concept bod REKS

In maart 2020 is op regioniveau het concept-bod voor de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) vastgesteld. Op deze pagina vind je het volledige concept-bod en de bijbehorende bijlagen.

Tot medio juni vindt de lokale besluitvorming plaats en wordt het concept-bod besproken door de colleges van de betrokken gemeenten, gedeputeerde staten en de dagelijkse besturen van de waterschappen. In juli 2020 wordt het concept-bod vervolgens ingediend bij het Rijk. 

 

Bijlagen bij het concept-bod REKS

Publicaties over het betrekken van inwoners

Andere publicaties over de REKS