Monitoring en verantwoording

De begroting en jaarrekening van jeugdhulp maken onderdeel uit van de totale begroting en jaarrekening van Regio Hart van Brabant. Deze zijn terug te vinden in het downloadcentrum op deze website, onder Bedrijfsvoering

Beleidsmonitor

Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht, die stelt dat gemeenten gegevens moeten verzamelen en vastleggen om de resultaten van het jeugdbeleid te beoordelen en met het Rijk te kunnen delen. Om de gemeenten in Regio Hart van Brabant bij deze taak te ondersteunen, heeft de GGD Hart voor Brabant de opdracht om de beleidsdoelen van de Koers Samen met de Jeugd te monitoren, waarbij nieuwe en al beschikbare data gecombineerd worden met (ervarings)verhalen.

De GGD-beleidsmonitoren vanaf 2015 vind je hieronder:


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.