Het past bij de huidige tijd om een regionale samenwerkingsagenda zoveel mogelijk triple helix tot stand te laten komen. Zij wordt daarom zowel publiek als in triplehelix-verband (door het ab van Midpoint Brabant) vastgesteld.
Ook gaan we in gesprek met andere stakeholders uit bedrijfsleven, onderwijs en maatschappij. Dat kunnen relaties zijn waarmee we al veel samenwerken, of partijen die we niet dagelijks spreken en een frisse blik kunnen werpen op ons proces. En we kunnen veel leren van andere regionale samenwerkingsverbanden en relevante organisaties, zoals provinciale en rijksambtenaren. Ook met hen gaan we komende tijd het gesprek aan. Daarnaast werden binnen de interne organisatie van Regio Hart van Brabant deze week raadplegende gesprekken gevoerd met de ambtelijke werkgroepen en met de programmamanagers van Midpoint Brabant.

Met vertegenwoordigers van de volgende organisaties vinden interviews plaats (deze lijst wordt nog verder uitgebreid):

Baanbrekers

Baanbrekers

Brainport Eindhoven

Brainport Eindhoven

Commissaris van de Koning

Commissaris van de Koning

Digital mkb

Digital mkb

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Fontys

Fontys

Midpoint Brabant

Midpoint Brabant

Onderwijsgroep Tilburg

Onderwijsgroep Tilburg

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant

Poho-coördinatoren RHvB

Poho-coördinatoren RHvB

De Sociale Raad Tilburg

De Sociale Raad Tilburg

Sterk Huis

Sterk Huis

Tilburg University

Tilburg University