Thema 1: wonen doe je thuis

Kinderen/jongeren groeien op in een thuissituatie en krijgen dichtbij huis de hulp die zij nodig hebben. Om deze ambitie te bereiken, willen we uithuisplaatsingen en het opgroeien van kinderen/jongeren in intramurale jeugdhulpinstellingen zoveel als mogelijk voorkomen. Dit vraagt om alternatieve verblijfsvormen én ook andere, aanvullende ambulante hulp. Als er toch verblijf nodig is, dan willen we dat het leefklimaat aansluit bij de behoeften van kinderen/jongeren, zodat kinderen/ jongeren zich goed kunnen ontwikkelen.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring