Hart voor elkaar

We hebben in onze regio hart voor elkaar en vinden dat iedereen meetelt. Daarom investeren we in een weerbare samenleving: zorgzaam, inclusief en veilig. Zodat iedereen zolang mogelijk zelfstandig kan wonen, naar vermogen kan deelnemen aan de maatschappij en het arbeidsproces en veilig kan opgroeien en zich kan ontwikkelen.