proeftuinen

Planten, bewerken, oogsten

De proeftuin, waar we nieuwe product- en dienstverleningsconcepten testen, is de voorkeursvorm voor projecten in Midden-Brabant. We hebben uitstekende ervaringen opgedaan met projecten in de vorm van living labs, proeftuinen en regelvrije zones. Denk aan de proeftuin Persoonlijk Gezondheidsdossier en de Brabantse proeftuin dementie. In Smart Industry is het Fieldlab Campione een nationaal tot de verbeelding sprekend initaitief.

Vanuit deze proeftuinen ontstaan nieuwe product- en marktcombinaties die kosten besparen en geld en werkgelegenheid opleveren. Technologie en maatschappij gaan hierbij hand in hand. Proeftuinen zijn bij uitstek een setting waarin social innovation haar meerwaarde bewijst. We selecteren projecten in toenemende mate op het feit of ze in een proeftuinsetting te realiseren zijn. De maatschappij kan daarbij als laboratorium dienen. Kenniswerkers voorzien in de uitvoering. Op deze manier realiseert de regio niet alleen de beste sociale innovaties, maar versterken we ook onze specialistische kennis over het ontwikkelen en managen van proeftuinen. Dit geeft de regio de kans deze kennis uit te venten en het onderscheidend vermogen te vergroten. Bijkomende voordelen zijn het benutten en binden van jong toptalent en het ontstaan van ondernemingen in de pre-seed fase.

Toekomstige proeftuinen

Bij een regio die (mede dankzij de aanwezige kennisinstellingen) voorop loopt met de organisatie van succesvolle proeftuinprojecten, past de ambitie om een instituut op te richten gespecialiseerd in de kwaliteit van proeftuinmanagement. Tilburg University heeft hierin de leidende rol. We definiëren samen met de provincie, in het kader van het Beagle programma (het kennisvalorisatieprogramma van de Brabantse instellingen voor hoger onderwijs) nieuwe proeftuinprojecten . In regionaal verband gaan we, via een vraaggestuurde aanpak met potentiële gebruikers uit samenleving, onderwijs en bedrijfsleven, een proeftuinproject 'Open Data' opzetten. Bestaande data bestanden zijn daarbij op grond van de open data principes in beginsel openbaar. Dat betekent dat data beschikbaar, gestructuctureerd en in open bestandsformaten en standaarden moeten zijn. De focus ligt in eerste instantie bij gegevens die bruikbaar zijn voor de regionale economische speerpuntsectoren en bij (duurzame) energie.

 


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring