Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. De negen gemeenten in Hart van Brabant pakken deze taak samen op. Vanuit de ambitie dat de kinderen en jongeren gezond, veilig en prettig opgroeien. Eén van de grote uitdagingen is om kinderen en jongeren die hulp nodig hebben snel op de juiste plek te krijgen.

De 23-jarige Lenny Vogelzang heeft op 14 mei het jongerenmanifest aan de stuurgroep van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) gepresenteerd. In dit manifest vertellen jongeren hoe zij aankijken tegen de energietransitie en op welke manier ze hierbij betrokken willen worden. Dit REKS-initiatief is mede met de Brabantse Milieufederatie als REKS-partner opgezet.

Het nationale programma Geweld Hoort Nergens Thuis heeft de opdracht om huiselijk geweld en kindermishandeling eerder in beeld te brengen en daarna te stoppen en duurzaam op te lossen. Dit is een complex vraagstuk dat niet zomaar op te lossen is. Daarom is het ook een meerjarig programma. Er is daarbij aandacht voor speciale doelgroepen. Het is nodig om met elkaar een veilig netwerk te vormen rondom de slachtoffers, plegers en hun omgeving.

Als je zelf huiselijk geweld en/of kindermishandeling hebt meegemaakt, heb je ervaringen opgedaan die uniek zijn. Hoe belangrijk professionele begeleiding ook is, als ervaringsdeskundige heb je daarbovenop nog iets extra’s te bieden. Daarom zijn we op zoek naar mensen die hun eigen ervaringen op een ondersteunende manier in willen en kunnen zetten.

Samen met Midpoint Brabant werken we aan een regio waar zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen in de maatschappij door onderwijs of een baan. Midpoint Brabant heeft daarvoor nu een vacature voor een programmamanager regionale arbeidsmarkt.

Tilburg-Waalwijk heeft de smaak te pakken want voor de tweede keer is deze regio uitgeroepen tot belangrijkste Logistieke Hotspot van Nederland. Dit is mede gerealiseerd door de regionale inzet op het programma Smart Logistics van Midpoint Brabant. De ambities voor dit programma hebben we samen ontwikkeld in onze strategische meerjarenagenda.

In december moet de nieuwe snelfietsroute F261 worden opgeleverd. Een belangrijke stap voor de duurzame mobiliteit in onze regio en door heel Brabant. Ook in Tilburg is nu een deel van de route opgeleverd. Eerder werd het deel bij Loon op Zand al opgeleverd.

Je tijdens de coronacrisis blijven ontwikkelen? Dan kun je vanaf nu terecht bij www.brabantleert.nl. Het platform is opgezet door elf samenwerkende regionale organisaties, waaronder Midpoint Brabant. Via Brabant Leert zijn verschillende online cursussen beschikbaar die goed aansluiten bij de veranderende vraag van het Brabantse bedrijfsleven.

22 april 15.00 uur
Hoe zorgen we voor meer veiligheid tijdens de coronacrisis? Wat doen we in Nederland, in regio Hart van Brabant? En wat zouden we nog mogen doen? Daarover gaat dit webinar met bijzonder hoogleraar en lector Janine Janssen.

Binnen de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) werken overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers samen. Henk van Noort, ambtelijk opdrachtgever voor de REKS, is vol lof over deze samenwerking in Hart van Brabant. Lees hier het hele interview.