• Home
  • Nieuws
  • Paul van Dijk: “Ik ben blij dat iedereen bij de REKS zo betrokken is en over grenzen heen durft te kijken”

Paul van Dijk: “Ik ben blij dat iedereen bij de REKS zo betrokken is en over grenzen heen durft te kijken”

08 juli 2020

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het concept-bod REKS. De afgelopen periode hebben de lokale bestuurders met de plannen ingestemd, en het concept-bod is inmiddels aan het Nationaal Programma RES aangeboden. In de tussentijd wordt ook al gewerkt aan het definitieve bod, dat begin 2021 klaar moet zijn. Een mooi moment om met Paul van Dijk, procesregisseur REKS, terug te blikken én vooruit te kijken: “Het komende jaar wordt spannend, en dat vraagt om lef en vergezichten.”

Veel werk verzet
Met een gevoel van trots begint Paul te vertellen over de inhoud van het concept-bod: “Denk aan een ontwikkelscenario voor de grootschalige opwek van energie door middel van zon en wind. Of de ‘regionale structuur warmte’ die is gemaakt, met daarin scenario’s hoe we in de toekomst onze gebouwen duurzaam kunnen verwarmen. We hebben energiebesparing goed geadresseerd en er is een plan van aanpak op hoofdlijnen beschreven. En omdat de energietransitie gevolgen gaat hebben voor ons energienet, heeft Enexis op hoofdlijnen al een impactstudie voor het netwerk gemaakt.”

“Maar,” vervolgt Paul, “we hebben ook klimaatkaarten gemaakt en op basis daarvan gebiedsopgaven geformuleerd. Met deze nieuwe gebiedsopgaven willen we de gevolgen van klimaatverandering aanpakken. Zo geven we invulling van de K in de REKS, de K van Klimaat. En tot slot staat in het hoofdstuk participatie hoe we inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden gaan betrekken bij de uitvoering van de plannen.”

Wil je zelf zien wat er allemaal in het concept-bod REKS staat? Het bod, de publieksversie en de infographic zijn hier te bekijken.

Het is een omvangrijk bod geworden, waar volgens Paul veel werk in heeft gezeten: “Dat we dat als één gemeente hebben gemaakt en dat er op alle niveaus brede consensus over is, dat is best uniek. Zoiets kun je alleen bereiken als je heel veel betrokken mensen hebt die er prioriteit aan willen geven, een stap extra willen zetten en over hun grenzen heen willen kijken.”

De basis voor een spannend vervolg
Met het concept-bod heeft de regio een goede basis gelegd voor het definitieve bod, waar nu al aan wordt gewerkt. Volgens Paul wordt dat een leuk maar spannend traject: “De plannen zijn op hoofdlijnen gemaakt. Nu gaan we op alle onderwerpen, zoals de energiehubs, de regionale warmtestructuur en de klimaatopgaven, verdiepingsslagen maken en bepalen welke strategie bij onze regio past om de projecten ook te realiseren.”

Volgens Paul wordt dat proces spannend, bijvoorbeeld als je kijkt naar de uitvoeringsfase. Paul: “Dat denkproces vraagt om lef en vergezichten. Want hoe gaat het uitvoeringsproces er uitzien? Gaan gemeenten dat zelf doen? Welke partijen zijn daar dan bij betrokken? Is er een nieuwe organisatie nodig? En hoe gaan we het financieren? We zijn daarvoor nu ook al met bijvoorbeeld de Europese Investeringsbank en Invest-NL in gesprek.”

Iedereen betrokken en betrekken
Het afgelopen jaar is er intensief overlegd met tal van stakeholders uit de regio. Natuurorganisaties, energiecoöperaties, waterschappen, gemeenten, bedrijven en agrariërs hebben meegedacht tijdens werkateliers, bijeenkomsten of in 1-op-1-gesprekken. Paul: “Je kunt zeggen dat de stakeholders het concept-bod hebben gevormd. Nu moeten we aan de slag met bewoners om de uitwerkingen te maken. Hoe gaan we de energiehubs, gebiedsopgaven en de warmtetransitie concreet vormgeven? Het najaar zal in het teken staan van het betrekken van onze bewoners en bedrijven.”

Het is deels aan de gemeenten zelf om in gesprek te gaan met hun inwoners, maar ook de regio wil serieus aan de slag. Paul: “We hebben de REKS-nieuwsbrief die naar honderden mensen gaan, dat is hartstikke veel. Maar er komen ook online enquêtes en online bijeenkomsten. Nu wordt nog de laatste hand gelegd aan een concreet plan van aanpak voor de regionale activiteiten, zoals regionale inloopavonden, safari’s door de regio of zelfs een REKS-festival. In september willen we starten met de eerste activiteiten.”

Dankwoord
Aan het eind van het gesprek vraagt Paul of er nog ruimte is voor een dankwoord. “Iedereen die het afgelopen jaar direct of indirect betrokken is geweest bij de REKS verdient een groot woord van dank. We hebben een groot beroep gedaan op ieders flexibiliteit, inzet en vertrouwen en dat ook gekregen. Dat is echt geen vanzelfsprekendheid.”

Daarbij hoopt Paul dat iedereen ook na de zomer weer een bijdrage willen leveren aan het verdere proces: “Iedereen is keihard nodig om de plannen verder uit te werken en draagvlak te krijgen. Dat geldt voor raadsleden, adviseurs en energiecoöperaties, voor ambtenaren, woningcorporaties en inwoners, en voor bestuurders en andere stakeholders. Samen gaan we een definitief REKS-bod voor elkaar krijgen!”

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met Sylvia Torremans, procesregisseur REKS namens Regio Hart van Brabant: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zie ook de webpagina www.regio-hartvanbrabant.nl/REKS.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.