• Home
  • Nieuws
  • Grootverbruikers van elektriciteit in Hart van Brabant kunnen weer worden aangesloten

Grootverbruikers van elektriciteit in Hart van Brabant kunnen weer worden aangesloten

13 september 2022

Het hoogspanningsnet in Noord-Brabant en Limburg kan vanaf december intensiever worden benut. Daardoor kunnen ook grootverbruikers in Hart van Brabant weer een aansluiting krijgen en kan een aantal wind- en zonneparken worden aangesloten. Dat blijkt uit onderzoek van de landelijke netbeheerder TenneT.  Door ‘congestiemanagement’ (spitsmijden) toe te passen, komt er ongeveer 1700 megawatt aan extra ruimte beschikbaar. Dat is vergelijkbaar met 9 keer het vermogen van de stad Den Bosch.

Netschaarste

In juni maakte netbeheerder TenneT bekend gemaakt dat het elektriciteitsnetwerk in Noord-Brabant en in Limburg vol zat. Daardoor konden er geen grootverbruikers meer aangesloten worden, zowel voor de afname als de opwek van elektriciteit. Ook konden bestaande bedrijven hun aansluiting niet meteen verzwaren voor hun verduurzamingsplannen.

De oorzaak is een grote toename aan aanvragen van de industriële partijen om te elektrificeren, initiatiefnemers van batterijen en producenten van duurzame energie. Ook is er sprake van een groei van het aantal laadpalen en warmtepompen.

Onderzoek TenneT

TenneT heeft afgelopen maanden de mogelijkheden van congestiemanagement onderzocht. Dit is vergelijkbaar met het systeem van ‘spitsmijden’; op het hoogspanningsnet mag namelijk nooit file ontstaan. In dit systeem wordt aan gebruikers van het net gevraagd om tegen een vergoeding op drukke momenten het net te ontlasten, zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe aansluitingen.

Uit de onderzoeken blijkt dat door dit systeem extra ruimte is in beide provincies, zowel voor bedrijven (grootverbruikers) als voor producenten van duurzame energie. In totaal komt er ongeveer 1700 megawatt extra capaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. Dit is vergelijkbaar met 9 keer het vermogen van de stad Den Bosch.

Ruimte voor bedrijven

Voor bedrijven die een aansluiting willen of hun aansluiting willen verzwaren, komt er in totaal 722 megawatt beschikbaar. Hiermee kunnen TenneT en de regionale netbeheerder Enexis in principe alle grootverbruikers aansluiten die op een wacht- of interesselijst staan. Dit is afhankelijk van de locatie waar de capaciteit vrijkomt en of dit aansluit bij de klantaanvragen. Voor de aanvragers van zonneparken en windmolens komt er 960 megawatt aan extra capaciteit bij. Alhoewel ook dit veel extra ruimte biedt aan duurzame initiatieven, is het niet voldoende om álle partijen aan te sluiten die op dit moment op de wacht- of interesselijst staan.

De netbeheerders gaan komende periode afspraken maken met de klanten om deze vrijgekomen capaciteit in te zetten. TenneT gaat parallel contracten sluiten met de partijen die hebben aangegeven hebben te willen bijdragen aan ‘spitsmijden’ en het nieuwe systeem implementeren. Naar verwachting is dit nieuwe systeem in december operationeel.

Speciale taskforce kijkt naar verdere oplossingen

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in Noord-Brabant en Limburg hebben de provincies en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ook een taskforce opgezet onder leiding van speciaal coördinator Ben Voorhorst. Die kijkt hoe de komende jaren de schaarste op het net verder kan worden geminimaliseerd. Dit is noodzakelijk omdat de uitbreiding van het elektriciteitsnet het tempo van de vraag niet kan bijhouden. 

In de Taskforce werken betrokken overheden, het bedrijfsleven en netbeheerders samen. Ook vanuit de Regionale Energie- en Klimaatstrategie is hier aandacht voor. Er is een plan van aanpak opgesteld met de volgende vier speerpunten: slimmer en optimaler gebruik van het net, versnellen realisatie netuitbreidingen, voorspellen en programmeren, en communicatie en educatie.

Bijna €5 miljard investeringen in het net

Om de capaciteit op het net te structureel vergroten, investeert TenneT de komende tien jaar circa twee miljard euro in beide provincies. Hiervoor wordt de capaciteit op sommige plekken verdrievoudigd. TenneT voert 30 grote projecten uit, waarvan er 10 al in uitvoering zijn. Voor een aantal cruciale projecten kijkt TenneT momenteel, in samenwerking met betrokken gemeentes en provincies naar de mogelijkheden om deze te versnellen.

Enexis investeert de komende tien jaar 2,8 miljard euro om haar netten gereed te maken voor het energiesysteem van de toekomst. In Noord-Brabant en Limburg worden 57 van de zestig stations verzwaard en vijf nieuwe hoogspannings- en middenspanningsstations gerealiseerd.

Regio Hart van Brabant heeft plannen gemaakt voor de overstap op duurzame energie. Die plannen staan in de Regionale Energie- en Klimaatstrategie. Kijk voor meer informatie op regio-hartvanbrabant.nl/REKS.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.