powered by Social Innovation

Onderscheidend vermogen

Bij Social Innovation komt het aan op de kracht van ketens en sterke netwerken en die behalve economische ook maatschappelijke meerwaarde oplevert. Social Innovation verbindt kennis met productie, mensen met techniek, gammaconcepten met bètafeiten. Dat levert innovaties op, waarin zowel productiebedrijven als de dienstsector hun aandeel leveren.

Nog niet vertoonde samenwerkingsvormen leiden tot nieuwe businessmodellen en compleet nieuwe productmarkt-combinaties. Met als resultaat nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkgelegenheid. In onze regio vormt Social Innovation met name de rode draad voor de ontwikkelingen op het gebied van logistiek, zorg, Leisure en aerospace & maintenance. Dit zijn de vier economische sectoren waarmee de regio zich onderscheidt. Met Social Innovation als extra onderscheidend vermogen.

Dat doen we met concrete impulsen, zoals een campagne die vergezeld gaat van de slogan ‘Powered by Social Innovation’. Daarnaast investeren we in het uitbouwen van het evenement waarop we de kracht van Social Innovation laten zien: de European Social Innovation Week.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring