Taken gastheergemeente

 • Positie binnen organisatie

  Domein: Mens & Samenleving

  Portefeuillehoudersoverleg: Bestuurscommissie Jeugd

 • Projecttitel
  Taken gastheergemeente
 • Samenhang met kernagenda
  Deze taken behoren tot de kernagenda.
 • Doelstelling

  De Bestuurscommissie Jeugd wordt  ambtelijk ondersteund door gastheergemeente Tilburg, zowel inhoudelijk als financieel. Verder regelt Tilburg o.a. de regionale inkoop en het contractmanagement met zorgaanbieders. En de backoffice voor de verwerking van toewijzingen, productie, budgetbewaking en betalingen.

 • Aanpak

  Wat hebben we gedaan

  De afgelopen jaren is hard gewerkt om de processen binnen de gastheergemeente zo optimaal mogelijk te organiseren. Denk aan vermindering van de administratieve lasten door zowel bij gemeenten als aanbieders te werken aan een betere aansluiting op de regionale backoffice en een verbetering van het opstellen van de begroting en prognoses.

  Wat gaan we doen

  In de Bestuurscommissie van januari 2022 is de opdracht aan de gastheergemeente voor dit jaar vastgesteld. Daarin worden de volgende opdrachten gegeven:

  1. Inkoop en contractmanagement: faciliteren regionale inkoop, uitvoering geven aan contractbeheer en accountmanagement;
  2. Backoffice: regionale backoffice processen zijn digitale verwerking van toewijzingen, productie en budget bewaking en betalingen. Beheer, onderhoud en naleving gegevensknooppunt en berichtenverkeer tussen de gastheergemeente en zorgaanbieders;
  3. Financiële administratie en monitoring van financiën: jaarcyclus begroting, zoals begroting, prognoses en jaarrekening, begeleiden accountantscontrole, financieel advies regio, financiële administratie;
  4. Monitoring: ontwikkelen en (laten) uitvoeren van monitoring op strategisch, tactisch en operationeel niveau;
  5. Ondersteuning regionale samenwerking: coördinatie en ondersteuning van het besluitvormingsproces, strategische advisering van Bestuurscommissie en AO, maar ook organisatie van bijvoorbeeld de jeugdbeschermingstafel;
  6. Communicatie: actieve informatievoorziening in de vorm van raadsinformatiebrieven en raadsinformatieavonden. Coördineren woordvoering bij actualiteiten en sociale calamiteiten Jeugd regio HvB en verzorgen van berichtgeving naar media over de ontwikkelingen in de regionale jeugdzorg, Verzorgen van communicatiestrategie en publiciteit bij gezamenlijke beleidsinnovaties. Website zorg in regio Hart van Brabant.
 • Bestuurlijk opdrachtgever

  Bestuurscommissie Jeugd & Wethouder gastheergemeente Tilburg Marcelle Hendrickx

 • Meer weten?

  Kentenverantwoordelijke Marjon van der Maat Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Ketenregisseur Mirjam van Loon Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.