Jeugdwerkloosheidsvrije regio

MS Jeugdwerkloosheidsvrije zone

De jeugdwerkloosheid is nog nooit zo laag geweest. En toch spraken portefeuillehouders uit het sociaal domein juist nu over het verduurzamen van onze ambities om een volledig jeugdwerkloosheidsvrije regio te worden.

Buiten beeld
Cijfers laten zien dat nog in 2016 in onze regio 3100 jongeren niet werkten, niet op school zaten, maar ook geen uitkering ontvingen. De inschatting was dat 1500 van de jongeren het op eigen kracht niet zouden redden om een plekje op de arbeidsmarkt of in het onderwijs te vinden. Maar om wat voor reden dan ook, waren zij buiten bereik van instanties zoals sociale diensten en UWV. Hiervoor is het programma Jeugdwerkloosheidsvrije Regio opgezet.

Jongerenpunt
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de ondersteuning aan jongeren zonder uitwerking is belegd bij Midpoint Brabant. Door deze insteek benadrukken we het belang van samenwerking met andere organisaties zoals kennis- en zorginstellingen, het UWV, de provincie Noord-Brabant en het bedrijfsleven. Het loket dat vervolgens toegang biedt voor de jongeren draagt de naam Jongerenpunt Midden-Brabant. Vanuit daar is een klein team jongerenregisseurs actief. Het is een mix van ervaren en jeugdige jongerenwerkers, klantmanagers en ggz-medewerkers.

Hoog rendement
Een gedetailleerde businesscase toont dat de investering in het programma loont. Belangrijk daarin is het feit dat het proactief benaderen van de jongeren ervoor zorgt dat problemen worden opgepakt als de nog redelijk beheersbaar zijn – en daarmee goedkoper op te lossen. Voor gemeenten bedraagt de return on investment 1 op 1,5. Wanneer ook de effecten zoals toename van productiecapaciteit en lagere zorguitgaven door verzekeraars worden meegerekend, bedraagt het rendement zelfs 1 op 6.

Bekostiging van het programma
Het programma werd tot en met 2019 bekostigd vanuit een mix van gemeentelijke, provinciale en Europese financiering en inbreng in kind door de verschillende partners. De kosten bedragen circa een miljoen euro per jaar. Per 2020 komt de provinciale bijdrage te vervallen en loopt ook een deel van de Europese subsidie af.
Aan de wethouders in het sociaal domein van Regio Hart van Brabant is tijdens de Hart van Brabantdag voorgesteld om in 2020 de huidige aanpak en financiering via het Jongerenpunt te prolongeren, om vervolgens toe te werken naar structurele, lokale inbedding van het Jongerenpunt in 2021 bij de gemeenten, met een compacte regionale sturing.

Proces besluitvorming
Onder voorbehoud van goedkeuring van de lokale begrotingen stemmen Waalwijk, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Tilburg, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Goirle in met het voorstel. Dongen staat positief tegenover de inhoud maar beraadt zich nog op de financiële haalbaarheid. Loon op Zand kan zich niet vinden in het voorstel om financiële redenen.
De vraag doet zich voor hoe omgegaan moet worden met het solidariteitsvraagstuk ten aanzien van doorlopende kosten als één of meerdere gemeenten besluiten om niet in te stemmen met het voorstel. Tilburg geeft aan bereid te zijn om samen met de regio ook nog te zoeken naar een alternatieve financiering als daarmee de continuïteit gewaarborgd kan worden. In meerderheid stemmen de wethouders van de regiogemeenten in met het voorliggende voorstel. Na besluitvorming over de lokale begrotingen kan de balans opgemaakt worden en komt een uitwerkingsvoorstel terug in dit portefeuillehoudersoverleg.

Marijo Immink, wethouder gemeente Goirle, zal voor de jeugdwerkloosheidsvrije regio als bestuurlijk trekker optreden.

Meer informatie
Bezoek de website jongerenpuntmiddenbrabant.nl of neem contact op met projectleider Marc Bevers via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

< Terug naar de nieuwsbrief

 september 2019


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring