Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming (landelijk)

 • Positie binnen organisatie

  Domein: Mens & Samenleving

  Portefeuillehoudersoverleg: Bestuurscommissie Jeugd

 • Projecttitel
  Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming

 • Samenhang met kernagenda
  Deze taken behoren tot de kernagenda.
 • Doelstelling

  Komen tot een vereenvoudigd stelsel om kinderen en gezinnen met complexe problematiek juiste hulp en ondersteuning te bieden.’

 • Aanpak

  Wat hebben we gedaan

  We hebben ons georiënteerd op het toekomstscenario en leveren onze input. We hebben een praatplaat gemaakt om de knelpunten van de huidige situatie in beeld te brengen. Met andere regio’s wisselen we kennis en ervaring uit. Samen met de belangrijkste partners hebben we een start gemaakt met de uitwerking van het toekomstscenario voor de regio Hart van Brabant.

  Wat gaan we doen

  We gaan samen met onze partners in de veiligheidsketen aan de slag met de basisprincipes van  het toekomstscenario: gezinsgericht, rechtsbeschermend en transparant, eenvoudig en lerend. Aandachtspunten zijn complexe scheidingen, de verbinding met volwassenen GGZ en de verbinding met geweld hoort nergens thuis en de Brabantse verbeteragenda.

  Een éénduidige visie, inzicht en professionele hulpverlening is cruciaal om te werken aan veiligheid en bescherming. Er moet sprake zijn van een integraal gezinsarrangement van de inzet lokaal tot specialistische hulp. Van de inbreng van straf én zorg. Van in principe ‘op basis van vrijwilligheid’ tot een beschermingsmaatregel. Het huidige gebrek aan samenhang is funest voor kinderen en gezinnen.

  In de komende jaren willen we vier basisprincipes zoveel mogelijk in de uitvoering bewerkstelligen, namelijk:

  • Multidisciplinair overleg: veiligheidspartners en specialistische zorgaanbieders werken dichtbij het wijkteam om zo (veel) eerder en in ieder geval bijtijds expertise in te brengen om o.m. uithuisplaatsingen te voorkomen.
  • De (verklarende) analyse: Een goede analyse aan de voorkant. Bijvoorbeeld met hulp van Regionaal Expertiseteam en inzet Verklarende Kinderen kunnen niet de jeugdbescherming in zonder analyse.
  • Maatwerk: Bijvoorbeeld ook dienstverlening in de avonduren, nacht of weekenden als daarmee escalatie, crisis en uithuisplaatsing kan worden voorkomen.
  • Sterke wijkteams: Opgeleide en handelingsbekwame professionals met expertises (specialistische zorgaanbieders, veiligheidspartners zoals Veilig Thuis, Raad van Kinderbescherming en Gecertificeerde Instelling) binnen handbereik.
 • Bestuurlijk opdrachtgever

  Marcelle Hendrickx, wethouder gastheergemeente Tilburg.

 • Meer weten?

  Beleidsmedewerker Jetske Zijlstra, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.