Een goede externe en interne bereikbaarheid is een noodzakelijke randvoorwaarde voor het vestigingsklimaat.