René Scherpenisse

Op woensdagochtend zal René Scherpenisse, directeur bij de Tilburgse woningbouwcoöperatie TIWOS. Welke inzichten kan René met ons delen over the essence of presence?

Over René Scherpenisse
René Scherpenisse werkt sinds 1984 in de wereld van het wonen, vanuit de overtuiging dat goed wonen een startpunt, een basis is voor een gezonde ontwikkeling en kansen voor mensen.
Opgeleid als opbouwwerker startte hij in de belangenbehartiging bij een van de voorlopers van de huidige Nederlandse Woonbond. Daarna werd hij beleidscoördinator bij de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO). Twee keer werkte hij bij de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV); de eerste keer als programmacoördinator, de tweede keer als directeur. De SEV initieerde en organiseerde in opdracht van de minister van Volkshuisvesting op een breed vlak vernieuwingen in de wereld van bouwen en wonen. Daarna werkte hij binnen de woonwereld eerst als adviseur vanuit zijn eigen bureau en vervolgens als directeur van Atrivé, een adviesbureau gespecialiseerd in de ondersteuning van woningcorporaties.
Zijn “grote liefde” op werkgebied zijn echter de woningcorporaties, die hij ziet als maatschappelijke organisaties met een brede verantwoordelijkheid. Hij werkte achtereenvolgens in directie- en bestuursfuncties bij Woonbron (Rotterdam), Portaal (van Arnhem tot Leiden) en nu sinds 2011 bij Tiwos in Tilburg, de stad waar hij sinds 1978 woont. Nevenfuncties zijn onder meer het bestuurslidmaatschap van Aedes, de landelijke brancheorganisatie van corporaties en hij is lid van de Raad van Commissarissen van Popcentrum 013 in Tilburg.

The essence of presence
Als woningbouwcoöperatie moét je aanwezig zijn. De vraag is dan op wat voor manier. Tiwos heeft een hele duidelijke filosofie over hoe zij aanwezig wil zijn in de stad en voor de inwoners. Onderdeel van die filosofie is het echt in contact staan met elkaar. Dat betekent onder meer dat bewoners bij Tiwos kunnen binnenlopen en niet eerst vragen via een webformulier hoeven stellen. René Scherpenisse zal zijn ervaringen hierover met ons delen.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring