Jeugdhulp | Koers Samen met de Jeugd

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. Dat is geregeld in de Jeugdwet. De negen gemeenten in Hart van Brabant pakken deze taak samen op. De gezamenlijke ambitie is dat onze jeugd gezond, veilig en prettig opgroeit en dat ouders zelf in staat zijn om hun kinderen op te voeden. 

Elk kind heeft het recht om gezond, prettig en veilig op te groeien. Om te dromen, talenten te ontwikkelen en het beste in zichzelf naar boven te halen. Maar dat is niet voor elk kind vanzelfsprekend. Daarom krijgen kinderen in de regio Hart van Brabant ondersteuning waar ze dat nodig hebben. Daarbij gaan we uit van wat een kind, jongere of ouder zelf kan en we zoeken samen naar oplossingen in het gewone leven. 

We willen dit doen met een eenvoudig en effectief jeugdstelsel dat bovendien betaalbaar is. Een jeugdstelsel dat is ingebed in de dagelijkse leefwereld van het kind en zijn ouders. Gebaseerd op eigen kracht, sociaal netwerk en integraliteit. Als gemeenten hebben we een inhoudelijke opdracht om de jeugdhulp te veranderen, te transformeren. We geven dat - samen met jongeren en partners - vorm in ons uitvoeringsprogramma ‘Samen met de Jeugd’.

 • Positie binnen de organisatie
 • Samenhang met de strategische meerjarenagenda

  Bekijk de ambities en onderbouwing voor het programma Mens & Samenleving: slimme samenleving: maatschappelijke meerwaarde in de strategische meerjarenagenda.

 • Doelstelling

  Elk kind heeft het recht om gezond, veilig en prettig op te groeien. Om zijn of haar mogelijkheden te onderzoeken, te dromen, talenten te ontwikkelen en het beste in zichzelf naar boven te halen. De ambitie is dat we denken vanuit de leefwereld van kinderen, jongeren en hun ouders. 

  “Ik wil als jongere gezien worden die aan zijn toekomst aan het werken is en niet als iemand met een probleem. Ik ben geen cliënt, maar een jongere, een mens.”

  Deze hartenkreet van één van de jongeren uit ons regionale jongerennetwerk zegt voor ons alles. In de jeugd(hulp) die wij in de regio Hart van Brabant organiseren, moeten we kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers weer écht gaan zien. Kijken naar talenten en potentie en voorbij de focus op ‘het probleem’. Onze koers Samen met de Jeugd (2017) is dan ook opgebouwd uit vijf belangrijke bouwstenen: 

  Jeugdhulp Koers samen met de Jeugd doelen

  • het kind écht zien - met zijn eigen verhaal, droom en talenten;
  • aandacht hebben - voor de context van het kind;
  • in verbinding werken - met elkaar doen wat het kind nodig heeft;
  • erbij zijn - in het gewone leven van het kind werken;
  • veiligheid voorop - voor kinderen, ouders én professionals.
 • Aanpak

  De aanpak is samen met zorgaanbieders, jongeren en andere partners uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Samen met de Jeugd (mei 2019). Samen met partners, kinderen/jongeren en ouders, werken we aan vier regionale thema’s.

