Regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Iedereen heeft recht op een veilige thuisbasis. Daarom maakt Regio Hart van Brabant zich sterk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. We willen geweld voorkomen en duurzaam stoppen. Zodat elke inwoner in onze regio veilig is en zich veilig voelt. Zzodat hij/zij zich maximaal kan ontwikkelen, ontplooien en kan meedoen in de samenleving. Er gebeurt al veel, maar de problematiek vraagt om een lange adem.

Webpagina HGKM

Voor advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld, bel Veilig Thuis! Telefoonnummer: 0800 2000 | 24/7 bereikbaar | gratis

Resultaten sinds 2017

Afgelopen jaren is hard gewerkt vanuit het Regionaal programma Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Veiligheid Voorop (2019-2021), Taskforce Kindermishandeling (2017-2021) en de pilot Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (2018-2021). Dat heeft geleid tot mooie resultaten:

 • Trainingen meldcode en deskundigheidsbevordering voor wijkteams in de hele regio. Ook zijn er afspraken gemaakt over de samenwerking tussen lokale wijkteams en Veilig Thuis, volgens de visie gefaseerde ketensamenwerking. En is gestart met het verbindend samenwerken tussen Veilig Thuis en wijkteams.
 • Het bieden van sociale steun aan kinderen op scholen, na een incident rond huiselijk geweld en kindermishandeling: Handle with care.
 • Een multidisciplinaire aanpak van structureel geweld, via het Veiligheidsteam.
 • Het Regionaal Expertisecentrum Huiselijk geweld en kindermishandeling voor bewustwording, kennis, deskundigheidsbevordering en inzet van ervaringsdeskundigheid.
 • De pilot kindermishandeling acuut letsel bij het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis.

Werkagenda vanaf 2022

Vanaf 2022 zetten we in op borging van de hierboven genoemde punten. Daarnaast richt Regio Hart van Brabant zich op ouderenmishandeling en seksueel geweld. Dat alles doen we samen met meer dan 25 partnerorganisaties op het vlak van straf, zorg, ondersteuning en welzijn. Deze organisaties zijn verenigd in het bestuurlijk platform. Ze zetten de schouders eronder om het hardnekkige probleem van huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken. Want één ding is duidelijk: niemand kan dit probleem alleen oplossen. De organisaties werken vanuit een gezamenlijke visie: gefaseerd samenwerken aan veiligheid. De werkagenda 2022 ziet er als volgt uit:

 • het versterken van de (kennis van) wijkteams en de lokale keten in samenhang met het Regionaal Expertisecentrum Huiselijk geweld en kindermishandeling.;
 • de aanpak van complexe casuïstiek/multidisciplinaire aanpak en de verbinding met landelijke ontwikkelagenda Veiligheid Voorop;
 • ontwikkelopgaven: ouderenmishandeling, seksueel geweld, handle with care en de pilot acuut letsel;
 • het toekomstscenario jeugd- en gezinsbescherming – versimpelen van de ketenaanpak en inhoudelijk versterken door het structurele gebruik van de verklarende analyse.

Meer weten?

 • Lees meer over het bestuurlijk platform >
 • Ga naar de website van het Expertisecentrum huiselijk geweld en kindermishandeling >
 • Heb je nog vragen, neem dan contact op met: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., projectleider Geweld hoort nergens thuis, 06 5269 8281; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., beleidsmedewerker, 06 5379 7394; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., beleidsmedewerker, 06 2963 4388.

Nieuws

 


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring