Downloads REKS

REKS 1.0

In maart 2021 is op regioniveau de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) vastgesteld. Ook de gemeenteraden van de negen gemeenten, de Provinciale Staten en de algemene besturen van de waterschappen hebben ingestemd met de REKS.

Op deze pagina vind je het volledige bod en de bijbehorende bijlagen, zoals dat in juli 2021 bij het Rijk is ingediend.

Op de REKS zijn verschillende moties en amendementen door de gemeenten GoirleWaalwijk en Hilvarenbeek aangenomen. Deze moties en amendementen te vinden op de websites van de gemeenten

 

Bijlagen bij de REKS 1.0

Grootschalige duurzame opwek:

Regionale Structuur Warmte:

Doorrekening energiesysteem:

Innovatie:

Klimaatopgave:

Participatie en communicatie:

 


Overige publicaties over de REKS

Concept-REKS:

Jongerenparticipatie:

 


Animatie REKS


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.