Felicitaties aan het adres van de commissaris van de Koning Noord-Brabant. Per oktober 2020 zal hij een nieuwe functie betrekken bij Tilburg University. Zowel in zijn huidige als zijn nieuwe functie is Van de Donk op vele manieren betrokken bij Regio Hart van Brabant.

Goirle heeft als ‘visionair’ de verkiezing van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gewonnen voor haar vertaling van de VN Global Goals in de uitvoeringagenda. Een prijs waar we ook als regio trots op mogen zijn, nadat Hart van Brabant in december de eerste Global Goals regio van Nederland werd.

Het Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020 – 2024 is maandag 13 januari ondertekend door de Brabantse verkeersambassadeurs. Namens onze regio is dat wethouder Mario Jacobs. Dit provinciale plan vormt het uitgangspunt voor ons jaarlijkse regionale uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid.

Programmadirecteur Bas Kapitein gaat zijn aandacht volledig op Midpoint Brabant richten, onze regionale economische ontwikkelingsorganisatie. We zullen hem missen als programmadirecteur bij Regio Hart van Brabant, maar fijn dat Midpoint Brabant op deze manier versterkt wordt.

Het regionaal uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer (RUP) 2020 is vastgesteld. Er komt voor de Hart van Brabantgemeenten bijna € 3,1 miljoen subsidie beschikbaar van de provincie Noord-Brabant. Lees voor meer informatie het persbericht >

“Mensen eerst, regels zo nodig opzij. Met het Maatpact heeft de regio Hart van Brabant met die insteek het afgelopen halfjaar 50 complexe gezinnen geholpen. Resultaat: doorbraken in vastgelopen situaties en gemiddeld 22.000 euro per huishouden bespaard. Nu komen er 150 gezinnen bij.”

En die stroomversnelling is nodig! Het inburgeringsstelsel in Nederland gaat de komende jaren drastisch op de schop. Nieuwkomers moeten sneller aan het werk kunnen en ondertussen de taal leren. Ook wordt het leenstelsel afgeschaft voor inburgeraars, waarmee nieuwkomers nu nog hun inburgeringscursus inkopen. En de regie op inburgering gaat naar gemeenten.

Onder de noemer Perspectief op Werk is een programma gestart om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Regio Hart van Brabant heeft hiervoor een subsidie vanuit het Rijk ontvangen voor twee jaar.

Op innovatieve wijze is in scrumsessies door multidisciplinaire teams met mensen uit de zorg en van gemeenten gezocht naar oplossingen voor concreet voorliggende problemen. Welke knelpunten worden er ervaren in de samenwerking tussen gemeenten en het medisch domein? Dit leverde verrassende resultaten op.

Begin december spraken de wethouders Economie van Regio Hart van Brabant over het programma Een Gezond Leisureklimaat. Vanuit dit programma worden recreatieondernemers in de regio geïnspireerd en geactiveerd om klimaatmaatregelen binnen hun eigen onderneming te treffen. Een enthousiast en constructief gesprek.