• Home
  • Nieuws
  • Waterbeheer in Hart van Brabant: 8 jaar samen werken aan water

Waterbeheer in Hart van Brabant: 8 jaar samen werken aan water

12 april 2021

Sinds 2013 werken de 8 gemeenten in Hart van Brabant, de waterschappen Brabantse Delta en De Dommel en drinkwaterbedrijf Brabant Water samen aan het waterbeheer in de regio. In 2020 liep de samenwerking af: een goed moment om terug te blikken op de afgelopen acht jaar en vooruit te kijken naar de toekomst.

Doelmatig waterbeheer
Een goed werkende waterketen is cruciaal voor de inwoners en ondernemers in Hart van Brabant, maar ook voor natuurbeheer. Achter de schermen werken verschillende organisaties los van elkaar én samen daarom aan goed waterbeheer, zodat we verzekerd zijn van droge voeten en voldoende schoon water.

Dat gebeurt sinds 2013 onder andere binnen de Werkeenheid Doelmatig Waterbeheer, waarin gemeenten, waterschappen en Brabant Water vertegenwoordigd zijn. De samenwerking komt voort uit het Nationale Bestuursakkoord Water uit 2011 en richt zich vooral op kostenbeheersing, kwaliteit, kwetsbaarheid, kennis en klimaat. In 2020 liep die samenwerkingsovereenkomst af en is het programma geëvalueerd.

Een samenvatting van de resultaten vind je in deze infographic. De volledige evaluatie is hier te lezen.

Resultaten van de samenwerking

De twee belangrijkste doelen voor de werkeenheid in de afgelopen jaren waren meer uitwisseling van kennis en ervaring en een lagere lastenstijging van ‘de afvalwaterketen’. In 2014 werd als doel gesteld om in 2020 €10,6 miljoen per jaar te besparen, en in januari 2020 is die doelstelling ruimschoots behaald (ca. €16,5 miljoen besparing per jaar). Daardoor zijn ook de rioolheffing van de gemeenten en zuiveringsheffing van de waterschappen lager uitgevallen.

De uitwisseling van kennis en ervaring heeft bovendien tot verschillende gezamenlijke projecten geleid, bijvoorbeeld voor de aanbesteding van rioolreiniging, onderhoud aan installaties en baggerwerkzaamheden. Verder zijn er vanuit gezamenlijke projecten meetnetten voor grondwater gerealiseerd, blauwdrukken voor VGRP’s gemaakt die omgevingswet-proof zijn en is er een regionaal communicatietraject geweest om de bewustwording bij de inwoners over water en riolering te vergroten. Ook is er inmiddels meer zicht op personele kwetsbaarheden en is er gekeken naar de verbetering van de kwaliteit van werkzaamheden.

Daarnaast heeft de werkeenheid een belangrijke bijdrage geleverd aan de Regionale Energie- en Klimaatstrategie, onder andere met lokale en regionale klimaatstresstesten en een klimaatonderlegger. Die vormen de basis voor de verschillende gebiedsprocessen waarin we de kansen klimaatadaptieve maatregelen verkennen. De komende jaren willen we ons inzetten om de geïdentificeerde kansen richting uitvoeringsmaatregelen te brengen.

De toekomst van waterbeheer
In Hart van Brabant wordt al langer samengewerkt tussen de waterschappen en gemeenten, maar het Nationaal Bestuursakkoord Water heeft hier sinds 2013 een extra impuls aan gegeven. In de acht jaar daarna heeft samen werken aan water in Hart van Brabant tot verschillende successen geleid. De wens is daarom om ook in de toekomst samen te blijven werken, zegt ook Cecile Fransen, dagelijks bestuurslid van Waterschap Brabantse Delta: “Door samenwerking in de waterketen vanaf de start, van gemeenten waterschappen en drinkwaterbedrijf, is alle kennis en kunde zo goed mogelijk ingezet en is het effect ook zo optimaal mogelijk geworden .”

Die hernieuwde samenwerking kan verder gaan dan alleen ‘de afvalwaterketen’, door ook aan te sluiten op andere regionale opgaven, zoals nu al gebeurt binnen de Regionale Energie- en Klimaatstrategie. Voorbeelden daarvan zijn de overstap op duurzame energie, aanpassingen van onze omgeving aan klimaatverandering en de transitie van de landbouw.

Kijk hier voor meer informatie over de Werkeenheid Doelmatig Waterbeheer. 


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.