Met de verzegeling van een tijdscapsule vol wensen voor 2030 vierden we bij Regio Hart van Brabant dat we de eerste regio in Nederland zijn waar alle gemeenten zich hebben verbonden aan de VN Global Goals. Sinds deze week is ieder van de negen gemeenten aangesloten op het programma Gemeenten4GlobalGoals van VNG International.

Wethouders, managers en beleidsmedewerkers uit het sociaal domein in Regio Hart van Brabant komen vandaag, op woensdag 4 december, bijeen. De bijeenkomst staat in het teken van grip en sturing in het domein. In hart van Brabant werken we aan een veerkrachtige regio met een gezonde samenleving en meer welzijn. Dat is onze ambitie!

Van 18 tot 24 november was de Week tegen Kindermishandeling. De hele week waren er veel activiteiten in regio Hart van Brabant. Om aandacht te vragen voor kindermishandeling, kennis en informatie te delen en op te roepen tot actie. Want iedereen kan iets doen! Lees verder voor een terugblik, inclusief videoverslag.

Een van de hoofdthema’s van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) is de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Een belangrijk en onderschat thema, volgens Roelof Kooistra (Rebel Group) en Astrid Egberts (gemeente Dongen): “Het is goed dat we daar op regionaal én lokaal niveau veel energie in steken, want we krijgen er allemaal van dichtbij mee te maken.”

Belangrijk onderdeel van het regionaal fietsplan, waar ook de ontwikkeling van snelfietsroutes een centrale plek heeft, is de fietsstimulering via een werkgeversbenadering. Regio Hart van Brabant sluit, in samenwerking met de provincie, daarvoor aan op de landelijke aanpak van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Van 18 t/m 24 november is het de landelijke week tegen Kindermishandeling. Tijdens de week zijn in de regio Hart van Brabant veel activiteiten binnen het thema 'Ook jij kunt iets doen!'

Regio Hart van Brabant is door het Rijk aangewezen als proeftuin voor een andere aanpak om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen. Daarom is er nu ruimte om een Centrum voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling op te richten. We stellen vijf vragen aan verschillende betrokkenen in dit proces. In dit artikel Amanda van Dongen, coördinator Veiligheidsteam, onderdeel van het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

De Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) brengt de mogelijkheden voor energiebesparing en duurzame energie- en warmteopwek in kaart en kijkt hoe we het klimaat een plaats kunnen geven in ons landschap. Sylvia Torremans is voorzitter van de werkgroep Ruimtelijke Ordening (RO) en Landschap: “Als we die windmolens dan toch een plek moeten geven, laten we er dan voor zorgen dat het landschap erbij wint. En wij daarmee ook. Die insteek maakt het een heel leuke opgave.”

Zo kopt het Brabants Dagblad over de ontwikkelingen bij onze regionale aanpak Beschermd Wonen. “‘Gespikkeld wonen’ is een van de negen vernieuwende methoden die de regio de komende vijf jaar invoert.”

Kook op maat en meet vooral je porties pasta, rijst en aardappelen. Gebruik bijvoorbeeld een kopje rijst voor twee personen. In het kader van de campagne ‘GFT, wat doe jij ermee?’ delen alle gemeenten in de regio Hart van Brabant tips hoe je makkelijker je GFT kan scheiden en afval kan voorkomen.