Ieder kind kan veilig opgroeien, zodat hij/zij zich maximaal kan ontwikkelen. We willen voorkomen dat kinderen/jongeren in onveilige situaties opgroeien. Om dit te bereiken willen we eerder en sneller signaleren waar sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. We hebben daarbij speciale aandacht voor (vecht)scheidingen. Waar de veiligheid van kinderen/jongeren in het geding is, willen we de situatie zo snel mogelijk stabiliseren en escalaties voorkomen. Duurzaam oplossen, noemen we dat.