  1. Wonen doe je thuis 
   Kinderen/jongeren groeien op in een thuissituatie en krijgen dichtbij huis de hulp die zij nodig hebben. Om deze ambitie te bereiken, willen we uithuisplaatsingen en het opgroeien van kinderen/jongeren in intramurale jeugdhulpinstellingen zoveel als mogelijk voorkomen. Dit vraagt om alternatieve verblijfsvormen én om ook andere, aanvullende ambulante hulp. Als er toch verblijf nodig is, dan willen we dat het leefklimaat aansluit bij de behoeften van kinderen/jongeren, zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen. 
  2. Elk kind groeit veilig op 
   Elk kind kan veilig opgroeien, zodat het zich maximaal kan ontwikkelen. We willen voorkomen dat kinderen/jongeren in onveilige situaties opgroeien. Om dit te bereiken, willen we eerder en sneller signaleren waar sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. We hebben daarbij speciale aandacht voor (complexe) scheidingen, ook preventief. Op de website Als je uit elkaar gaat vinden ouders die uit elkaar gaan tips om het zo goed mogelijk te regelen voor hun kinderen. Er is ook aandacht voor het voorkomen van een breuk door al heel vroeg samen na te denken over het opvoeden en opgroeien van de kinderen. Waar de veiligheid van kinderen/jongeren in het geding is, willen we de situatie zo snel mogelijk stabiliseren en escalaties voorkomen. Duurzaam oplossen, noemen we dat. 
  3. Snel op de juiste plek
   (Huis)artsen zijn belangrijke verwijzers naar jeugdhulp. We trekken, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, samen met (huis)artsen op om ervoor te zorgen dat kinderen/jongeren snel op de juiste plek komen. Dat kan binnen de huisartsenpraktijk, GGD of maatschappelijk werk zijn. En waar nodig wordt doorverwezen naar het wijkteam en/of specialistische zorg. We zetten in op de samenwerking tussen huisartsen en wijkteams, waarbij normaliseren, geen etiketten plakken, kijken naar talenten en snel handelen (verkorten van de wachttijden) de uitgangspunten zijn. Lees meer >
  4. Thuis op school 
   Kinderen/jongeren ontwikkelen zich op school; bij voorschoolse educatie, (speciaal) basisonderwijs en (speciaal) voortgezet onderwijs. School is een belangrijke vindplaats voor de jeugd(hulp). We willen op scholen eerder signaleren, zodat kinderen zo preventief als mogelijk en indien nodig snel de juiste hulp krijgen én zich op school kunnen blijven ontwikkelen. Hiervoor is het nodig om de aansluiting met scholen te verbeteren en afspraken te maken over ‘grijze gebied’ in de verantwoordelijkheden tussen onderwijs en jeugdhulp. Lees meer >

  We doen het samen
  Het verschil maken in de regio kunnen we niet alleen. Bij de uitvoering van de pilots/projecten en ontwikkelopgaves trekken we daarom samen met partners op. We zoeken actief naar deze samenwerking. De ene keer zal een partner een opgave uitvoeren en de andere keer werken we samen om de klus te klaren. Minstens zo belangrijk is dat we samen met de jeugd werken. We kunnen wel alles zelf naar ons beste weten proberen te bedenken, maar kinderen, jongeren en hun ouders kunnen ons vaak veel beter vertellen wat er nodig is en waar wij onze aandacht op  moeten richten. Daarom denkt bijvoorbeeld de Jeugdwelzijnsraad met ons mee en werken we met partners samen in het Innovatienetwerk Jeugd. Hoe we dat doen lees je op de site Samen met de Jeugd en de site Innovatienetwerk Jeugd

 • Programmaleiding

  De programma’s en projecten die bijdragen aan het realiseren van de Koers Samen met de Jeugd hebben elk een eigen programma- of projectleider.

 • Bestuurlijk opdrachtgever

  De bestuurscommissie Jeugd is bestuurlijk opdrachtgever. De bestuurscommissie bestaat uit de wethouders Jeugd van de negen Hart van Brabantgemeenten. De bestuurscommissie Jeugd maakt afspraken over inkoop, toegang tot informatie/ advies/ hulp, verantwoording, risicobeheersing, beleidsinformatie, monitoring en innovatie. De bestuurscommissie Jeugd bestaat uit:

  • Gerrit Overmans, Hilvarenbeek
  • Tess van de Wiel, Goirle
  • Petra Lepolder, Dongen
  • Peter van Steen, Heusden
  • Marcelle Hendrickx, Tilburg (gastheergemeente)
  • Dilek Odabasi, Waalwijk
  • Aletta van der veen (voorzitter bestuurscommissie), Gilze en Rijen
  • Dion Dankers, Oisterwijk
  • Jan Brekelmans (vicevoorzitter bestuurscommissie), Loon op Zand

