Het vertrekpunt: de huidige SMA

Het vertrekpunt voor onze SMA 2019 - 2023 is de vorige meerjarenagenda. Deze agenda bestrijkt de drie domeinen Mens & Samenleving, Leefomgeving & Milieu en Economie. Ieder domein wordt benaderd vanuit de integrale visie people, planet, profit; sociale, ecologische en economische groei in samenhang met elkaar. Dit was dan ook het startpunt voor het gesprek over actualisatie van de agenda.

De voorgaande agenda beslaat de periode 2016 – 2020. De wens is echter vanuit verschillende kanten naar voren gekomen om deze agenda meer aan het begin van de raadsperiode te actualiseren. Zodoende kunnen (nieuwe) accenten uit bestuursakkoorden vertaald worden naar de regionale agenda.

We actualiseren de agenda daarom vervolgens steeds in het eerste jaar na de gemeenteraadsverkiezingen, zodat de regionale agenda goed aansluit op de gemeentelijke programma’s.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring