Regio Hart van Brabant werkt vanuit een strategische meerjarenagenda (SMA). Ons algemeen bestuur heeft de ambitie uitgesproken om voor de zomer van 2019 de geactualiseerde SMA ter vaststelling voor te leggen aan onze negen gemeenten. Komende periode investeren we in de voorbereidingen van deze actualisatie.

Strategische meerjarenagenda 2019 - 2023 vastgesteld

Zowel het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant als dat van Midpoint Brabant, hebben begin juli onze gezamenlijke strategische meerjarenagenda ‘Kloppend hart van metropoolregio Brabant’ vastgesteld! Hiermee hebben we een mooie leidraad voor onze regionale inzet in de periode 2019 - 2023. In de online tool moeten nu nog enkele wijzigingen worden verwerkt. Voor het einde van het zomerreces zal het einddocument worden opgeleverd.

In aanloop naar het vaststellen van deze nieuwe SMA is op 25 mei het concept van onze strategische meerjarenagenda 2019 - 2023 besproken in een Verenigde Vergadering, met meer dan honder raadsleden uit Regio Hart van Brabant.  In zeer bondige terugblik is te lezen in het nieuwsbericht op onze website. Daarnaast zijn in ons downloadcentrum de rapportage en videoregistratie te vinden.

Aanleiding

Onze vorige SMA liep tot en met 2020. De wens is echter vanuit verschillende kanten naar voren gekomen om deze agenda meer aan het begin van de raadsperiode te actualiseren. Zodoende kunnen (nieuwe) accenten uit bestuursakkoorden vertaald worden naar de regionale agenda. Op verzoek van onder meer de regionale klankbordgroep raadsleden zal de agenda een strategische visie voor 2030 omvatten en een concreet handelingsperspectief voor de jaren 2019-2023.

Meer informatie

Wil je meer weten over de actualisatie van onze SMA of een bijdrage leveren aan het proces? Neem dan contact op met het programmabureau van Regio Hart van Brabant. Raadsleden kunnen bovendien contact opnemen met de klankbordgroep Regio Hart van Brabant.