Het governancetraject van Regio Hart van Brabant is globaal opgedeeld in vier stappen: voorbereiding, verkenning, verdieping en verslaglegging. De voorbereidende fase wordt nu afgerond en de eerste verkennende stappen zijn gezet. Wat houdt dat in en wat gaat er nu gebeuren?

Die vraag stond centraal tijdens de heisessie over het sociaal domein voor beleidsmedewerkers, managers, wethouders en projectleiders in regio Hart van Brabant. Het doel van de dag was om binnen onze regio samen te werken aan ambities voor een toekomstbestendig sociaal domein. Nu, in de nabije toekomst en op de lange termijn.

Op 24 juni 2020 nemen 90 mensen deel aan de radenavond over Jeugdhulp in Regio Hart van Brabant. Door de coronamaatregelen geen fysieke bijeenkomst, maar een webinar. De sprekers geven hun toelichting vanuit het fraaie Jan van Besouw in Goirle, in aanwezigheid van drie raadsleden uit de klankbordgroep. Lees hier de terugblik.

Zo kopte het Brabants Dagblad over de lancering van een skeelerroute voor jongeren, dóór jongerenambassadeurs. Zij worden daarin ondersteund door het Innovatienetwerk Jeugd van Regio Hart van Brabant.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het concept-bod REKS. De afgelopen periode hebben de lokale bestuurders met de plannen ingestemd, en het concept-bod is inmiddels aan het Nationaal Programma RES aangeboden. In de tussentijd wordt ook al gewerkt aan het definitieve bod, dat begin 2021 klaar moet zijn. Een mooi moment om met Paul van Dijk, procesregisseur REKS, terug te blikken én vooruit te kijken: “Het komende jaar wordt spannend, en dat vraagt om lef en vergezichten.”

Nederland behoort tot de top 10 met gelukkigste mensen ter wereld. Als je het aan kinderen vraagt staan we zelfs op nummer 1. Midden-Brabanders zijn van nature warme en gemoedelijke mensen. Dat zit diep in onze genen. Dat maakt het hier fijn leven en verblijven. Juist daarom is het van belang onze voorzieningen te behouden en moet de financiële huishouding van gemeenten weer op een gezond peil gebracht worden! Actie is nodig.

Ook ná 2020 blijf Een Gezond Leisureklimaat recreatieondernemers in de regio helpen bij het beschermen van hun bedrijf tegen hoos- en hittestress. Via het wethoudersoverleg Economie draagt Regio Hart van Brabant financieel bij aan het programma Een Gezond Leisureklimaat. De uitvoering ervan is belegd bij Midpoint Brabants House of Leisure.

Om binnen het sociaal domein adequaat te reageren op de (gevolgen van) de coronacrisis, is een regionaal kernteam Crisis en (on)Veiligheid in het leven geroepen. De focus van dit team richt zich op twee vragen: is ons huidige systeem in staat met de veranderde realiteit om te gaan, en wat kunnen we in de (nabije) toekomst verwachten?

Sinds de Raad van State in mei 2019 heeft geoordeeld dat het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met het Europees recht, heeft het onderwerp voor veel onrust gezorgd in onze samenleving. Het oordeel heeft ook voor onze provincie en regio veel gevolgen. Daarom wordt vanuit Regio Hart van Brabant nu ingezet op een regionaal ondersteuningsloket.

De ontwikkelingen in het programma Zorgen Doen We Samen volgen elkaar in rap tempo op. Zo gaat de innovatieve werkwijze met scrumteams geëvalueerd worden. En van de succesvolle aanpak met een expertteam Wlz in Hilvarenbeek wordt bekeken of die breder in de regio kan worden toegepast.