Inwoners van Regio Hart van Brabant kunnen nu zelf investeren in windenergie en zo een bijdrage leveren aan het verduurzamen van onze regio en tegelijkertijd geld verdienen. Er komen vier windmolens waarvoor de verkoop van ‘winddelen’ dinsdag 17 juli gestart is.

Ringbaan Zuid krijgt een fietstunnel ter hoogte van de Stappegoorweg in Tilburg.

De Hart van Brabantgemeenten maken werk van de aanleg van snelfietsroutes. Op de route tussen Tilburg en Waalwijk (F261) gaat na de zomervakantie de schop in de grond.

De kernboodschap Basisnet spoor is hernieuwd. Deze boodschap bevat de uitgangspunten voor de externe veiligheid langs het spoor.

De beste zorg en ondersteuning voor de mensen die dat nodig hebben: dat is het doel van de gezamenlijke inkoop van Wmo-begeleiding vanaf 2019 waartoe zeven wethouders op 28 juni hebben besloten.

Theo Weterings, voorzitter van Regio Hart van Brabant, ontving 28 juni tijdens de Hart van Brabantdag de gebiedsagenda van de Loonse en Drunense Duinen (LDD) plus Schil.

Om kinderen en gezinnen zo snel mogelijk de hulp te geven die ze nodig hebben, gaan vanaf 1 januari 2019 131 jeugdhulpaanbieders en de negen gemeenten in Regio Hart van Brabant resultaatgestuurd samenwerken. Op verschillende data in juni tekenden zij hiervoor contracten.

Decibel Outdoor is een van de best bezochte dancefestivals in Nederland en trekt zo'n 60.000 bezoekers. Hoe ga je als gemeente om met de spelers in dit veld? Organisatie, bezoekers en omwonenden hebben soms andere belangen en doen vanuit hun eigen perspectief een beroep op de gemeente.

Word jij de nieuwe griffier die de Dongense gemeenteraad mee de toekomst in neemt? Je vormt de schakel tussen de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie, het college van B&W en de inwoners van Dongen. In ons samenwerkingsveband Regio Hart van Brabant vervul je een sleutelrol. Kijk snel voor meer informatie op de website van de gemeente Dongen.

De aan Regio Hart van Brabant gelieerde stichting MOED realiseerde een half jaar geleden de ondertekening van de Green Deal Gezondheidssector Hart van Brabant. Dertien zorginstellingen maakten samen de aftrap. Zij gaan voor: minder energieverbruik, minder verspilling van voedsel en een forse verkleining van de afvalberg. Onlangs trad ook Residentie Molenwijck toe aan dit duurzame gezelschap. Bekijk het artikel op de website van MOED.