Menu

Theater De Leest winnaar Hart van Brabant Award

“Ik ben blij met de prijs als blijk van waardering voor het feit dat we goed bezig zijn en opvallen in de regio.” Dat zegt theaterdirecteur Sander Knopper bij het in ontvangst nemen van de Hart van Brabant Award 2016.

Theater De Leest in Waalwijk was 26 mei het decor van de Hart van Brabant. En ook de winnaar van de Hart van Brabant Award 2016. Knopper nam de prijs in ontvangst uit handen van Hart van Brabant-voorzitter Peter Noordanus en vice-voorzitter Nol Kleijngeld.

Groter en meer
De toekenning beloont de ontwikkeling ‘groter en meer’ van de cultuurorganisatie. Het theater bestaat twintig jaar en startte in 2010 met een verbouwing. Daarmee kreeg het een moderne, tijdloze uitstraling en een multifunctionele, kleine zaal met 201 stoelen. Die heeft ‘film’ in de Langstraat een flinke boost gegeven. Ook het aanbod groeide alsmaar. Het professionele theateraanbod van 75 naar 170 voorstellingen; het filmaanbod steeg nog veel harder van 20 naar ruim 250. En er is inmiddels ruimte voor 5 beeldende kunst-exposities per seizoen.

Talentontwikkeling
Theater de Leest is daarnaast een broedplaats voor lokaal, regionaal en professioneel talent. De organisatie stimuleert talentontwikkeling met verschillende activiteiten voor uiteenlopende doelgroepen. Zoals het open podium voor regionaal talent ‘Zondag Open’; de ‘Comedy Nights’ waar jonge comedians zich voorstellen aan het publiek; Kanjerconcerten voor jonge, klassieke musici; en het Waalwijks Theater Festival voor jonge amateurtalenten. Ook produceert het theater eigen voorstellingen en biedt ruimte voor zakelijke bijeenkomsten en sociaal-culturele evenementen.Al die activiteiten trokken in 2015 maar liefst 70.000 bezoekers.

Denken en doen voor de vluchtelingen

Al meer dan twintig jaar asielzoekerscentra in Oisterwijk en Gilze. Opvang van vluchtelingen voor meerdere jaren door Tilburg en Dongen. De realisatie van (crisis)noodopvangplaatsen sinds afgelopen september: de regio Hart van Brabant draagt vluchtelingen een warm hart toe.

Dat is onderstreept met de verschijning van het Plan van Aanpak verhoogde asielinstroom Hart van Brabant. Burgemeester van Oisterwijk Hans Janssen bood dat plan 24 mei namens de Regiegroep en de Klankbordgroep aan de commissaris van de Koning Wim van de Donk aan.

Oppakken en uitwerken
Dit Plan van Aanpak is ontwikkeld met alle betrokken burgemeesters portefeuillehouders van de regio Hart van Brabant. De gemeenteraden hebben het inmiddels vastgesteld. De regio gaat de deelplannen oppakken en uitwerken met de betrokken partijen.

Samen oplossen
Hart van Brabant moet 2.086 vluchtelingen onderdak bieden; voor 742 van hen moeten we nog een oplossing vinden. Dat willen de regiogemeenten samen realiseren, vanuit een gemeenschappelijke visie en met gedeelde uitgangspunten. Welke locaties daarvoor in beeld zijn, leest u in het Plan van Aanpak.

Nek-aan-nek race om titel Logistieke Hotspot

Venlo-Venray is de Logistieke Hotspot 2016 van Nederland. Tilburg-Waalwijk eindigde op het podium met een derde plek, naast West-Brabant die tweede werd.

Een panel van 35 logistieke experts beoordeelde de verschillende logistieke hotspots aan de hand van zes criteria. De ranking is 24 mei bekend gemaakt tijdens de Strategische Summit Logistieke Hotspots van het magazine in Nieuwegein. Het bleek een nek-aan-nek race: het scheelde maar enkele punten tussen nummer 1 en 2 en tussen nummer 2 en 3.

Ambitie 2017: nummer 1
De regio Hart van Brabant heeft als doel om in Nederland de koploper te zijn als ‘logisch middelpunt in Europa’. Die ambitie trekken we door naar 2017. Venlo-Venray scoorde onder meer met een duidelijke koppositie als het om distributiecentra gaat. Inmiddels zijn ook in onze regio belangrijke bedrijven als bol.com (foto) en CoolBlue neergestreken. Er zijn nog volop nieuwe vestigingsmogelijkheden in Hart van Brabant. Daarnaast spelen er veel nieuwe ontwikkelingen op logistiek gebied die de komende jaren tot bloei komen, zoals de realisatie van de insteekhaven Waalwijk. “We houden dan ook het volste vertrouwen in het toegroeien naar een toekomstige nummer 1-positie", aldus Bas Holland, programmamanager Logistiek van Midpoint Brabant.

Meer weten over Logistiek Midden-Brabant als het logisch middelpunt? Lees het factbook.

Eerste Verenigde Vergadering een feit

Regio Hart van Brabant hield zaterdag 19 maart haar eerste Verenigde Vergadering van raden.

Er waren 130 raadsleden: 68% man, 32% vrouw. Er hebben in totaal 129 raadsleden gestemd over 27 moties: 63% daarvan is aanvaard, 37% verworpen. Er is 3.523 keer gestemd. Van de aanwezige politieke partijen was 50% een lokale partij. Weten waarover hoe is gestemd? Klik hier> En ga hier naar het beeldverslag>

Omslag: vraaggericht ontwikkelen van bedrijventerreinen

De Regio Hart van Brabant wil nieuwe bedrijventerreinen voortaan vraaggericht ontwikkelen. Dit om te voorkomen dat er in de toekomst een situatie van fors overaanbod ontstaat.

Vraaggericht werken is beter voor de bedrijven die ruimte nodig hebben, omdat hun ruimtevraag naar hun behoefte kan worden ontwikkeld. Het is ook beter voor de regio: de juiste economische dynamiek op de juiste plaats. Het plan is om  alleen nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen als we klanten hebben. Met het onderscheid tussen lokaal gebonden en (boven)regionaal gebonden bedrijvigheid . De regiogemeenten willen wel een betrouwbare partner voor ruimtevragende bedrijven zijn. Daarom moeten we tijdig nieuwe bedrijventerreinen kunnen leveren als die nodig zijn. Dat vraagt ook om vernieuwing in de processen. Gedeputeerde Van Merrienboer vindt dat de Regio Hart van Brabant een echte omslag maakt met het vraaggerichte ontwikkelen. Het vraagt om eenduidige definities en duidelijke, bestuurlijke werkafspraken. Die gaan de regiogemeenten en de provincie nu samen uitwerken, om medio dit jaar de nieuwe afspraken vast te leggen.

copyright

Copyright 2016 Regio Hart van Brabant - Het is niet toegestaan om materiaal van deze website zonder toestemming van de auteur te kopiëren, anderszins te vermenigvuldigen of te gebruiken. Vragen? Neem contact op.

Joomla webdesign door Als een Rode Lap