Kernagenda

In de lokale bestuursakkoorden zijn ambities geformuleerd voor de komende bestuursperiode en is ook aandacht besteed aan regionale samenwerking. Op de regionale radenavond van 29 juni presenteerden raadsleden uit alle Hart van Brabantgemeenten de kern van hun coalitieakkoord in relatie tot regionale samenwerking. De lokale bestuursakkoorden vormen mede de basis voor de activiteiten die wij samen in regionaal verband ondernemen.
Door op onderdelen samen te werken in regionaal verband kunnen op deze ambities meer of betere resultaten voor de inwoners worden bereikt. In de kernagenda ’23-’27 zijn díe activiteiten opgenomen, waarvan de inschatting is dat door samenwerking meer of betere resultaten bereikt worden.

banner voor link naar conceptkernagenda

Bijbehorende aanbiedingsbrief voor de raden van onze Hart van Brabantgemeenten >

 

Naast activiteiten die we in Regio Hart van Brabant met alle elf gemeenten samen oppakken (of negen voor het fysiek en economisch domein) kunnen er activiteiten zijn die inhoudelijk en strategisch relevant zijn maar in kleinere coalities worden opgepakt. We vinden het belangrijk dat de samenhang tussen de kernagenda en deze aanverwante regionale activiteiten wordt besproken en bewaakt. Daarom zullen activiteiten met inhoudelijke of strategische raakvlakken met de kernagenda worden besproken aan de overlegtafels van Regio Hart van Brabant. Het regiobureau vervult daarbij een accommoderende rol.

Planning

De planning is als volgt (zie ook tijdbalk hieronder): vóór de zomer hebben de portefeuillehouders en het algemeen bestuur een eerste concept van de kernagenda besproken. Op 28 september heeft het algemeen bestuur de conceptkernagenda vastgesteld. Vervolgens is aan de gemeenteraden gestuurd voor zienswijzen. Op 23 december 2022 bespreekt het algemeen bestuur de ingebrachte zienswijzen en de gevolgen voor de conceptkernagenda.

Tijdslijn kernagenda

Contact

Meer weten over de kernagenda? Neem  contact op met programmadirecteur Frank van Mil, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 1151 4816.

Kernagenda voor op pagina

Nieuwsberichten

Oktober 2022: concept-kernagenda naar de raden

Tijdens de Hart van Brabantdag heeft het algemeen bestuur de conceptkernagenda ’23-’27 vastgesteld. Hij ligt nu voor aan onze gemeenteraden voor zienswijzen. 

Juli 2022: van lokaal naar regionaal

Input voor de kernagenda zijn onder andere de lokale bestuursakkoorden en dat was dan ook grotendeels het onderwerp van gesprek bij de radenavond.

Januari 2022:
GR 2022

Het governancetraject is afgerond: de 11 gemeenten, waaronder ook Alpen-Chaam en Baarle-Nassau, in onze regio zijn de gemeenschappelijke regeling (GR) Regio Hart van Brabant aangegaan. Wat is er precies afgesproken? Download de GR >

Eind december 2021: instemming

Alle gemeenteraden in onze regio hebben ingestemd met de voorgestelde wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling (GR) Regio Hart van Brabant.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.