Een zorgzame, inclusieve en veilige samenleving: daaraan werken we intensief samen in de regio, lokaal en regionaal.

Een toekomstbestendige regio. Waar mensen graag willen wonen, ondernemen, werken en verblijven. Daar staan en gaan we voor.

Een economisch vitaal en (internationaal) concurrerend Midden-Brabant: gezamenlijk verzilveren we economische kansen.

Governancetraject

Welk type bestuurlijke samenwerking hebben we nodig om de doelen uit de strategische meerjarenagenda te realiseren?


TechniekGeniek viert techniek in Midden-Brabant

TechniekGeniek viert techniek in Midden-Brabant

Al het moois op het gebied van techniek in Midden-Brabant komt samen op TechniekGeniek. Dit platform maakt jongeren en zij-instromers enthousiast voor een opleiding of een baan in de techniek. Het is mede mogelijk gemaakt door Midpoint Brabant, als onderdeel van de human capital agenda voor onze regio.

lees meer

Een zorgeloze, plezierige sportomgeving: wat is daarvoor nodig?

Een zorgeloze, plezierige sportomgeving: wat is daarvoor nodig?

Elke sportvereniging vindt het belangrijk om haar leden sport aan te bieden in een fijne omgeving. De vereniging kan hier van alles aan doen: het maken van afspraken over hoe je met elkaar omgaat, het aanstellen van een vertrouwens(contact)persoon, het werken met VOG’s (verklaring omtrent gedrag) en het maken van beleid op het gebied van een positief sportklimaat of het voorkomen van ongewenst gedrag, zoals pesten of intimidatie.

lees meer

 Lessen uit Maatpact: samen leren moet je samen leren

Lessen uit Maatpact: samen leren moet je samen leren

Maatpact helpt inwoners een uitzichtloze situatie te doorbreken. Daarachter schuilt nog een ander doel: het sociaal domein van de toekomst ontwikkelen met mensvriendelijke systemen, behulpzame regels en minder bureaucratie. Om dat voor elkaar te krijgen moeten de negen gemeenten in de regio en hun maatschappelijke partners leren van elkaars ervaringen en van elkaars oplossingen.

lees meer

 Governancetraject: op naar scenario’s voor ons samenwerkingsverband

Governancetraject: op naar scenario’s voor ons samenwerkingsverband

Het governancetraject van Regio Hart van Brabant verloopt voortvarend. Het bevindt zich in de derde fase: de verdieping. In deze fase worden de scenario’s voor regionale samenwerking geformuleerd. Ook hier bieden de coronamaatregelen uitdaging, maar de verwachting is dat zij geen vertraging in de planning zullen veroorzaken. In december zal het eindrapport worden opgeleverd.

lees meer

 Akkoord: jeugdzorg Regio Hart van Brabant wachttijdvrij

Akkoord: jeugdzorg Regio Hart van Brabant wachttijdvrij

Gemeenten en zorgaanbieders willen af van wachttijden in de jeugdzorg in onze regio. Op 6 oktober sloten ze hierover een akkoord. De gezamenlijke ambitie is dat de wachttijden in 2030 helemaal verdwenen zijn. Dan hoeven jongeren niet meer te wachten op passende hulp.

lees meer

Lobby naar het Rijk voor een gezonde financiële positie van gemeenten

Lobby naar het Rijk voor een gezonde financiële positie van gemeenten

Nadat we in juni hebben afgesproken om als regiogemeenten gezamenlijk op te trekken in de lobby naar het Rijk voor een gezondere financiële positie, is er een bestuurlijk kopgroep opgestaan en een werkgroep geformeerd. De lobby is ingezet en ondersteunende middelen liggen klaar voor gebruik.

lees meer