• Home
  • Nieuws
  • Speciaal coördinator en taskforce om netschaarste aan te pakken

Speciaal coördinator en taskforce om netschaarste aan te pakken

26 juli 2022

Begin juni heeft netbeheerder TenneT bekend gemaakt dat het elektriciteitsnetwerk in Noord-Brabant en Limburg zo vol zit dat er geen grootverbruikers meer aangesloten kunnen worden. Dit kan grote gevolgen hebben voor onder meer de economie, energietransitie en woningbouw in Hart van Brabant.

Tijdens de regionale radenavond op 29 juni zijn de raadsleden bijgepraat over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie en de netcongestie. De link naar de opname van de radenavond vind je in dit artikel van de juli-editie van de nieuwsbrief >

 

Netschaarste in (Hart van) Brabant

Nu al ondervinden we in onze regio problemen door de netwerkschaarste. Daarbij gaat het om supermarkten in nieuwe woonwijken die geen aansluiting krijgen of collectieve aansluitingen in appartementencomplexen die geweigerd worden. Daarom hebben Brabantse en Limburgse energiegedeputeerden Anne-Marie Spierings en Maarten van Gaans-Gijbels, samen met de vier RES-regio’s waaronder Hart van Brabant, een oproep gedaan aan TenneT en het Rijk. Daarin vragen ze om samen met de regio’s en marktpartijen zo snel mogelijk tot een actieplan te komen voor meer en slimmere capaciteit op het elektriciteitsnetwerk.

Lees hier de oproep, die wordt gesteund door de bestuurders die zijn betrokken bij de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) Hart van Brabant.

 

Taskforces en speciaal coördinator

Inmiddels is een provinciale taskforce netschaarste gevormd, die kijkt naar regionale oplossingen voor de korte termijn. Daarbij zijn naast de provincies ook Enexis, TenneT en de RE(K)S-regio’s betrokken. In het najaar worden de eerste resultaten verwacht. In juli is bovendien Ben Voorhorst begonnen als speciaal coördinator netcongestie Noord-Brabant en Limburg. In december 2022 presenteert hij een actieprogramma met daarin maatregelen die verlichting moeten bieden in de netwerkschaarste op de korte (tot 1 jaar), middellange (1-5 jaar) en langere termijn (5-10 jaar).

De coördinator sluit ook aan bij de nationale taskforce. Die is ingesteld door minister Jetten, omdat netschaarste ook een nationaal probleem is. Het gaat hierbij voornamelijk over grootschalige investeringen in de infrastructuur door bijvoorbeeld netbeheerders TenneT en Enexis.

Lees hier meer over het investeringsplan van TenneT >

 

Informeren van bestuurders en raadsleden

Omdat de schaarste op het elektriciteitsnet ook grote gevolgen kan hebben voor de plannen uit de Regionale Energie- en Klimaatstrategie, zijn bestuurders en ambtenaren uit de stuurgroep en werkgroepen nauw betrokken bij de ontwikkelingen.

Na de zomer worden bestuurders en raadsleden verder geïnformeerd over de stand van zaken en het vervolgproces.

 

Foto: verdeelstation Tilburg-Zuid | Credits: Pulles&Pulles

 

< Terug naar de nieuwsbrief


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.