Pilot met Gezinsadvocaat

Op 1 mei start in onze regio een pilot met het initiatief Gezinsadvocaat. Die helpt bij het hele proces dat komt kijken bij een echtscheiding.

De Gezinsadvocaat is een advocaat die het gehele proces tijdens en na een scheiding regisseert. Bij start wordt er gekeken naar wat het gezin (ouders én kinderen) nodig heeft om de scheiding goed af te wikkelen. Wethouder Dilek Odabasi van de gemeente Waalwijk: “Met deze pilot in de regio Hart van Brabant gaan we er vanuit dat scheidingszaken niet meer jarenlang duren en dat kinderen minder last hebben van de scheiding van hun ouders." De pilot is goed voor ondersteuning aan 100 gezinnen en duurt naar verwachting tot de zomer van 2022.

De pilot
Medio 2020 heeft de Raad voor Rechtsbijstand subsidie verleend aan de Stichting Forensische Mediation om de Gezinsadvocaat te ontwikkelen. Deze pilot start 1 mei in de regio Hart van Brabant. Vooralsnog betekent dit dat de Gezinsadvocaat alleen beschikbaar is voor scheidende ouders die onze regio wonen. En, dat in eerste instantie alleen de professionals die in deze regio werken aan de pilot kunnen deelnemen. Doel van de pilot is om samen met de professionals en de scheidende gezinnen uit te zoeken hoe de Gezinsadvocaat het beste bij de laatstgenoemden kan aansluiten. Het is de bedoeling om uiteindelijk te komen tot de voor hen meest optimale procedure.

De Gezinsadvocaat
Carla Goosen, één van de bedenkers van de Gezinsadvocaat: “Het idee ontstond een aantal jaar geleden door een groep professionals (rechters, psychologen en advocaten) nadat zij veel repeterende patronen bij (vecht)scheidingen zagen. En steeds weer allerlei instanties die elkaar meer tegenwerken dan samenwerken, omdat er geen regie is op het scheidingsproces en alles wat daarbij komt kijken. Daarnaast bemoeit zich, in het informele veld, iedereen met een scheiding, waardoor een conflict niet wordt voorkomen maar verergert. Er zou één tailormade route moeten komen voor een scheidend gezin, waarbij professionals vanuit de zorg en recht samenwerken. De samenbindende factor is dat iedereen acteert vanuit de ontwikkelingsbelangen van de kinderen. Professionals kunnen niet meer langs elkaar heen werken maar werken samen onder de regie van de gezinsadvocaat die, indien nodig, samenwerkt met een gedragswetenschapper.”

Bezoek voor meer informatie de website De Gezinsadvocaat >


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring