Jeugdhulp | Innovatienetwerk Jeugd

Samen innoveren: voor en mét de jeugd
Kinderen en jongeren in regio Hart van Brabant moeten maximaal kansen krijgen om gezond, veilig en prettig op te groeien. Om te dromen, talenten te ontwikkelen en het beste in zichzelf naar boven te halen. Innovaties kunnen deze kansen versterken of voorkomen dat ze juist verslechteren. Binnen het Innovatienetwerk Jeugd inspireren jongeren, ouders, vrijwilligers, professionals, organisaties en ondernemers elkaar om dat wat anders kan en anders moet, te veranderen. Er ontstaan al concrete initiatieven die de verandering in gang zetten. Het doel is innovaties een impuls te geven om te verkennen, te ontwikkelen en duurzaam te realiseren, zodat die innovaties bijdragen aan de transformatieopgave van het jeugddomein. 

Hoe kunnen jongeren hun talenten ontdekken? En hoe kunnen zij meer eigen regie nemen? Is het mogelijk om hulp aan kinderen, jongeren en ouders sneller, dichterbij, effectiever en goedkoper te maken? Hoe pakken we met elkaar problemen eerder op en zorgen we voor maatwerkoplossingen? Kortom, hoe stappen we vaker in de leefwereld van de jeugd? Dit vraagt om een aanpak dwars door het bestaande Jeugdstelsel heen, samen met alle betrokkenen bij de jeugd én vooral ook met de jeugd zelf! Zie voor meer informatie www.innovatienetwerkjeugd.nl

 • Positie binnen de organisatie

  Programma's > Mens & Samenleving > Jeugdhulp > Innovatienetwerk Jeugd > Jongerenparticipatie 

 • Samenhang met de strategische meerjarenagenda

  Het Innovatienetwerk Jeugd is een logisch onderdeel van de programmalijn ‘Jeugd’.

 • Doelstelling

  Het Innovatienetwerk Jeugd heeft als doel innovaties een impuls te geven om te verkennen, ontwikkelen en realiseren, zodat die bijdragen aan de transformatieopgave van het domein Jeugd in de regio Hart van Brabant. De transformatie van het jeugddomein moet leiden tot een efficiënte en doelmatige invulling voor de jeugd(hulp) waarin de jongeren en hun sociale netwerk centraal staan. 

 • Aanpak

  Het Innovatienetwerk is een beweging, waarbij jongeren, ouders, vrijwilligers, professionals, organisaties en ondernemers elkaar inspireren en confronteren met wat anders kan en wat anders moet. Er ontstaan concrete initiatieven die de verandering in gang zetten. 

  Er zijn verschillende activiteiten, zoals Meet-Ups of Innovatielabs, waarbij we concrete thema’s en vraagstukken verkennen, uitdiepen en nieuwe oplossingen ontwerpen. Er is binnen het netwerk ruimte om een idee te pitchen en de steun te vinden die nodig is om een initiatief op gang te brengen. Samen innoveren voor en mét de jeugd betekent dat jongeren actief zijn betrokken bij de ideeën en innovaties die in het netwerk tot stand komen. We doen dit samen met Het jongerennetwerk – Samen met de Jeugd - www.samenmetdejeugd.nl

  Innovatielabs
  Tijdens onze Innovatielabs verkennen we relevante thema's, zoals 'Wonen doe je thuis' en ‘Veiligheid én het kind voorop'. Ideeën voor een Innovatielab komen uit het netwerk. In relatief korte tijd werken we met een divers samengestelde groep – uiteraard ook mét jongeren - een vraagstuk uit. Het Innovatielab is succesvol als één of meer concrete oplossingen gerealiseerd worden waar jongeren, kinderen of ouders direct of indirect profijt van hebben.

  Meet Ups
  Het Innovatienetwerk Jeugd organiseert een aantal keer per jaar Meet Ups. We geven de ruimte om inspiratie te delen en bieden innoverende initiatieven een podium om steun te verwerven voor een oplossing of antwoord op een jeugdvraagstuk uit de regio Hart van Brabant. Elkaar inspireren doen we op allerlei manieren, in de vorm van een presentatie, een college of een workshop. Meet Ups zijn ook de momenten waarop initiatiefnemers hun vernieuwende idee kunnen pitchen voor het Innovatienetwerk. Dat doen zij na een zorgvuldige toeleiding: het idee is vooraf besproken met de 'procesbegeleider initiatieven' en kreeg een ‘go’. Het Innovatienetwerk wordt op dat moment gevormd door het aanwezige publiek en de aanwezigen worden actief betrokken bij het geven van feedback op de gehouden pitches. Een jongerenjury en de vakjury brengen hun stem uit op alle ideeën. Wie voldoende stemmen krijgt, kan voor de verdere ontwikkeling van het idee gebruikmaken van het netwerk, financiële ondersteuning en een traject op maat en maakt vanaf dat moment deel uit van de leergemeenschap van initiatiefnemers.

 • Coördinator

  Jacqueline van Zwieten.

 • Bestuurlijk opdrachtgever
 • Ambtelijk opdrachtgever
 • Fase van het project

  Going concern.

 • Looptijd

  Oneindig.

 • Besluitvorming

  Besluitvorming vindt plaats in bestuurscommissie voor opdracht en middelen. Er zijn in de bestuurscommissie (november 2020) voor de periode van vier jaar innovatiemiddelen beschikbaar gesteld. Dit zijn geoormerkte middelen waar de kosten Innovatiesubsidies, Jongeren Participatie en kosten Leergemeenschap uit worden betaald. De kartrekkers Jeugd zijn gemandateerd door de Bestuurscommissie om toegekende subsidies te bekrachtigen. Besluitvorming van geoormerkte middelen en activiteiten gebeurt door het Innovatienetwerk (Supportteam).

 • Relevante programma's, beleid en activiteiten
  • programma Samen met de Jeugd | Jongerenparticipatie
  • programma Jeugdhulp│Koers Samen met de Jeugd
  • beleid: Regionale inkoopstrategie Wmo, jeugdhulp en arbeidsparticipatie
  • bedrijfsvoering: Monitoring en verantwoording
 • Betrokken partijen

  Fontys Hogeschool Pedagogiek, GGD Hart voor Brabant, R-Newt|Jongeren (ContourdeTwern) en SJS Kennisnetwerk.

   

 • Deelnemende gemeenten

  Alle negen Hart van Brabantgemeenten.

 • Financiering (aard en omvang)
  • kosten voor uitvoering, innovatie, transformatie: € 6.132.534
  • bijdrage ‘Rijksmiddelen Transformatiefonds’: € 931.997
  • (begroting 2021), bestemd voor Innovatienetwerk Jeugd  € 430.000 (subsidies, activiteiten en faciliteiten)
 • Contact

  Wil je meer weten? Neem contact op met coördinator Jacqueline van Zwieten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.