MP Logo OnlineHet algemeen bestuur van Midpoint Brabant bestaat uit vertegenwoordigers van overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Ook Midpoint Brabant kent een compacte uitvoeringsorganisatie met een algemeen directeur, een programmadirecteur en vier programmamanagers. Rond de Midpointprogramma’s functioneren stuurgroepen waarin overheid, onderwijs en bedrijfsleven samenwerken. De activiteiten van Midpoint Brabant zijn er op gericht dat de regio zich kan onderscheiden als dé regio van Social Innovation.

Daartoe investeren de partners in het stimuleren van vier onderscheidende sectoren via de programma’s:

  • Midpoint Leisure Boulevard
  • Midpoint Aerospace & Maintenance Cluster
  • Midpoint Logistics Cities
  • Midpoint Care Avenue

Het stimuleren van deze sectoren gebeurt met nadrukkelijke aandacht voor duurzaamheid en innovatie. De programma’s van Midpoint Brabant zijn verzekerd van een eenduidige ondersteuning door de samenwerkende regiogemeenten. De werkagenda van Regio Hart van Brabant bestaat voor ongeveer de helft uit projecten, die de overheidsbijdrage vormen aan de triple helix programma’s van Midpoint Brabant.