Paul ’t Hart

Wat is een verdiepende discussie zonder goede inleiding op het congresthema the essence of presence in de context van de ambtenarij? Expert op dit gebied Paul ’t Hart zal die voor ons verzorgen! Op donderdag 20 september vindt er na de ALV een debat plaats tussen vier gemeentesecretarissen, te weten Cis Apeldoorn, secretaris gemeente Zaanstad, Mariël Middendorp, secretaris gemeente Rijswijk, Coen Derickx, secretaris gemeente Loon op Zand, en Nico Versteeg, secretaris gemeente Lelystad. Dit gesprek wordt geleid door Diana Matroos, die op donderdag het congres voorzit. De vakkundige inleiding wordt verzorgd door Paul ’t Hart, mede gebaseerd op recent onderzoek.

Over Paul ‘t Hart

Prof.dr. Paul ’t Hart is onder meer bekend van de beeldbepalende uitgave Ambtelijk Vakmanschap 3.0. Als voormalig voorzitter van de Vereniging voor Bestuurskunde werkte hij regelmatig samen met de VGS. Paul ‘t Hart is hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht, co-decaan van de Nederlandse School van Openbaar Bestuur (NSOB) in Den Haag en kerndocent aan de Australia New Zealand School of Government in Melbourne. Hij hervatte zijn Nederlandse posities in 2011, na vijf jaar hoogleraar politicologie aan de Australian National University te zijn geweest.

Recente publicaties: The Oxford Handbook of Political Leadership (Oxford University Press 2014), Understanding Public Leadership (Palgrave 2014), Ambtelijk Vakmanschap 3.0 (NSOB 2014), The Leadership Capital Index: A New Perspective on Political Leadership (Oxford University Press 2017) en Dienen en Beïnvloeden: Verhalen over Ambtelijk Vakmanschap (NSOB 2018).

The essence of presence

Zowel zijn publicaties als de functies die Paul ’t Hart heeft ingevuld, bieden ons gelegenheid om in de context van de ambtenarij inhoudelijk ons thema uit te diepen. Zijn inleiding voor het debat zal de reflectie de benodigde diepte brengen.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring