Zet de GFT-container een beetje open met behulp van een stuk hout. Zo stinkt de container minder in de zomer en vriest de deksel niet vast in de winter. In het kader van de campagne ‘GFT, wat doe jij ermee?’ delen alle gemeenten in de regio Hart van Brabant tips hoe je makkelijker je GFT kan scheiden en afval kan voorkomen. Een simpel stuk hout maakt de GFT-container aantrekkelijker in gebruik, wat afvalscheiden stimuleert.

Op 30 november 2017 is de Green Deal Gezondheidszorg Hart van Brabant ondertekend. We zijn nu halverwege de looptijd. Daarom is er een tussenrapportage gemaakt. Het algemene beeld dat daaruit voortkomt, is dat we in onze regio goed bezig zijn met het verduurzamen binnen de gezondheidszorg, maar dat er ook nog enkele concrete uitdagingen liggen.

Wethouders van Regio Hart van Brabant hebben zich gezamenlijk gebogen over het handhavingsplan 2019 - 2022 van de politie. We kunnen vanuit de regio namelijk direct bijdragen aan de uitvoering van dit plan en zo de politie versterken in haar handhavingsverantwoordelijkheid.

Afgelopen 20 mei bezocht staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) snelfietsroute F261 en De Efteling. Er was tevens een inspiratiemiddag voor werkgevers in het Efteling Hotel, getiteld 'Fietsstimulering: van sprookje naar werkelijkheid'.

In deze agenda staat straks verwoord wat de negen Hart van Brabantgemeenten gezamenlijk kunnen en willen ondernemen om de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken. En hoe we met beperkte middelen er toch voor zorgen dat we de juiste rol, positie en aanpak kiezen voor de regio.

Voor ondersteuning bij het proces om te komen tot een uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie is bij het rijk een beroep gedaan op de Regeling Procesondersteuning Regionale Versnelling. Van daaruit is een subsidie van € 150.000 toegekend.

Een bijzonder moment in de regionale samenwerking. Zaterdag 25 mei kwamen meer dan honderd raadsleden uit onze regio voor een Verenigde Vergadering naar Tilburg. Deze vergadering vond plaats in de prachtige LocHal. Het was de tweede keer in de geschiedenis van Regio Hart van Brabant en de eerste keer onder leiding van regiovoorzitter Theo Weterings.

Vertrouwenscontactpersonen spelen een belangrijke rol in het creëren van een veilig sportklimaat bij sportverenigingen. Op dinsdag 14 mei organiseerde gemeente Hilvarenbeek in samenwerking met de regionale Taskforce Kindermishandeling en de Sportraad Hilvarenbeek een workshop voor (toekomstige) vertrouwenscontactpersonen.

Voor de tweede keer in de geschiedenis van onze regionale samenwerking zal er op 25 mei een Verenigde Vergadering plaatsvinden. Een bijzondere bijeenkomst van alle raden van de deelnemende gemeenten van Regio Hart van Brabant, in het teken van de nieuwe strategische meerjarenagenda.

Met het brede pakket aan kennis, middelen en dienstverlening zorgde Midpoint Brabant ook in 2018 weer voor innovaties en concrete projecten die de economie in Midden-Brabant ‘slimmer en sterker’ maken.