Regionale investeringsagenda

De regionale investeringsagenda (RIA) is een instrument; een middel om de opgaven die voortkomen uit de nationale omgevingsvisie (NOVI) in samenhang bij elkaar te brengen tot een gebundeld regionaal ambitiedocument. Daarbij worden publieke en private partijen met elkaar gekoppeld. Hierdoor kunnen we de verschillende plannen tot uitvoering brengen, in samenhang met elkaar. In onze regio hebben we dit instrument daarom omarmd.

Proces tot nu toe

We zijn gestart vanuit een samenwerking van vijf gemeenten (Tilburg, Waalwijk, Oisterwijk, Loon op Zand en Gilze en Rijen) en de waterschappen Brabantse Delta en De Dommel. Gedurende de uitwerking van deze RIA is het een ambitiedocument geworden van negen gemeenten en waterschappen (aangevuld met Goirle, Hilvarenbeek, Dongen, Heusden). Ook de provincie Noord-Brabant en onze triple-helix organisatie Midpoint Brabant zijn hierbij betrokken.

Naar een verstedelijkingsakkoord

Dit is het moment dat de sporen van de RIA en het verstedelijkingsakkoord bij elkaar komen. Met de uitwerking van de RIA Regio Hart van Brabant en de RIA van regio Breda liggen er mooie bouwstenen voor het opstellen en sluiten van het Verstedelijkingsakkoord Stedelijke Regio Breda en Tilburg aan het einde van dit jaar. In dat akkoord geven negentien gemeenten, vier waterschappen, de provincie en het Rijk aan hoe zij hun gedeelde ambities vorm en inhoud gaan geven op het gebied van:

  • woningbouw
  • economie
  • ruimte, landschap, natuur en water
  • energie en klimaat
  • mobiliteit
  • brede welvaart

Ambities die niet alleen de kracht van deze regio verder versterken, maar die ook een wezenlijke bijdrage leveren aan een leefbaar, sociaal en economisch sterk Nederland. Daarover worden op verschillende schaalniveaus afspraken gemaakt en ook wie (Rijk, provincie, regio) waaraan welke bijdrage gaat leveren. In het najaar van 2022 vindt er in het overleg tussen Rijk, provincie en regio’s besluitvorming plaats over de verstedelijkingsstrategie voor Brabant en de onderliggende verstedelijkingsakkoorden. De periode hiernaartoe gebruiken we om de nieuwe raden en colleges hierin mee te nemen en voor te bereiden op de lokale besluitvorming om tot afspraken te komen.

Meer informatie

Onderaan deze pagina staan twee afbeeldingen die de samenhang der dingen toelichten.

Projectdetails

Positie binnen de organisatie

Domein: Leefomgeving & Milieu
Portefeuillehouderoverleg: Fysiek

Projecttitel

Regionale investeringsagenda Regio Hart van Brabant

Bestuurlijk opdrachtgever

volgt

Ambtelijk opdrachtgever

volgt

Projectleider

Willeke Beex, poho-coördinator Ruimte Regio Hart van Brabant, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Projectorganisatie

volgt

Looptijd project

volgt

Deelnemende gemeenten

Tilburg, Waalwijk, Oisterwijk, Loon op Zand, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Dongen en Heusden

Betrokken partijen

De waterschappen Brabantse Delta en De Dommel, provincie Noord-Brabant, Midpoint Brabant

Financiering

volgt

Relevante andere projecten

De regionale omgevingsagenda, het Verstedelijkingsakkoord Stedelijke Regio Breda en Tilburg

Visuele toelichtinig

Hieronder enkele afbeeldingen die toelichten hoe de RIA Regio Hart van Brabant werkt en hoe die samenhangt met andere relevante ontwikkelingen.

 

 

 

 

LM integraal investeringsagenda webpagina


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.