Duurzaamheid is onderdeel van alle initiatieven die we ontplooien in Midden-Brabant. We kijken bij alle ontwikkelingen naar het nu én naar de toekomst en zoeken naar concrete meekoppelkansen. We hebben daarbij oog voor ons hoogwaardig landschap, formuleren actief energiebeleid, bereiden ons voor op klimaatveranderingen en zetten in op hergebruik en -bestemming van afval, grondstoffen en vrijkomende locaties. Zo zorgen we voor een Midden-Brabant waar wij én onze kinderen blijvend prettig kunnen wonen, werken, recreëren en ondernemen.

Bij de projecten die hierboven in beeld staan, vormt het werken aan één van de duurzaamheidstransities (energie, klimaat, circulair) de aanleiding voor de opstart ervan.