Verpak je etensresten zoals botjes en graatjes in een laagje kranten- of keukenpapier voordat je het bij het GFT stopt. In het kader van de campagne ‘GFT, wat doe jij ermee?’ delen alle gemeenten in de regio Hart van Brabant tips hoe je makkelijker je GFT kan scheiden en afval kan voorkomen.

Stichting MOED, de duurzaamheidsorganisatie van onze partner Midpoint Brabant, heeft bijgedragen aan het prijswinnende plan van gemeente Tilburg voor een circulair ambachtscentrum.

Met de jaarrekening 2018 in de hand laat Herman Gels, directeur van Stichting MOED, weten trots te zijn op de resultaten die afgelopen jaar gerealiseerd zijn: “Ook in 2019 laten wij ons graag uitdagen om van uw ambities projecten te maken! Zo nemen wij nu al concrete stappen om de strategische meerjarenagenda van Midpoint Brabant en Regio Hart van Brabant mee uit te voeren.

Training van beroepskrachten en vrijwilligers is essentieel om kindermishandeling eerder te signaleren en handelingsverlegenheid te doorbreken. Het nieuwe Coördinatiepunt Trainingen Meldcode biedt trainingen afgestemd op de regionale aanpak tegen kindermishandeling.

De regio Hart van Brabant is al enige tijd met de provincie bezig om het vraagstuk van de huisvesting van arbeidsmigranten goed in beeld te krijgen. Hiertoe is door Companen en het PON verschillend onderzoek naar gedaan. Een aspect staat als een paal boven water: arbeidsmigranten zijn broodnodig voor de bedrijven in onze regio.

Zet de GFT-container een beetje open met behulp van een stuk hout. Zo stinkt de container minder in de zomer en vriest de deksel niet vast in de winter. In het kader van de campagne ‘GFT, wat doe jij ermee?’ delen alle gemeenten in de regio Hart van Brabant tips hoe je makkelijker je GFT kan scheiden en afval kan voorkomen. Een simpel stuk hout maakt de GFT-container aantrekkelijker in gebruik, wat afvalscheiden stimuleert.

Op 30 november 2017 is de Green Deal Gezondheidszorg Hart van Brabant ondertekend. We zijn nu halverwege de looptijd. Daarom is er een tussenrapportage gemaakt. Het algemene beeld dat daaruit voortkomt, is dat we in onze regio goed bezig zijn met het verduurzamen binnen de gezondheidszorg, maar dat er ook nog enkele concrete uitdagingen liggen.

Wethouders van Regio Hart van Brabant hebben zich gezamenlijk gebogen over het handhavingsplan 2019 - 2022 van de politie. We kunnen vanuit de regio namelijk direct bijdragen aan de uitvoering van dit plan en zo de politie versterken in haar handhavingsverantwoordelijkheid.

Afgelopen 20 mei bezocht staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) snelfietsroute F261 en De Efteling. Er was tevens een inspiratiemiddag voor werkgevers in het Efteling Hotel, getiteld 'Fietsstimulering: van sprookje naar werkelijkheid'.

In deze agenda staat straks verwoord wat de negen Hart van Brabantgemeenten gezamenlijk kunnen en willen ondernemen om de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken. En hoe we met beperkte middelen er toch voor zorgen dat we de juiste rol, positie en aanpak kiezen voor de regio.