Regio Hart van Brabant werkt vanuit een strategische meerjarenagenda (SMA). Ons algemeen bestuur heeft de ambitie uitgesproken om voor de zomer van 2019 de geactualiseerde SMA ter vaststelling voor te leggen aan onze negen gemeenten. Komende periode investeren we in de voorbereidingen van deze actualisatie. Recent stonden zowel de radendag in november als de Hart van Brabantdag in december volledig in het teken hiervan.

Aanleiding

Onze huidige SMA loopt tot en met 2020. De wens is echter vanuit verschillende kanten naar voren gekomen om deze agenda meer aan het begin van de raadsperiode te actualiseren. Zodoende kunnen (nieuwe) accenten uit bestuursakkoorden vertaald worden naar de regionale agenda. Op verzoek van onder meer de regionale klankbordgroep raadsleden zal de agenda een strategische visie voor 2030 omvatten en een concreet handelingsperspectief voor de jaren 2019-2023.

Doelstelling

We zetten erop in om rond 21 maart 2019, één jaar na de ingang van de huidige raadsperiode, een voorstel te kunnen presenteren voor een nieuwe SMA, gelijklopend met de begrotingsvoorbereidingen voor 2020. Gesteld dat raadsleden dit op prijs stellen, bespreken we het stuk tijdens een zogenaamde Verenigde Vergadering, alvorens het voor vaststelling naar de negen Hart van Brabantgemeenten gaat.

Meer informatie

Wil je meer weten over de actualisatie van onze SMA of een bijdrage leveren aan het proces? Neem dan contact op met het programmabureau van Regio Hart van Brabant. Raadsleden kunnen bovendien contact opnemen met de klankbordgroep Regio Hart van Brabant.