Grensoverschrijdende aanpak

Wonen, werken, ondernemen, leefbaarheid en bereikbaarheid: ongeveer alles hangt samen met de manier waarop we onze leefomgeving inrichten en gebruiken. Onze leefomgeving is bij uitstek hét terrein dat vraagt om een integrale en grensoverstijgende aanpak. We slagen er in Midden-Brabant uitstekend in om in goed onderling overleg een samenhangende, ruimtelijke ontwikkeling te realiseren. Met oog voor ons hoogwaardige landschap.