De gevolgen van de coronacrisis raken ons allemaal. Maar hoe zit dat met kwetsbare jongeren in Hart van Brabant? We zetten ons in voor een jeugdwerkloosheidsvrije regio. Die uitdaging lijkt nu groter dan ooit, maar het team van het Jongerenpunt weet van aanpakken.

Op regioniveau is het concept-bod voor de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) vastgesteld. In dit REKS-bod komen onder meer plannen terug voor de grootschalige opwek van duurzame energie, aardgasloze alternatieven voor het verwarmen van gebouwen en aanpassingen aan klimaatverandering. 

Update 26 maart: vanwege de verregaande maatregelen die het kabinet heeft genomen i.v.m. de coronacrisis, is besloten om de DTW2020 niet door te laten gaan. Er is ook goed nieuws: in 2021 vindt de Dutch Technology Week plaats van 31 mei t/m 5 juni.

Bij de aanpak van huiselijk geweld zijn veel partijen betrokken. Landelijk is hiervoor een nieuwe visie ontwikkeld, die nu in onze regio wordt geïmplementeerd. Naast heldere afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is, is deskundigheidsbevordering een belangrijk onderdeel van de visie. 

Voor een andere aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling bouwen we aan een Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Een van de drie onderdelen van dit centrum is het Veiligheidsteam, dat in januari van start is gegaan met de eerste gezinnen. De ambitie is om in 2020 met honderd casussen aan de slag te gaan.

Gemeenten ontvangen geld van de rijksoverheid uit het gemeentefonds. Verschillende taken en projecten die bij Regio Hart van Brabant belegd zijn, worden ook op deze manier gefinancierd. Het verdeelmodel van dit fonds is tegen het licht gehouden en de eerste resultaten zijn beschikbaar. 

De maatregelen rond het coronavirus zijn ingrijpend. Ondernemers kunnen fikse financiële nadelen ondervinden. Maar van welke ondersteuningsmaatregelen kunnen zij zoal gebruikmaken? Midpoint Brabant, ons regionaal economisch ontwikkelprogramma, zet het voor onze Midden-Brabantse ondernemers op een rij: waar ze terecht kunnen voor info, hulp en financiële steun. Je leest het op de website van Midpoint Brabant.

Fraude in de thuiszorg komt veel voor. Het nieuwe Fair Care softwareprogramma kan dit tegengaan. Midpoint Brabant heeft mede aan de wieg gestaan van dit project. Tweeduizend mensen van Actief Zorg in Gilze en Rijen, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen en Waalwijk gaan er als eerste mee aan de slag, na een pilot in Tilburg.

In 2018 is het meerjarenprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis opgesteld door het ministerie van VWS, het ministerie van Justitie en Veiligheid en VNG. De doelstellingen van dit programma moeten grotendeels in de regio worden gerealiseerd. In regio Hart van Brabant wordt momenteel gewerkt aan een Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Nera Jerkovic en Marieke Blanken zijn hierover geïnterviewd door Merel Steinweg, die als blogger op bezoek gaat bij regionale initiatieven die geweld proberen te stoppen. Lees de blog hieronder.

Tijdens de radenavond van 12 februari, die geheel in het teken stond van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie, is de kaart gepresenteerd met daarop de mogelijkheden voor wind- en zonneparken in de Regio Hart van Brabant. Op de kaart staat aangegeven welke gebieden ruimtelijk en technisch geschikt zijn voor de grootschalige opwek van duurzame energie.