Het vertrekpunt voor onze SMA 2019 - 2023 is de huidige meerjarenagenda. Deze agenda bestrijkt de drie domeinen Mens & Samenleving, Leefomgeving & Milieu en Economie. Ieder domein wordt benaderd vanuit de integrale visie people, planet, profit; sociale, ecologische en economische groei in samenhang met elkaar. Dit is dan ook het startpunt voor het gesprek over actualisatie van onze agenda.

De huidige agenda beslaat de periode 2016 – 2020. Onze nieuwe SMA zal bestaan uit een strategische visie voor 2030, met een concreet handelingsperspectief voor de jaren 2019 – 2023. We actualiseren de agenda vervolgens steeds in het eerste jaar na de gemeenteraadsverkiezingen, zodat de regionale agenda goed aansluit op de gemeentelijke programma’s.