Onderwerp van gesprek bij de radenavond op dinsdag 5 februari zijn de regionale energiestrategie en de de integrale gebiedsopgave A58-zone. Over het eerste onderwerp verscheen vandaag ook een mooi interview met wethouder Gerard Bruijniks in het Brabants Dagblad. "De energie­stra­te­gie is komende jaren rode draad in alle gemeenten".

In totaal 92 zorgaanbieders zijn gecontracteerd om vanaf 1 april a.s. uitvoering te geven aan de Wmo-begeleiding in Regio Hart van Brabant. De zeven deelnemende gemeenten – Goirle, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Dongen, Gilze en Rijen, Heusden en Tilburg – hebben daartoe het afgelopen jaar een uitgebreid aanbestedingstraject doorlopen. De eerste contracten zijn inmiddels ondertekend.

Op dinsdag 29 januari vond de lunchbijeenkomst 'Geweld hoort nergens thuis' plaats in het gemeentehuis van Rijen. Deze bijeenkomst werd georganiseerd voor medewerkers van de gemeenten Gilze en Rijen, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau naar aanleiding van de Week tegen Kindermishandeling.

In 2019 delen de gemeenten in de regio Hart van Brabant tips hoe je makkelijker je GFT kan scheiden en afval kan voorkomen.

Op donderdag 10 januari reikten de Brabantse Manifestpartners hun manifest Brabants Mozaïek in ontwikkeling uit aan de fractievoorzitters in Provinciale Staten.

Bedrijventerreinen in Brabant zijn weer goed gevuld en leegstand is, mede door de aantrekkende economie, flink teruggedrongen. De nieuwe prognose voor bedrijventerreinen laat zien dat met name de logistiek en industrie de komende jaren nog extra ruimte vragen.

De regio krijgt ruim € 2,6 miljoen subsidie van de provincie Noord-Brabant om allerlei verkeersmaatregelen in 2019 uit te voeren. En er is meer geld ter beschikking gesteld voor verkeer en vervoer!

Het kan veel minder: zelfs maar liefst gemiddeld 6 kilogram per inwoner per jaar. Restafval. Mits iedereen luiers en incontinentiematerialen op de juiste manier inlevert.

De regionale werkgeversdienstverlening WerkHart krijgt vanuit de regio ondersteuning als het gaat om de onderlinge samenwerking.

Heb je vragen op het gebied van leren en werken, dan ga je naar het Leerwerkloket Midden-Brabant. Deze organisatie bestaat sinds 2015 en heeft nu een structurele basis in Regio Hart van Brabant.