Integrale en preventieve aanpak

SD integrale aanpak

Het sociaal domein transformeert. Er is de afgelopen tientallen jaren een complex voorzieningensysteem ontstaan, ten gevolge van toegenomen specialisatie en opsplitsing van taken en verantwoordelijkheden. In onze regio willen we dit voorzieningen- en ondersteuningssysteem vereenvoudigen en meer vanuit de leefwereld van inwoners handelen. Het belang daarvan is des te groter vanwege de toenemende vraag naar ondersteuning en de noodzaak om het zorgsysteem betaalbaar te houden.

Het veranderen en het vereenvoudigen van ons complexe systeem vraagt lef van alle betrokkenen. In 2018 hebben de bestuurders in het sociaal domein met elkaar een visie en aanpak voor het sociaal domein geformuleerd. Daarin wordt het waarom, hoe en wat van samenwerking in een integrale aanpak binnen het sociaal domein omschreven. We gaan met elkaar leren en innoveren in het sociaal domein. Maatwerk staat centraal. Deze aanpak en samenwerkingsafspraak wordt ook wel het Maatpact genoemd. Na de gemeente Den Haag gaan wij als eerste regio op deze manier werken in het sociaal domein.

De ambitie in het sociaal domein benaderen we op dit moment nog via de gebruikelijke vier specifieke agenda’s: maatschappelijke ontwikkeling, jeugd, participatie, en veiligheid. Het streven is om onderwerpen steeds meer integraal op te pakken en steeds minder in pijlers te werken en denken.

Projecten die vallen onder integrale en preventieve aanpak

Samenvatting integrale en preventieve aanpak
Visie en aanpak sociaal domein oktober 2018, “Why, how & what?” (Maatpact), Regio Hart van Brabant samengevat:

  • Waarom Regio Hart van Brabant?
    Wij hebben Regio Hart van Brabant nodig om samen te leren hoe het sociaal domein van de 21e eeuw er uitziet (beter voor inwoners, financieel duurzaam).
  • Hoe gaan we dat doen?
    Dat doen we door van elkaar te leren en gezamenlijk innovatie aan te jagen.
  • Wat gaan we doen?
    We stellen 10 miljoen euro bureaucratievrij budget beschikbaar voor de ontwikkeling van deze werkwijze in het sociaal domein.

© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.