De Kerngroep Regionale EnergieStrategie Hart van Brabant hield 22 februari 2017 de ’Energietop Hart van Brabant’. Een succesvolle dag, gericht op de regionale energietransitie.

Onze regio wil vaart maken met de totstandkoming van een energieneutrale regio. Dat is een uitdaging, want energie is overal en raakt iedereen. Veranderingen in de manier waarop we energie opwekken en gebruiken, heeft gevolgen voor de manier waarop we wonen, werken, recreëren en ons verplaatsen. Breed draagvlak is nodig voor het realiseren van de versnelling. Daarom was de kerngroep verheugd met de hoge opkomst: deelname van meer dan 100 personen.

Impact op landschap
De ochtend stond in het teken van plenaire presentaties. Rick van den Berg (provincie Noord-Brabant) schetste -in lijn met de ontwikkeling zijnde omgevingsvisie- hoe overheden en initiatiefnemers zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen samenwerken aan het verbeteren en verduurzamen van de fysieke leefomgeving. Waarna Mark Hendriks (Tekstlandschap) inzoomde op de impact die de energietransitie gaat hebben op het Brabantse landschap. Duurzame energievormen zijn veel zichtbaarder dan de zo goed als onzichtbare fossiele energievoorziening.

Koploperregio
Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (provincie Brabant) benadrukte vervolgens de urgentie van de energietransitie en moedige Regio Hart van Brabant aan om op dit thema een koploperregio te worden.

Quick wins
‘s Middags gingen de deelnemers aan de slag in Ruimtetafels om de energietransitie in de praktijk te brengen. Op de 7 geselecteerde thema’s (warmte, leisure, bedrijventerreinen, mobiliteit, landelijk gebied, woonomgeving en water) verzamelden zij in sneltreinvaart tal van initiatieven, legden fysieke en sociale verbindingen, spraken behoeften uit en inventariseerden quick wins.

Grote betrokkenheid
Grote betrokkenheid en positieve energie kenmerkten de sessies, zo bleek uit de plenaire terugkoppeling. Diverse partijen boden zich aan om een rol te spelen op 1 of meerdere thema’s. De kerngroep werkt samen met deze partijen aan vervolgsessies, te houden in maart en april, die binnenkort worden aangekondigd. Waarbij uiteraard aandacht is voor de opgehaalde input en veelvuldig benoemde uitdagingen. Denk dan aan het aanhaken van bedrijven, de integrale benadering van de thema’s ruimte en energie en de bewustwording bij burgers.

Regionale energiestrategie
Dat alles komt samen in de regionale energiestrategie, die nog voor de zomer wordt opgesteld. Wordt dus vervolgd.

Kijk voor meer informatie op www.energiestrategiehvb.nl >