Bereikbaar

Hart van Brabant is een regio waar zowel personen- als goederenmobiliteit een belangrijke rol spelen. Zowel externe als interne bereikbaarheid staan op onze regionale agenda. Deze bereikbaarheid is van groot belang om de gewenste agglomeratiekracht te versterken. Deze is namelijk voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van onderliggende netwerken tussen de afzonderlijke kernen (netwerkkracht). Daarmee wordt het ‘daily urban system’ een centraal uitgangspunt om de bereikbaarheid aan af te meten. Als regio zetten we in op bereikbaarheid door vraaggerichte mobiliteit en smart mobility, inclusief de daarvoor benodigde IT-infrastructuur. Ook het doel om mee te ontwikkelen met urgente klimaatopgaven blijft staan. We zetten regionaal in op energieminimalisatie en een transitie naar andere manieren van vervoeren. We willen een duurzaam mobiliteitssysteem realiseren. Minder en schoner energieverbruik moeten zorgen voor betere luchtkwaliteit. Daarom zetten we in op emissieloos vervoer, verbetering van het openbaar vervoer en stimuleren we gebruik van de fiets en verkeersveilige snelfietsroutes. En voor goederenvervoer werken we aan multimodale en duurzame oplossingen zoals vervoer over water en spoor. Onze regio is in staat, gezien de technologische ontwikkelingen en de capaciteit in onze regio, om de innovaties van maatschappelijke waarde door te voeren.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.