Doelmatig waterbeheer: samen werken aan de waterketen

Schoon drinkwater uit de kraan lijkt vanzelfsprekend, ook als het warm is en langere tijd niet regent. Regen- en afvalwater verdwijnt ‘vanzelf’ in het riool en wordt onder de grond en achter de schermen afgevoerd en gezuiverd. En ook bij hoosbuien blijven onze voeten droog. Het veranderende klimaat heeft echter gevolgen voor hoe wij om moeten gaan met drink-, regen- en afvalwater. Zo krijgen we te maken met langere perioden van droogte en een dalend grondwaterpeil, maar ook van meer en heviger hoosbuien. 

Achter de schermen werken verschillende organisaties los van elkaar én samen daarom keihard aan goed waterbeheer, zodat we verzekerd zijn van droge voeten en schoon drinkwater. Dat samenwerken gebeurt onder andere binnen de werkeenheid Doelmatig Waterbeheer Hart van Brabant. 

Doelmatig, efficiënt en effectief waterbeheer

De werkeenheid Doelmatig Waterbeheer Hart van Brabant is een regionaal samenwerkingsverband tussen acht gemeenten (Tilburg, Waalwijk, Loon op Zand, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk), drinkwatermaatschappij Brabant Water en waterschappen De Dommel en Brabantse Delta. De betrokken organisaties in dit samenwerkingsverband zijn bestuurlijk en ambtelijk vertegenwoordigd.

De samenwerkingspartners streven naar doelmatig waterbeheer, gericht kosten besparen, het vergroten van kwaliteit en verkleinen van personele kwetsbaarheid op gebied van riolering- en waterbeheer. Dit is belangrijk, omdat een goed werkende waterketen cruciaal is voor de inwoners en ondernemers in Hart van Brabant, maar ook voor natuurbeheer. 

Nieuws en updates over doelmatig waterbeheer in de regio

Projectoverzicht

Positie binnen de organisatie

Domein: Leefomgeving en Milieu | Klimaatneutraal en klimaatbestendig

Het programma wordt op dit moment buiten de regiobegroting om gefinancierd. Alle partners dragen een bedrag bij op basis van individuele (college-)besluiten. Deze kosten worden verantwoord via de begrotingen van de deelnemers en niet via de begroting van de Regio Hart van Brabant. In 2020 vindt een evaluatie plaats van het convenant en de aanverwante organisatie en financiering.

Projecttitel

Werkeenheid Doelmatig Waterbeheer Hart van Brabant

Samenhang met strategische meerjarenagenda

De activiteiten van de Werkeenheid Doelmatig Waterbeheer zijn ondergebracht in de strategische meerjarenagenda van Regio Hart van BrabantZo staat in de strategische meerjarenagenda dat we onze leefomgeving klimaatbestendig en waterrobuust inrichten, onder meer via het uitvoeringsprogramma van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). De Werkeenheid Doelmatig Waterbeheer geeft binnen de aanpak van de (REKS) invulling aan het onderdeel klimaatadaptatie.

In lijn met de strategische meerjarenagenda werkt de Werkeenheid, waarbij de waterschappen ook zijn vertegenwoordigd, bovendien aan het beperken van schade en hinder die we regionaal ondervinden als gevolg van klimaatverandering, van droogte en wateroverlast, tot gezondheidsrisico’s en biodiversiteitsissues.

Doelstelling

Doelmatig waterbeheer, gericht op kosten besparen, het vergroten van kwaliteit en het verkleinen van personele kwetsbaarheid op gebied van riolering- en waterbeheer.

Projectleider

Petra Mackowiak, gemeente Tilburg

Bestuurlijk opdrachtgever

Cecile Franssen (algemeen bestuurslid waterschap Brabantse Delta), Vincent Lokin (dagelijks bestuurslid waterschap De Dommel), Ted van de Loo (wethouder gemeente Hilvarenbeek)

Ambtelijk opdrachtgever

Frank Jansen, gemeentesecretaris Hilvarenbeek

Looptijd project

In de samenwerkingsovereenkomst "Doelmatig Waterbeheer Hart van Brabant" is het meerjarenprogramma 2013-2020 opgenomen. De aanleiding voor de samenwerking ligt in het Bestuursakkoord Water. Dit bestuursakkoord loopt eind 2020 af. In 2020 vindt daarom een evaluatie plaats van het convenant, de organisatie en de financiering en wordt gekeken naar een gezamenlijke vervolgaanpak.

Neem contact op met Petra Mackowiak, ambtelijk trekker van de samenwerking. E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

doelmatig waterbeheer web


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.