Integrale inkoop sociaal domein

inkoop sociaal domein hoofdfoto

Foto: Jostijn Ligtvoet (via gemeente Tilburg)

In Regio Hart van Brabant is in 2021 en 2022 hard gewerkt aan een integrale inkoopstrategie voor het sociaal domein: Jeugdhulp, Wmo en Participatie. Vanaf 1 januari 2023 zijn de nieuwe contracten van kracht.

Aanleiding

In de afgelopen jaren waren een paar honderd aanbieders actief in Regio Hart van Brabant. Dat maakte de samenwerking tussen aanbieders lastig. En hun aanbod sloot ook niet altijd goed aan op de basisvoorzieningen in de wijken en dorpen, terwijl preventie en oplossingen in het gewone dagelijks leven steeds belangrijker worden. Veel inwoners kregen hulp van meerdere aanbieders. Er waren ook wachtlijsten. Het kostte de toegang/wijkteams veel moeite om de weg te vinden in het aanbod van al die aanbieders, en om alles goed af te stemmen. Mensen moesten dus lang wachten op hulp of ondersteuning. En de totale kosten liepen op.

 

Wat willen we bereiken

We willen inwoners goede zorg en ondersteuning bieden, die toegankelijk is voor wie die zorg nodig heeft en die betaalbaar is en blijft voor de gemeenten. De integrale inkoop leidt voor de inwoner tot een samenhangend en toegankelijk zorgaanbod, zonder last te hebben van verschillende loketten of schotten in de regelgeving.  

 

 • De uitgangspunten

  De uitgangspunten voor de integrale inkoop zijn:

  • Van zorg overnemen naar het snel vinden van oplossingen in het gewone leven (waar mogelijk).
  • Van oog voor de zorgvraag naar oog voor zorgvraag & maatschappelijke rol (werk, opleiding).
  • Van lange procedures naar snel op weg geholpen.
  • Van open-einde financiering naar grip op de financiën met meer gesloten financiering.
  • Van een individualistisch en groot zorglandschap naar een overzichtelijk en kwalitatief veld zorgaanbieders dat elkaar kent.
  • Van achteraf handhaven naar oneigenlijk gebruik voorkomen en het geld besteden aan zorg (zorggeld=zorggeld).
 • Welke gemeenten doen mee

  De Regio Hart van Brabant bestaat uit elf gemeenten: Tilburg, Heusden, Loon op Zand, Waalwijk, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Dongen, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen.

  • Aan de inkoop voor Jeugdhulp hebben alle elf gemeenten meegedaan.
  • Aan de inkoop voor Wmo beschermd wonen hebben alle elf gemeenten meegedaan.
  • Aan de inkoop voor Wmo begeleiding hebben negen gemeenten meegedaan: Tilburg, Heusden, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Dongen, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen (dus Waalwijk en Loon op Zand niet).
  • Aan de inkoop van Participatie hebben zes gemeenten meegedaan: Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek, Dongen, Alphen-Chaam, en Gilze en Rijen. Oisterwijk en Baarle-Nassau nemen deel aan een ontwikkel- en werkbedrijf in een andere regio, maar sluiten wel aan op de resultaten van de inkoop. Waalwijk, Heusden en Loon op Zand kopen zelf arbeidsmatige dagbesteding in en zoeken aansluiting op participatie.
 • Om welke zorg/ondersteuning gaat het

  Eerst zijn de door de gemeenteraden vastgestelde uitgangspunten uitgewerkt. Hierbij zijn verschillende inkoopsporen en segmenten benoemd. Voor Wmo gaat het om beschermd wonen en begeleiding. Voor Jeugdhulp om hoogspecialistische zorg, wonen, dagbegeleiding en respijtzorg, veel voorkomende zorg, en crisisopvang. En voor Participatie om ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding.

 • Bekostiging

  Per inkoopspoor/segment is bepaald hoe de zorg/ondersteuning betaald wordt. Een groot deel wordt taakgericht bekostigd. Dat betekent dat de aanbieder één totaalbedrag krijgt voor alle zorg/ondersteuning aan alle zorgvragers. De rest gaat via PxQ. Dat staat voor ‘Price x Quantity’; dus de aanbieder krijgt een prijs per geleverd product.

   

  Voor Jeugdhulp is de volgende bekostiging afgesproken:

  • Segment 1, hoogspecialistische zorg: taakgericht
  • Segment 2, wonen: PxQ
  • Segment 3, dagbegeleiding en respijtzorg: PxQ
  • Segment 4, veel voorkomende zorg: PxQ
  • Segment 5, crisisopvang: taakgericht

   

  Voor Wmo is de volgende bekostiging afgesproken:

  • Wmo begeleiding: taakgericht
  • Wmo beschermd wonen: taakgericht

   

  Voor Participatie is de volgende bekostiging afgesproken:

  • Ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding: taakgericht
 • Europese aanbesteding

  Vervolgens heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden. Daarvoor zijn de aanbestedingsdocumenten op Tenderned geplaatst. Alle geïnteresseerde aanbieders konden hierop inschrijven. Na afloop van de inschrijftermijn, zijn per inkoopspoor/segment de beste inschrijvingen geselecteerd. Met deze partijen heeft een serie diepgaande dialoogsessies plaatsgevonden, om het aanbod zo concreet mogelijk aan te laten sluiten bij de uitgangspunten. Na de dialoogsessies zijn de afspraken vastgelegd in contracten.

 • De contractpartners

  Voor Jeugdhulp zijn de volgende aanbieders gecontracteerd:

  • Segment 1, hoogspecialistische zorg (taakgericht): 1 coalitie Crossroads (Sterk Huis, GGZ-Breburg, Amarant, Viersprong)
  • Segment 2, wonen (PxQ): 5 aanbieders, waarbij 3 nieuwe partijen noodzakelijk zijn vanwege tekorten aan pleegzorg en kleinschalige woonvormen
  • Segment 3, dagbegeleiding & respijtzorg (PxQ):
   • 10 aanbieders dagbegeleiding
   • 8 aanbieders respijtzorg
  • Segment 4, veel voorkomende zorg (PxQ):
   • 35 aanbieders (op regioniveau)
   • 29 aanbieders voor gebied Tilburg
   • 20 aanbieders voor gebied Dongen, Gilze en Rijen, Alphen-Chaam, Baarle Nassau
   • 20 aanbieders voor gebied Goirle, Hilvarenbeek, Dongen
   • 25 aanbieders voor gebied Loon op Zand, Heusden, Waalwijk
  • Segment 5, crisiszorg (taakgericht): 1 coalitie Crossroads (Sterk Huis, GGZ-Breburg, Amarant)

  Klik hier voor een totaaloverzicht van alle jeugdhulpaanbieders >

   

  Voor Wmo zijn de volgende aanbieders gecontracteerd:

  • beschermd wonen (taakgericht): 1 coalitie Beschermd Wonen voor hele Regio Hart van Brabant (RIBW, SMO Traverse, Prisma, Impegno, Amarant, GGz Breburg, Sterk Huis, Het Werkt, ASVZ, Buro Maks)
  • begeleiding (taakgericht): 1 coalitie Begeleiding per gebied: Oost, West, Heusden & Tilburg (RIBW, SMO Traverse, Prisma, Impegno, Amarant, Thebe, GGz Breburg, Sterk Huis, Het Werkt, ASVZ, Buro Maks).

  Waalwijk en Loon op Zand doen voor Begeleiding niet mee aan regionale aanbesteding.

  Voor participatie zijn de volgende aanbieders gecontracteerd:

  • ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding (taakgericht): Diamantgroep. Diamantgroep heeft zelf samenwerkingspartners gezocht. Oisterwijk en Baarle-Nassau nemen deel aan een ontwikkel- en werkbedrijf in een andere regio, maar sluiten wel aan op de resultaten van de inkoop. Waalwijk, Heusden en Loon op Zand kopen zelf arbeidsmatige dagbesteding in en zoeken aansluiting op participatie.
 • Een zorgvuldige overgang

  Er is aandacht voor een zorgvuldige overgang van de oude naar de nieuwe situatie:

  • De nieuwe contracten gaan in op 1 januari 2023.
  • Huidige beschikkingen lopen door bij de huidige aanbieder.
  • Nieuwe beschikkingen die starten vóór 1-1-2023 voor cliënten die al langer zorg krijgen kunnen nog maximaal een jaar bij de huidige aanbieder.

 

Wil je hier meer over weten, of heb je een vraag of opmerking? Je bereikt ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (inkoop jeugdhulp) of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (inkoop Wmo).


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.