  Overzicht bestuurders

 • Ambtelijk opdrachtgever

  Harrie Timmermans, gemeentesecretaris Heusden, in samenwerking met Frans Swinkels, directeur sociaal domein gemeente Tilburg.
  Secretaris bestuurscommissie Jeugd: Pleun van Riemsdijk, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Thematrekkers

  Elk thema heeft twee bestuurlijk trekkers vanuit de Bestuurscommissie Jeugd:

  1. Wonen doe je thuis - Gerrit Overmans (Hilvarenbeek) en Marcelle Hendrickx (Tilburg) 
  2. Elk kind groeit veilig op - Peter van Steen (Heusden) en Dilek Odabasi (Waalwijk)
  3. Snel op de juiste plek - Jan Brekelmans (Loon op Zand) en Dion Dankers (Oisterwijk)
  4. Thuis op school - Petra Lepolder (Dongen) en Gerrit Overmans (Hilvarenbeek)
 • Fase van het project

  Going concern.

 • Looptijd

  Voor de Koers Samen met de Jeugd geldt geen einddatum. Het uitvoeringsprogramma Samen met de Jeugd loopt van 2019 tot en met 2021. Hierna is het tijd voor een evaluatie over waar we staan. Daarna bouwen we weer verder.

 • Besluitvorming
  • In het derde kwartaal van 2021 komt de evaluatie van het Uitvoeringsprogramma in de Bestuurscommissie Jeugd. 
  • In mei 2019 is het Uitvoeringsprogramma Samen met de Jeugd vastgesteld door de Bestuurscommissie. Op 25 februari is de begroting voor 2021 goedgekeurd. 
 • Betrokken partijen

  Alleen samen kunnen we de brede opdracht om te transformeren voor elkaar krijgen. Daarom werken we samen met aanbieders van zorg en ondersteuning, met partners in het preventieve veld onderwijs, onderzoek en natuurlijk met kinderen/jongeren en ouders. We doen dit bijvoorbeeld via het Innovatienetwerk Jeugd. Om jongeren structureel te betrekken, werken we samen met de Jeugdwelzijnsraad

 • Relevante programma's
  • regionaal programma Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2019-2021: Veiligheid voorop!
  • project Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
  • Regionale Taskforce Kindermishandeling
  • programma Samen met de Jeugd Jongerenparticipatie
  • programma Innovatienetwerk Jeugd
  • project Wachtlijsten wegwerken (valt onder thema 3: Snel op de juiste plek)
  • project Maatpact
  • beleid: regionale inkoopstrategie Wmo, jeugdhulp en arbeidsparticipatie
  • bedrijfsvoering: monitoring en verantwoording
 • Deelnemende gemeenten

  Alle negen Hart van Brabantgemeenten.

 • Financiering (aard en omvang)

  Vanuit het actieprogramma Zorg voor Jeugd worden middelen beschikbaar gesteld voor de jeugdhulpregio’s. De inzet moet bijdragen aan de doelstellingen van het actieprogramma. Op basis van het transformatieplan krijgt de regio Hart van Brabant € 930.000 per jaar (2019, 2020 en 2021) om de transformatie verder vorm te geven. 

 • Nieuwsbrief Samen met de Jeugd

  Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief
  Of lees eerder verschenen nieuwsbrieven terug. Je vindt ze op de overzichtspagina met andere nieuwsbrieven

 • Contact

  Secretaris bestuurscommissie Jeugd: Pleun van Riemsdijk, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Ga voor informatie voor ouders/verzorgers, zorgaanbieders en verwijzers naar www.zorginregiohartvanbrabant.nl
  Deze website bevat praktische informatie en contactgegevens voor mensen die met jeugdhulp te maken hebben.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.