Jongerenparticipatie

beeld jongerenparticipatie

Het Jongerennetwerk - Samen met de Jeugd

Jongerenparticipatie is een essentieel onderdeel van beleidsontwikkeling rondom jeugdhulp. In de afgelopen jaren is er vanuit allerlei projecten en experimenten geleerd wat wel en niet werkt, hoe jongerenparticipatie kan worden vormgegeven, geïmplementeerd en geborgd. Het Jongerenetwerk – Samen met de Jeugd is onderdeel van het Innovatienetwerk Jeugd en voert de volgende activiteiten uit:

 1. Regionaal Jongeren Netwerk
  ‘Er gebeurt al heel veel goede jongerenparticipatie in de regio Hart van Brabant. Deze willen wij zichtbaar maken en aansluiten aan elkaar, zodat de goede dingen kopieerbaar zijn.’
 2. Inspiratie Cafés
  ‘Een bijeenkomst georganiseerd dóór jongeren en vóór jongeren. Tijdens een pizza-sessie ontdekken jongeren bij elkaar wat er leeft en wat belangrijk is.’
 3. Adviesvangers
  ‘Een aantal jongeren uit het netwerk hebben een speciale training gekregen om adviezen op te halen bij leeftijdsgenoten.’
 4. Kinderrechtendag
  ‘Elk jaar wordt op 20 november wereldwijd de Dag van de Rechten van het Kind gevierd. In de regio Hart van Brabant vieren wij elk jaar het recht op participatie.’
 5. Jeugdwelzijnsraad
  ‘Een vaste klankbordgroep van jongeren met een bezonken jeugdhulp-ervaring adviseren bij beleidsthema's.’

Wil je meer weten? www.samenmetdejeugd.nl


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring