Omroep Brabant vertelt het verhaal van Mirthe: een goede opleiding en mooi cv maar geen baan. Van de 160.000 mensen die werden ontslagen in de eerste maanden van de pandemie waren er 100.000 jongeren. Het Jongerenpunt Midden-Brabant helpt.

Hare Majesteit Koningin Máxima, lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, heeft woensdag 20 januari samen met SER-voorzitter Mariëtte Hamer een virtueel werkbezoek gebracht aan Midpoint Brabant en Regio Hart van Brabant partner Station88, het Huis voor Ondernemerschap en Innovatie in Tilburg. Het bezoek richtte zich op mkb-bedrijven en organisaties in de regio Midden-Brabant die mensen begeleiden die vanwege de coronacrisis werkloos zijn geraakt of dreigen te raken.

Een jaar geleden, in januari 2020, trad Bas Kapitein aan als algemeen directeur van Midpoint Brabant, waar de uitvoering van ons economisch programma grotendeels belegd is. Daarvoor was Bas jarenlang programmadirecteur bij Regio Hart van Brabant. Hoe kijkt hij terug op zijn eerste jaar bij Midpoint Brabant?

Duurzaamheid hoeft niet ingewikkeld te zijn. Een Gezond Leisureklimaat, een programma van Midpoint Brabant, laat recreatieondernemers in Midden-Brabant zien dat je met kleine stappen snel verder kunt komen, zonder meteen grote investeringen te hoeven doen.

In Hart van Brabant maken we plannen om onze omgeving aan te passen aan klimaatverandering. Met een klimaatbestendig landschap voorkomen we overlast door hitte, water, droogte en overstromingen. We spraken met Tommy Radkiewicz en Corné Machielsen van Waterschap Brabantse Delta over deze regionale klimaatopgave.

Om de kinderrechten en het recht op participatie te vieren organiseerden de Hart van Brabantgemeenten, het Innovatienetwerk Jeugd, Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst en eerstejaarsstudenten van Fontys Hogeschool Pedagogiek de Kinderrechtentour. De tour ging langs kids uit Hilvarenbeek, Waalwijk, Heusden, Goirle, Dongen en Tilburg!

De Regionale MobiliteitAgenda 2021 – 2023 is goedgekeurd op de bestuurlijke ontwikkeldag mobiliteit en ruimte. Daaruit rolt een compleet programma voor komend jaar. Daarnaast is de snelfietstunnel in Tilburg-Zuid geopend, is er een overeenkomst gesloten voor de snelfietsroute F629 (Tilburg, Dongen, Oosterhout), is er met enthousiasme gereageerd op de aanpak landbouwverkeer Hilvarenbeek én wordt er gewerkt aan nieuwe samenwerkingsafspraken tussen Regio Hart van Brabant en de provincie.

Wethouders Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting hebben op de Hart van Brabantdag 3 december besloten tot een regionaal handelingsperspectief voor woonwagenbeleid. Uit een eerste inventarisatie blijkt namelijk dat er onvoldoende zicht is op de totale behoefte aan standplaatsen en dat er overlap zit in de wachtlijsten van onze gemeenten.

Bij het wethoudersoverleg Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting is het regionaal perspectief op wonen en woningbouw voor 2021 vastgesteld. Dit jaar is dat perspectief anders opgesteld dan voorgaande jaren. Niet de kwantiteit van de woningbouw staat centraal, maar het kwalitatief afstemmen binnen de regio.

De ontwikkelingen in het governancetraject volgen elkaar nu in rap tempo op. Bij de workshop eind oktober zijn de eerste toekomstscenario’s getoetst. Op 2 december vond een brede gespreksavond plaats met een grote groep betrokkenen om uitdagingen te toetsen en oplossingen op te halen. Het projectteam beweegt nu naar de eindfase en zal in de eerste helft van januari zijn bevindingen delen.