REKS 1.0

In maart 2021 is op regioniveau de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) vastgesteld. Op deze pagina vind je het volledige bod en de bijbehorende bijlagen.

Tot medio juni nemen ook de gemeenteraden van de negen gemeenten, de Provinciale Staten en de algemene besturen van de waterschappen een besluit over de REKS. In juli 2021 wordt het het bod vervolgens namens de regio ingediend bij het Rijk. 

 

 

 

Bijlagen bij de REKS 1.0

Grootschalige duurzame opwek:

Regionale Structuur Warmte:

Doorrekening energiesysteem:

Innovatie:

Klimaatopgave:

Participatie en communicatie:

 


Overige publicaties over de REKS

Concept-REKS:

Jongerenparticipatie: