zijn:

Meer informatie

  • Bekijk hier de volledige, actuele projectomschrijving >
  • Neem bij vragen contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Neem een kijkje op de site van het Zorgnetwerk Midden-Brabant >

In het nieuws

oktober 2021: succesvol eerste webinar

Eerste webinar succesvol
Laagdrempelig en inspirerend. Dat zijn de belangrijkste pluspunten van het eerste webinar van 3 over samenwerking tussen het sociaal domein en zorgdomein op 7 oktober.

april 2021: zorgen doen we samen 2.0

April 2021: Zorgen doen we Samen 2.0
Het programma Zorgen doen we Samen, gericht op het versterken van de samenwerking tussen het sociaal domein en het zorgdomein, gaat een volgende fase in.

oktober 2020: evaluatie en vervolg Zorgen Doen We Samen

oktober 2020: evaluatie en vervolg Zorgen Doen We Samen
Het programma Zorgen Doen We Samen is uitgebreid geëvalueerd. De uitkomsten zijn positief. Zo hebben deelnemers veel energie ervaren tijdens de scrumsessies. Besloten is om rondom het thema ouderen een aantal vervolgacties uit te zetten.

juni 2020: evalutie van scrumteams

juni 2020: evalutie van scrumteams
De ontwikkelingen in het programma Zorgen Doen We Samen volgen elkaar in rap tempo op. Zo gaat onder meer de innovatieve werkwijze met scrumteams geëvalueerd worden.

december 2019: eerste adviezen overgenomen

december 2019: eerste adviezen overgenomen
Welke knelpunten worden er ervaren in de samenwerking tussen gemeenten en het medisch domein? Deze vraag stelt het programma Zorgen doen we Samen. Dit levert verrassende resultaten op, waarbij de eerste adviezen op de Hart van Brabantdag zijn overgenomen in het portefeuillehoudersoverleg Maatschappelijke Ontwikkeling.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring