Regionaal programma Huiselijk geweld en kindermishandeling

Iedereen heeft recht op een veilige thuisbasis. Daarom maakt Regio Hart van Brabant zich sterk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Er gebeurt al veel, maar de problematiek is hardnekkig. Dat blijkt ook weer uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Verweij Jonker Instituut. Een andere manier van werken en organiseren is nodig om de zorgwekkende cijfers te laten dalen. Het regionaal programma Huiselijk geweld en kindermishandeling 2019-2021: Veiligheid voorop! voorziet in een aanpak om tot de noodzakelijke andere manier van werken te komen.

Het programma is opgebouwd uit zes ontwikkellijnen:

 • vergroten van de effectiviteit van de systeemgerichte ondersteuning;
 • komen tot een multidisciplinaire aanpak in de keten;
 • versterken van de lokale infrastructuur;
 • sneller erbij: preventie en vroegsignalering;
 • aanpakken van complexe scheidingen;
 • apecifieke aandacht voor kindermishandeling.

 

 • Doelstelling

  Het voorkomen en duurzaam stoppen van geweld. Dit draagt eraan bij dat elke inwoner in regio Hart van Brabant veilig is, zich veilig voelt en zich maximaal kan ontwikkelen, ontplooien en meedoen in de samenleving.

 • Cijfers huiselijk geweld

  Het CBS houdt cijfers over huiselijk geweld per regio bij. Onze regio telt relatief veel adviesaanvragen en meldingen. In 2019 kwamen hier bijvoorbeeld 36 adviesaanvragen per 10.000 inwoners binnen. Landelijk is dat gemiddeld 31. En er waren hier 48 meldingen bij Veilig Thuis per 10.000 inwoners. Landelijk is dat gemiddeld 38. Ook de ernst van de meldingen was in onze regio hoger dan landelijk. Het CBS geeft niet aan waarom de cijfers hier hoger dan gemiddeld zijn.

  Het Verweij Jonker Instituut volgt gezinnen na een melding bij Veilig Thuis. In onze regio geeft 86% van de gezinnen die gemeld worden bij Veilig Thuis aan dat er meer dan 22 incidenten van geweld per jaar plaatsvinden. Na 1 jaar hulp is dit gedaald naar 62%. Hulp maakt dus verschil, maar toch blijft het probleem zorgwekkend. Bij de gemelde gezinnen ervaart 51% van de ouders opvoedstress en is in 39% van de gezinnen sprake van alcoholmisbruik. Het Verweij Jonker Instituut ziet geen toename van geweld door de coronacrisis. Het instituut geeft als mogelijke verklaring dat de gezinnen al voordat de maatregelen ingingen geïsoleerd leefden. Hun leefsituatie is weinig veranderd door de coronamaatregelen.

 • Aanpak

  Om de problemen aan te pakken, loopt er al enige tijd een regionaal programma huiselijk geweld. De activiteiten die vanuit het programma plaatsvinden zijn enerzijds gericht op het voorkómen van geweld en anderzijds op het eerder en duurzaam stoppen van geweld. Dit laatste doen we vanuit de visie de gefaseerd samenwerken aan veiligheid. Als sprake is van geweld, moet eerst de directe veiligheid worden hersteld. Pas wanneer het veilig is, zetten we in op het verminderen van de risico’s op het geweld en tot slot op het herstel van de betrokkenen. Dit klinkt heel logisch, maar vraagt om een heel andere manier van werken van alle betrokken partijen. Grote projecten zijn:

  Lees het artikel over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in coronatijd.

 • Resultaten

  Belangrijke resultaten van de afgelopen periode zijn:

  • De lokale (wijk)teams werken volgens de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid. De lokale wijkteams hebben de rol om aan de hand van de veiligheidsvoorwaarden van Veilig Thuis met de betrokkenen zelf het veiligheidsplan op te stellen om de veiligheid duurzaam te herstellen. Wanneer het veilig is, dan hebben de lokale wijkteams ook een rol om die hulp en ondersteuning te bieden en in te zetten op het verminderen van de risico’s op het geweld en het herstel van de betrokkenen. Het werken volgens deze visie wordt ondersteund door een methode (de evidence-based multifocusmethodiek). In 2020 zijn de medewerkers van de lokale (wijk)teams in de regio hiervoor getraind. Ook heeft dit geleid tot nieuwe samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en de lokale (wijk)teams.
  • Website zorgenomeenkind.nl live (2020). De Taskforce Kindermishandeling heeft deze site ontwikkeld voor inwoners en professionals in de regio Hart van Brabant. Kindermishandeling is niet altijd even duidelijk herkenbaar. Het gaat niet alleen om fysiek geweld maar het kan ook gaan om verwaarlozing, uitschelden of kleineren. De website helpt kindermishandeling te herkennen en laat zien wat mensen kunnen doen als ze kindermishandeling vermoeden. Ook zijn op deze site alle activiteiten van de Taskforce te vinden.
  • Website alsjeuitelkaargaat.nl live (2020). Doel: ouders die uit elkaar gaan helpen om de scheiding goed te regelen, voor zichzelf en voor de kinderen. Ouders die hetzelfde hebben meegemaakt geven tips en de website maakt inzichtelijk wat je allemaal moet regelen. Met de website hopen we te voorkomen dat ‘uit elkaar gaan’ ontaardt in een complexe scheiding, met alle gevolgen voor de ouders en kinderen van dien.
  • Ontwikkeling centrum Huiselijk geweld en kindermishandeling (sinds 2019)
   Bekijk hier het bouwverslag met de resultaten tot oktober 2020 en een vooruitblik.
  • Bestuurlijk Platform Huiselijk geweld en Kindermishandeling, waaraan een aantal wethouders deelnemen en de betrokken netwerkpartners die samen staan voor de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Plannen

  Regio Hart van Brabant is bezig met de voorbereidingen om Handle with Care in te voeren op bijna 180 scholen. Dat biedt sociale steun aan kinderen nadat bij hen thuis een incident van huiselijk geweld of kindermishandeling heeft plaatsgevonden waar de politie voor is langs geweest.

 • Positie binnen de organisatie
 • Samenhang met de strategische meerjarenagenda

  Het duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling past in de strategische meerjarenagenda binnen het het programma Mens & Samenleving. Het raakt zowel aan veiligheid, zorg en leefbaarheid als aan jeugd (kindermishandeling).

 • Projectleiding

  Marieke Blanken, projectleider Huiselijk geweld en Kindermishandeling, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 5269 8281.

 • Bestuurlijk opdrachtgever

  Rolph Dols en Marcelle Hendrikx.

  Specifiek met betrekking tot kindermishandeling: bestuurscommissie Jeugd Regio Hart van Brabant.

 • Ambtelijk opdrachtgever
 • Fase van het project

  Uitvoering.

 • Looptijd

  2019 tot en met 2021.

 • Besluitvorming

  Op 30 november 2018 heeft de centrumgemeente Tilburg het regionaal programma Huiselijk geweld en kindermishandeling 2019-2021 Veiligheid Voorop! vastgesteld.

 • Relevante andere projecten
 • Betrokken partijen
  • ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  • ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Veilig Thuis
  • zorgaanbieders
  • gecertificeerde instellingen
  • justitiële keten
  • sociale wijkteams van de negen Hart van Brabantgemeenten
 • Deelnemende gemeenten

  Alle negen Hart van Brabantgemeenten.
  Gemeente Tilburg is centrumgemeente voor de Regio Hart van Brabant.

 • Financiering (aard en omvang)

  Het programma Huiselijk geweld en kindermishandeling is opgenomen in de begroting 2021 voor Hart van Brabant:

  • onder het programma Mens en Samenleving;
  • overkoepelend thema: sterke en veilige wijken en dorpen, waar voor iedereen een plek is;
  • onder het doel: het voorkomen van en duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling (pagina 8). 

  Het programma wordt betaald vanuit rijkssubsidie (landelijk programma Geweld hoort nergens thuis, € 75.000 per jaar) en uit middelen voor de programmalijn ‘Koers samen met de Jeugd’, ieder kind groeit veilig op (€ 80.000, specifiek voor huiselijk geweld en kindermishandeling).

 • Contact

  Marieke Blanken, projectleider Huiselijk geweld, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 5269 8281.
  Donald Kwint, senior beleidsmedewerker Huiselijk geweld, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 5379 7394.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring