Een gemeentesecretaris is een algemeen directeur (hij leidt de gemeentelijke organisatie), is een dienstverlener (hij is verantwoordelijk voor een succesvolle uitvoering van het beleid) en een strategisch adviseur (hij is de schakel tussen wat het bestuur wil en de ambtelijke organisatie kan). De gemeentesecretaris werkt in het oog van de orkaan, maar vult zijn aanwezigheid vaak op een uiterst subtiele manier in. Hoe hij dat doet? Marcel Meijs, secretaris gemeente Tilburg en voorzitter van de kring gemeentesecretarissen Regio Hart van Brabant (Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Waalwijk en natuurlijk Tilburg) hanteert hiervoor een magische driehoek en zoekt telkens opnieuw naar the essence of presence.

Marcel Meijs
Tilburg is de derde gemeente waar hij in zijn carrière secretaris mag zijn. Alvorens die handschoen op te pakken, trok Marcel zich een half jaar terug bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Daar is het elegante congresthema ontsproten uit ‘een uit de hand gelopen reflectie’. Marcel betoogt dat ‘het ambacht van gemeentesecretaris er één is dat in ons DNA zit en waar we met zijn allen vaker bij stil mogen staan’. De secretaris staat niet vaak op de voorgrond, en daarmee het ambacht als zodanig ook te weinig, zo stelt hij. Hoe geef je daaraan invulling? Voor welke dilemma’s sta je?

De magische driehoek
Vanuit de tegendraadse stellingname dat de overheid aanwezig dient te zijn, en daarmee dus ook de gemeentesecretaris, stelt Marcel dat die aanwezigheid op drie hoeken berust, die samen een ‘magische driehoek’ vormen:

  1. De samenleving: waar ben ik?
  2. Je inspiratiebronnen: wie ben ik?
  3. Je gedragspatronen: wat doe ik?

Het congres
In zijn beknopte betoog geeft Marcel duiding aan zijn theoretische driehoek en daarmee aan the essence of presence. Het betoog biedt je als congresdeelnemers alle handvatten om je inhoudelijk voor te bereiden op het congres. Ga mee de diepte in! Laat je uitdagen door Marcel Meijs! Kom beslagen ten ijs en meng je in de discussie over de aanwezigheid van de gemeentesecretaris, van de overheid.

Inspiratiebron Marina Abramović en The artist is present
The essence of presence: ‘the fact that someone or something is in a place’.
Een van de inspiratiebronnen voor de VGS-congresorganisatie 2018 om te kiezen voor dit bijzondere thema, was Marina Abramović met haar performance The artist is present. Abramović houdt zich bezig met videokunst en performance, waarbij zij haar eigen lichaam gebruikt als bronmateriaal. In 2010 zat ze drie maanden lang, zes dagen per week in het atrium van het Museum of Modern Art (New York). Voor de performance The artist is present, onderdeel van een overzichtstentoonstelling, konden mensen één voor één tegenover haar zitten, zo lang als ze zelf wilden. Ze mochten haar aankijken, maar het was niet de bedoeling dat er woorden of aanrakingen uitgewisseld werden. Zij wist honderden bezoekers te ontroeren door simpelweg aanwezig te zijn; zittend op een stoel, waar ze zich liet aanschouwen. Wat maakte dit zo ontroerend? De aanschouwers voelden dat de kunstenares écht aanwezig was, zonder woorden. Dat roept emoties op. Dat raakt. Tegen alle verwachting in, trok deze performance meer bezoekers naar het MoMa dan ooit.