Regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Iedereen heeft recht op een veilige thuisbasis. Daarom maakt Regio Hart van Brabant zich sterk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. We willen geweld voorkomen en duurzaam stoppen. Zodat elke inwoner in onze regio veilig is en zich veilig voelt. Zodat hij/zij zich maximaal kan ontwikkelen, ontplooien en kan meedoen in de samenleving. Er gebeurt al veel, maar de problematiek vraagt om een lange adem.

Voor advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld, bel Veilig Thuis! Telefoonnummer: 0800 2000 | 24/7 bereikbaar | gratis.

Resultaten sinds 2017

Afgelopen jaren is hard gewerkt vanuit het Regionaal programma Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Veiligheid Voorop (2019-2021), Taskforce Kindermishandeling (2017-2021) en de pilot Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (2018-2021). Voor meer facts & figures zie Zorgen om een kind Magazine. Dat heeft geleid tot mooie resultaten:

 • De regio werkt volgens de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid.
 • Trainingen meldcode en deskundigheidsbevordering zij gegeven aan alle lokale (wijk)teams en aan andere partners in de hele regio.
 • Afspraken over de samenwerking tussen lokale (wijk-) teams en Veilig Thuis (verbindend samenwerken).
 • Het bieden van sociale steun aan kinderen op scholen, na een incident rond huiselijk geweld en kindermishandeling: Handle With Care.
 • Een multidisciplinaire aanpak van structureel geweld, via het Veiligheidsteam.
 • Het regionaal expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor bewustwording, kennis, deskundigheidsbevordering en inzet van ervaringsdeskundigheid.
 • De pilot Kindermishandeling Acuut Letsel bij het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis.
 • Het versterken van de trauma-aanpak, onder meer door samenwerking met gespecialiseerde aanbieders en aan te sluiten bij het landelijk platform Drakentemmers.
 • Het bestuurlijk platform Huiselijk Geweld en Kindermishandeling met meer dan 25 bestuurders op het terrein van zorg, ondersteuning, welzijn en straf.

In 2022 is verder gewerkt aan het versterken van de (kennis van) lokale (wijk-) teams en het netwerk in samenhang met het regionaal expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, de aanpak van complexe casuïstiek/multidisciplinaire aanpak en de verbinding met landelijke ontwikkelagenda Veiligheid Voorop, ontwikkelopgaven: ouderenmishandeling, seksueel geweld, Handle With Care, de pilot acuut letsel en het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

Regionaal programma huiselijk geweld en kindermishandeling 2023 – 2027

De ontwikkelingen van de afgelopen jaren vragen om een actueel regionaal programma met uitgangspunten waar we de komende jaren (verder) mee aan de slag gaan. Je download het programma hier >

In de afbeelding hieronder staan de visie, leidende principes en de actielijnen voor de komende jaren weergegeven. Per jaar wordt een actieprogramma opgesteld waarin de uitgangspunten van het regionaal programma worden vertaald in concrete doelen en acties voor dat jaar.

  Factsheet beschermd wonen

 

Werkagenda 2023

 • Eerder en beter in beeld
  • Datagericht werken aan preventie
  • Doorontwikkeling Regionaal Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
 • Stoppen en duurzaam oplossen
  • Toekomstscenario: proeftuin uitvoeren en met elkaar bepalen welke stappen er verder nog moeten worden gezet om ook de overige gemeenten aan te sluiten op het toekomstscenario
  • Kwaliteitskader / zelfscan & opstellen en aanpassen verbeterplan
  • Verbetering in-, door en uitstroom Veilige Opvang
  • Pilot acuut letsel
 • Specifieke groepen
  • Ouderenmishandeling (bewustwording, deskundigheidsbevordering en inzet meldcode)
  • Aanpak seksueel geweld (toegang, aanbod, deskundigheidsbevordering)
  • Plegers

Meer weten?

 • Lees meer over het bestuurlijk platform >
 • Ga naar de website van het Expertisecentrum huiselijk geweld en kindermishandeling >
 • Heb je nog vragen, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., beleidsmedewerker, 06 2963 4388, of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., beleidsmedewerker, 06 5379 7394.

 

Webpagina HGKM

 


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.