Verantwoording jeugdhulpbeleid

P&C-cyclus jeugdzorg Regio Hart van Brabant

Voorafgaand aan een begrotingsjaar verschijnt vanuit de gemeenschappelijke regeling (GR) Regio Hart van Brabant al vroeg de kaderbrief. Deze vormt de basis voor de begroting, die een aantal maanden daarna voorgelegd wordt voor zienswijzen aan de raden. De begroting van de regio vormt input voor de gemeentelijke begroting.

Tijdens het jaar maakt de GR Regio Hart van Brabant in totaal drieprognoses van de zorgkosten van het lopende jaar. Informatie uit de eerste en de tweede prognose kunnen gemeenten verwerken in hun eigen voorjaars- en najaarsbericht. De eerste prognose verschijnt overigens niet voor alle gemeenten op tijd om mee te nemen in het voorjaarsbericht. Pas na vier maanden zijn er namelijk voldoende gegevens om een betrouwbare prognose op te baseren. Het opstellen van die prognose vergt vervolgens ook ruim een maand.

De derde prognose wordt laat in het jaar gemaakt, zodat deze het jaarresultaat zo goed mogelijk benadert. Deze kunnen de gemeenten gebruiken voor hun eigen jaarrekening. De jaarrekening van de GR  Regio Hart van Brabant verschijnt namelijk later dan de jaarrekening van de gemeente. Dit komt doordat zorgaanbieders na afloop van de zorg nog drie maanden hebben om te declareren. Daardoor is pas op 1 april bekend wat de zorgkosten zijn geweest van het voorgaande jaar.

Overzicht diverse rapportages

Planning en control cyclus RHvB1

Planning en control cyclus RHvB2

Of download de informatie in pdf-vorm >

 


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring