Het past bij de huidige tijd om een regionale samenwerkingsagenda zoveel mogelijk triple helix tot stand te laten komen. Zij wordt daarom zowel publiek als in triplehelix-verband (door het ab van Midpoint Brabant) vastgesteld.
Ook gaan we in gesprek met andere stakeholders uit bedrijfsleven, onderwijs en maatschappij. Dat kunnen relaties zijn waarmee we al veel samenwerken, of partijen die we niet dagelijks spreken en een frisse blik kunnen werpen op ons proces. En we kunnen veel leren van andere regionale samenwerkingsverbanden en relevante organisaties, zoals provinciale en rijksambtenaren. Ook met hen gaan we komende tijd het gesprek aan. Daarnaast werden binnen de interne organisatie van Regio Hart van Brabant deze week raadplegende gesprekken gevoerd met de ambtelijke werkgroepen en met de programmamanagers van Midpoint Brabant.

Met vertegenwoordigers van de volgende organisaties vinden interviews plaats (deze lijst wordt nog verder uitgebreid):

Baanbrekers

Baanbrekers

Brabant Sport

Brabant Sport

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Brainport Eindhoven

Brainport Eindhoven

Cirkellab

Cirkellab

Commissaris van de Koning

Commissaris van de Koning

Digital mkb

Digital mkb

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Enexis Netbeheer

Enexis Netbeheer

Fontys

Fontys

JIM werkt

JIM werkt

KennisDC Logistiek Breda

KennisDC Logistiek Breda

Leren en Werken Midden-Brabant

Leren en Werken Midden-Brabant

Leystromen

Leystromen

Midpoint Brabant

Midpoint Brabant

Mindslabs

Mindslabs

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten

Onderwijsgroep Tilburg

Onderwijsgroep Tilburg

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant

Poho-coördinatoren RHvB

Poho-coördinatoren RHvB

PolyPartners

PolyPartners

Randstad

Randstad

Reinier van Arkel

Reinier van Arkel

REWIN

REWIN

De Sociale Raad Tilburg

De Sociale Raad Tilburg

Sterk Huis

Sterk Huis

Tilburg University

Tilburg University