Pilot regioplaatsing verlengd

Het ministerie van Justitie en Veiligheid, het COA en de regio Hart van Brabant hebben besloten om de pilot regioplaatsing te verlengen met 1 jaar. Dit biedt mogelijkheden om meer kansrijken en statushouders die de regio huisvest, op te vangen op het azc Oisterwijk. En om de samenwerking met azc Oisterwijk te optimaliseren.

De pilot regioplaatsing is uniek in Nederland. Vooruitlopend op het realiseren van een flexibeler asielsysteem, voeren het ministerie van Justitie en Veiligheid, het COA en de regio Hart van Brabant sinds 2020 een pilot met het regionaal opvangen van kansrijken en statushouders op het azc Oisterwijk uit. Hart van Brabant-gemeenten kunnen zo al vroegtijdig kennismaken met statushouders die in de regio komen wonen. En statushouders kunnen al starten met inburgeren in de gemeente van huisvesting. Dit sluit aan bij de nieuwe wet Inburgering die op 1 januari 2022 in werking treedt.

Meer ervaring opdoen

Door verlenging van de pilot kunnen de regio en het COA meer ervaring opdoen met vroege screening en matching. Dat gaat om screening op vergunning en matching aan de regio Hart van Brabant op basis van criteria zoals het arbeidsmarktperspectief. Hoe eerder dit in het asielproces plaatsvindt, des te meer kansrijken en statushouders met regioadvies opgevangen worden op het azc Oisterwijk.

Rust en duidelijkheid

Ook biedt verlenging kansen voor het verbeteren van de samenwerking met het azc Oisterwijk. Met name in het kennismakingsgesprek met de statushouder vanaf opvang, het actief zijn in de omgeving van het azc en de overdracht bij de voorinburgering en het inburgeren. In het provinciaal plan van Noord-Brabant is het azc Oisterwijk aangewezen als regionale opvanglocatie (ROL). Dit is in lijn met de pilot. Door de pilot te verlengen, ontstaat rust en duidelijkheid én wordt de impact van de transitie naar het toekomstige asielsysteem geminimaliseerd.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid financiert de verlenging van de pilot. Hierdoor kan de inzet van projectleiders van het COA en de regio worden verlengd. Deze pilot wordt onderdeel van het regionale programma van asiel tot en met integratie.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

wijzende vingerterug naar de nieuwsbrief


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.