Tijdens het jaarcongres van de Vereniging van Gemeentesecretarissen is Herke Elbers gekozen als nieuwe voorzitter.

Herke Elbers 2018 groter profiel

 Herke Elbers is sinds 2014 gemeentesecretaris van Amersfoort. Hiervoor heeft zij jarenlang gewerkt bij de gemeente Amsterdam, onder meer als stadsdeelsecretaris. Binnen de VGS vervult zij al de rol van vertrouwenspersoon voor gemeentesecretarissen. Het bestuur ziet in haar een gedreven voorzitter die zich hard zal maken voor de belangen van de beroepsgroep en het openbaar bestuur in Nederland. De ledenvergadering steunde de voordracht unaniem.


Herke Elbers wordt per 1 oktober 2018 voorzitter voor een periode van drie jaar, waarna een herbenoeming kan plaatsvinden voor nog drie jaar.