Menu

Uitnodiging: MOED Klankbordmiddag: Sportverenigingen energie & betaalbaar

Door middel van sport & beweging, leiden we een gezonder en plezieriger leven. Sport & bewegen verbindt, is universeel, iedereen kan meedoen en het is gezond. Een sterke sportinfrastructuur draagt daarom bij aan integrale oplossingen voor sociaal- maatschappelijke en economische vraagstukken.
Sportverenigingen en de bijbehorende accommodaties vervullen een belangrijke rol in deze sportinfrastructuur. Maar veel van deze verenigingen hebben het moeilijk. Door een tekort aan vrijwilligers, teruglopende ledenaantallen, sponsorinkomsten en subsidies wordt het steeds lastiger de vereniging exploitabel te houden.
Deze middag informeren we belanghebbenden aan de hand van inspirerende voorbeelden over de verschillende mogelijkheden om inkomsten te verhogen en kosten beheersbaar te houden. Accommodaties en energie behoren daarbij standaard tot de hogere kostenposten.
Dus werken aan duurzaamheid loont.

lees meer

Joost Melis nieuwe directeur House of Leisure

Joost Melis is de opvolger van Coen Schelfhorst als directeur van het House of Leisure. Melis (rechts op de foto) neemt het stokje op 1 september over.

Melis is na de zomervakantie verantwoordelijk voor het Leisure-programma van Midpoint Brabant. Daarnaast is is directeur/eigenaar van Ticketsplus.

lees meer

Rijen 'landingsbaan' voor twee vliegsimulatoren

Ze kwamen aan in vijf kratten van drie meter hoog: de twee vliegsimulatoren voor Defensie, 'geland' op bedrijventerrein Aeroparc in Rijen.

Het gaat om een nagebouwde cockpit van transportvliegtuig KDC10 en van De Hercules. Gate2-directeur Pierre van Kleef: "Weer een loot aan de tak van de boom die zich ontwikkelt als 'Sim-city'." Ze komen uit Hoofddorp. Piloten kunnen in de cabines onder meer ervaren hoe het is om in een flinke storm te vliegen, of heftige manoeuvres uithalen.

lees meer

Waalwijk heeft plek voor logistieke reuzen

Waalwijk heeft zich gemeld als gemeente met ruimte voor logistieke reuzen.

Zo mag er gebouwd worden op Haven Acht, het stuk bedrijventerrein langs de A59, tot aan het Drongelens kanaal. Dat is de locatie waar Bol.com zijn nieuwe distributiecentrum bouwt (foto, fotograaf Elco van Berkel/Als een rode lap). De stad draagt met die ruimte een grote steen bij aan het realiseren van de gezamenlijke, regionale, logistieke ambitie. Daarnaast brengen logistieke bedrijven veel werkgelegenheid met zich mee. Lees het artikel in het Brabants Dagblad>

copyright

Copyright 2016 Regio Hart van Brabant - Het is niet toegestaan om materiaal van deze website zonder toestemming van de auteur te kopiëren, anderszins te vermenigvuldigen of te gebruiken. Vragen? Neem contact op.

Joomla webdesign door Als een Rode Lap