Midpoint Brabant

De uitvoering van ons economisch programma is grotendeels belegd bij Midpoint Brabant. Dit is de regionale ontwikkelorganisatie waarin wij als overheid samen optrekken met ondernemers, partners uit onderwijs en maatschappelijke organisaties.

Dream it. Do it. Make it. Dromen waarmaken door aan te pakken

Samen versterken we onze maakindustrie, logistiek en vrijetijdseconomie door te investeren in innovatie (digitalisering en dataficatie), circulariteit en energieneutraliteit. Daarbij zorgen we ervoor dat er een optimale aansluiting is tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, in kwalitatieve en kwantitatieve zin. Innovatie vereist de inzet van nieuwe kennis en de toepassing ervan.

De kennisintensieve dienstverlening aan onze sterke economische sectoren is randvoorwaardelijk voor toekomstig succes. Daarom is slimme dienstverlening ook een kernprogramma van onze economische strategie. We zorgen ervoor dat de randvoorwaarden op orde zijn, zodat de toegevoegde waarde die onze speerpuntsectoren realiseren, groeit. Lees meer hierover in onze strategische meerjarenagenda >RHvB Economisch ontwikkelprogramma Midpoint Brabant 120dpiMidpoint Brabant werkt vanuit vier toepassingsgebieden:

  • Smart Services
  • Smart Industry
  • Smart Logistics
  • Smart Leisure

Over de breedte van de Midden-Brabantse economie geeft Midpoint Brabant prioriteit aan drie thema’s:

  • Innovatie
  • Menselijk kapitaal (human capital)
  • Circulaire economie

En om te zorgen voor een sterk ecosysteem waarin deze toepassingsgebieden en prioriteiten kunnen groeien, biedt Midpoint Brabant startup-ondersteuning en financieringsadvies en werkt het aan cluster- en campusvorming.

Programma’s en projecten

Uit de toepassingsgebieden en prioritaire thema’s volgt een breed scala aan programma’s en projecten, die ieder bijdragen aan onze gedeelde doelen en ambities uit de strategische meerjarenagenda. Meer over deze programma’s en projecten lees je op de website van Midpoint Brabant >

Enkele ontwikkelingen, die puur bij het publieke domein thuishoren, pakken we als samenwerkende gemeenten in Regio Hart van Brabant op. Denk hierbij aan een prognose bedrijventerreinen en kantoren. Dit gebeurt dan wel altijd in nauwe afstemming met Midpoint Brabant.

MP Logo Online


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.