Een sociaal hart

De sociale agenda neemt een belangrijke positie in Midden-Brabant. Bij het streven naar (economische) ontwikkeling van de regio kijken we explicitiet naar de samenhang met het sociale en ecologische kapitaal van de regio. Ook los van het streven naar verdere (economische) ontwikkeling van de regio heeft de sociale agenda hoge prioriteit. Zowel op het gebied van maatschappelijke ondersteuning als op het vlak van jeugdzorg spelen namelijk diverse ontwikkelingen die vanwege hun omvang vragen om intensivering van de gemeentelijke samenwerking.