Midpoint Brabant

De uitvoering van ons economisch programma is grotendeels belegd bij Midpoint Brabant. Dit is de regionale ontwikkelorganisatie waarin wij als overheid samen optrekken met ondernemers, partners uit onderwijs en maatschappelijke organisaties.

Dream it. Do it. Make it. Dromen waarmaken door aan te pakken

Samen versterken we onze maakindustrie, logistiek en vrijetijdseconomie door te investeren in innovatie (digitalisering en dataficatie), circulariteit en energieneutraliteit. Daarbij zorgen we ervoor dat er een optimale aansluiting is tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, in kwalitatieve en kwantitatieve zin. Innovatie vereist de inzet van nieuwe kennis en de toepassing ervan. Meer over Midpoint Brabant lees je op hun website >

 


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.