beeld innovatienetwerk

Samen innoveren: voor en mét de jeugd

Kinderen en jongeren in de regio Hart van Brabant moeten maximaal kansen krijgen om gezond, veilig en prettig op te groeien. Om te dromen, talenten te ontwikkelen en het beste in zichzelf naar boven te halen. Innovaties kunnen deze kansen versterken. Of voorkomen dat ze juist verslechteren.
Het Innovatienetwerk Jeugd heeft als doel innovaties te verkennen, te ontwikkelen en duurzaam te realiseren die bijdragen aan de transformatieopgave van het jeugddomein. Hoe kunnen jongeren hun talenten ontdekken? En hoe kunnen zij meer eigen regie nemen? Is het mogelijk om hulp aan kinderen, jongeren en ouders sneller, dichterbij, effectiever en goedkoper te maken? Hoe pakken we met elkaar problemen eerder op en zorgen we voor maatwerkoplossingen? Kortom, hoe stappen we vaker in de leefwereld van de jeugd? Dit vraagt om een aanpak dwars door het bestaande Jeugdstelsel heen, samen met alle betrokkenen bij de jeugd, én vooral ook met de jeugd zelf!

Zie voor meer informatie www.innovatienetwerkjeugd.nl.

Voor wie

Het innovatienetwerk is een beweging, waarbij jongeren, ouders, vrijwilligers, professionals, organisaties en ondernemers elkaar inspireren en confronteren met wat anders kan en wat anders moet. En ontstaan er concrete initiatieven die de verandering in gang zetten. Samen innoveren voor en mét de jeugd betekent dat we jongeren actief betrekken bij de ideeën en innovaties die in het netwerk tot stand komen. We doen dit samen met Het jongerennetwerk – Samen met de Jeugd.

Innovatielabs

Tijdens onze Innovatielabs verkennen we relevante thema's zoals 'Gamen als talent' en ‘De kansen van VR & Gamification'. Ideeën voor een innovatielab komen uit het netwerk. In relatief korte tijd werken we met een divers samengestelde groep – uiteraard ook mét jongeren - een vraagstuk uit. Het Innovatielab is succesvol als er één of meer concrete oplossingen gerealiseerd worden waar jongeren, kinderen of ouders direct of indirect profijt van hebben.

Meet Ups

We organiseren Meet Ups waarin we gezamenlijk een onderwerp uitdiepen en nieuwe ideeën de ruimte geven. Tijdens een Meet-Up nodigen we interessante sprekers uit en zijn er verschillende workshops, om nieuwe inzichten op te doen en met elkaar in dialoog te gaan. Tijdens de Meet Ups zijn er ook altijd pitches, waarbij initiatieven hun vernieuwende idee voorleggen aan het innovatienetwerk. Het innovatienetwerk wordt op dat moment gevormd door het aanwezige publiek. Bij twee stemmen of meer kunnen initiatieven voor de verdere ontwikkeling van het idee gebruik maken van ondersteuning en een traject op maat. Lees hier meer bij meedoen. Lees meer over eerdere Meet-Ups bij terugblik.

Volg ons op Twitter en LinkedIn

logo twitter linkedin