• Home
  • Nieuws
  • Regionale inkoopstrategie in de maak

Regionale inkoopstrategie in de maak

15 december 2020

Binnen de regio wordt hard gewerkt aan een nieuwe, integrale inkoopstrategie, die samenhang zoekt tussen Jeugd, Wmo en Participatie. De nieuwe manier van inkopen baseren we op zes uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn breed besproken binnen de negen gemeenten en gaan nu naar de raden. Ze zijn ook toegelicht tijdens een digitale radenavond begin deze maand.

De nieuwe inkoop baseren we op zes uitgangspunten:

  • sturen op een meer gesloten financiering,
  • normaliseren via meer algemene en collectieve voorzieningen,
  • een verbeterde lokale samenhang door minder aanbieders te contracteren en ruimte voor couleur locale,
  • participatie (werk en opleiding) als de beste zorg door samenhang te zoeken tussen zorg- en participatie-aanbod,
  • een eenvoudiger en selectiever systeem door meer en laagdrempeliger hulp te bieden
  • en het voorkomen van misbruik.

Brede input
De uitgangspunten zijn besproken met beleidsmedewerkers, managers, wethouders, raadsleden en komen binnenkort aan de orde in het algemeen bestuur. Iedere gemeente kan zelf besluiten of ze de uitgangspuntennotitie vast laat stellen door de gemeenteraad. Dat kan tot uiterlijk 19 februari 2021. Dit is de uiterste datum dat opmerkingen, input en dergelijke meegenomen kunnen worden in de vervolgstappen van de inkoopstrategie. Eventueel kunnen gemeenten gebruikmaken van een concept-raadsvoorstel en de laatste versie van de uitgangspuntennotitie.

Toelichting tijdens radenavond
Tijdens de radenavond op 2 december hebben Erik Roest, programmamanager sociaal domein, en Stef van de Weerd, strateeg sociaal domein (beiden gemeente Tilburg), toelichting gegeven op de inkoopstrategie en de relatie met het onderzoek van Follow the Money. Je kunt dit terugkijken op YouTube >

 

Fotocredits: Pulles & Pulles


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.