Social Innovation

Samen sterker

Social Innovation vormt in Midden-Brabant de leidraad voor economische, maatschappelijke en bestuurlijke vernieuwingen. Werkelijk samenwerken gaat gepaard met oog hebben voor elkaars belangen en het vermogen om te denken en handelen óver gemeente- en regiogrenzen heen. Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant creëren samen met partners maatschappelijke en economische meerwaarde. Zo werken we aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige regio.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring