Thema 1: wonen doe je thuis

Jeugdigen groeien op in een thuissituatie en krijgen dichtbij huis de hulp die zij nodig hebben. Om deze ambitie te bereiken, willen we uithuisplaatsingen en het opgroeien in intramurale jeugdhulpinstellingen zoveel als mogelijk voorkomen. Dit vraagt om investering in de opvoedvaardigheden in gezinnen, maar ook om alternatieve verblijfsvormen én de doorontwikkeling van aanvullende ambulante ondersteuning. Als er toch verblijf nodig is, dan willen we dat het leefklimaat aansluit bij de behoeften van jeugdigen, zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen.

 • Positie binnen organisatie

  Domein: Mens & Samenleving

  Portefeuillehoudersoverleg: Bestuurscommissie Jeugd

 • Projecttitel
  Wonen doe je thuis
 • Samenhang met kernagenda
  Deze taken behoren tot de kernagenda.
 • Doelstelling

  Regio Hart van Brabant ondersteunt de beweging naar 0 uithuisplaatsingen. Mocht een uithuisplaatsing om zwaarwegende redenen toch niet voorkomen kunnen worden, dan streven we naar ‘gezinsgericht verblijf’ en ‘zo thuis mogelijk’ (zoals pleegzorg en gezinshuizen).

  We streven naar de volgende resultaten:

  • Een uithuisplaatsingen is een traumatische gebeurtenis, met grote gevolgen voor o.a. de hechting van een kind. Het voorkomen van een uithuisplaatsing voorkomt veel leed.
  • Maatschappelijke partners zorgen samen voor méér gezinsgericht aanbod en werken met elkaar en het informele netwerk om uithuisplaatsingen te komen. Transformatie is nodig.
  • Inzet van de pilot JIM voorkomt uithuisplaatsingen en bespaart gemiddeld tussen de 40 en 50K per casus.
 • Aanpak

  In regio HvB wonen er ongeveer 1100/1200 kinderen niet thuis. 

  Wat hebben we gedaan

  Alle voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond rondom de inkoop van segment 2 (wonen), mét als hoofddoel het uitbreiden van ons aanbod gezinsgericht verblijf. Er is met name een grotere vraag naar gezinshuizen en kleinschalige woonvormen dan dat er aanbod is.

  We zijn van start gegaan met de pilot JIM, een bewezen methodiek gericht op het voorkomen van uithuisplaatsingen. JIM staat voor ‘jouw ingebrachte mentor’. Dit is een persoon uit het informele netwerk van de jeugdige, mét belangrijke kennis van de context van diezelfde jeugdige. Door deze kennis te combineren met professionele expertise van jeugdzorgaanbieders lukt het in 80% van de gevallen om een uithuisplaatsing vooralsnog te voorkomen. 

  Wat gaan we doen

  Vanuit segment (wonen) zetten we in op een strategisch partnerschap om zorg te dragen voor een woonlandschap met voldoende aanbod. Met deze partijen willen we een plan maken om het aantal gezinshuisplekken te verdubbelen en ons pleegzorgaanbod te behouden, en het liefst uit te bouwen.

  2022 staat in het teken van de nieuwe inkoop. Voor de pilot JIM betekent dit dat de geselecteerde aanbieders binnen segment 1 (hoog-specialistische zorg) de JIM-methodiek integreren binnen hun aanbod. Daarmee maken we de slag van ‘pilot’ naar ‘regulier’. In 2023 willen we 50 casussen oppakken vanuit deze methodiek.

 • Bestuurlijk opdrachtgever

  Bestuurscommissie Jeugd, bestuurlijk trekker Marcelle Hendrickx

 • Meer weten?

  Beleidsmedewerker Donald Kwint, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Beleidsmedewerker May Oda, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.